Je bekijkt nu: Home » Vrijwilligers | Clubondersteuning

a

Vrijwilligers

Sportaanbieders hebben het karakter dat ze voor en dóór leden zijn. Enthousiaste vrijwilligers zijn hierbij van erg belangrijk. Zonder vrijwilligers kan geen een sportaanbieder blijven bestaan. Het werven, behouden, binden en begeleiden van vrijwilligers is daarom van groot belang. Heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met de sportclubadviseur binnen de wijk.

Maatschappelijke diensttijd

Tijdens de maatschappelijke diensttijd zetten jongeren vanaf 12 tot 30 zich vrijwillig in voor een ander. Hier leren ze over wat hun talenten zijn en ontmoeten ze anderen. Sportaanbieders kunnen ook een maatschappelijke diensttijd project aanvragen voor hun sportclub. Dit project zal gaan om het versterken van het jeugdkader binnen de club. In de flyer hieronder zijn de vereisten en voorwaarden te vinden.  

Taakie

Taakie is een platform om vrijwilligers binnen de sportaanbieder aan te trekken. Deze tool maakt het het zoeken een stuk gemakkelijker. Doormiddel van deze tool kunnen alle leden of ouders van leden een vragenlijst invullen en uit deze vragenlijst komen taken die de desbetreffende persoon leuk vindt om te doen. Doordat de leden of ouders van leden aangeven wat ze leuk vinden is het plaatsen van deze leden of ouders van leden gemakklijker. Hier vind je alle informatie over Taakie.

VOG voor vrijwilligers

Voor sportaanbieders is het belangrijk om een VOG voor elke vrijwilliger die bij de club is. Vooral als de vrijwilliger met kwetsbare doelgroepen werkt is het belangrijk dat er een VOG voor deze vrijwilliger wordt aangevraagd. Via dit stappenplan is het mogelijk om een VOG aan te vragen. Dit gaat via het Centrum Veilig Sport.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de grondleggers voor wat hun kinderen op latere leeftijd waardevol en belangrijk gaan vinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gezondheid, de waarde van sport, maar ook hoe je omgaat met elkaar. Zodoende spelen ouders thuis een grote rol in de sportbelevingswereld van het kind, maar bijvoorbeeld ook langs de zijlijn bij een sportwedstrijd. Ouderparticipatie gaat een stapje verder dan ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie zijn de ouders niet alleen betrokken bij de belevingswereld van het kind, maar nemen hier ook actief aan deel. In dit geval zouden ouders actief kunnen zijn in het uitvoeren van functies zoals, (assistent)trainer, hulp achter de bar of ondersteuning van andere ouders. 

Heb je vragen over dit onderwerp?

Amber Dors
adviseur sportclubs
Zuidwest & West
Patrick Bruggeman
adviseur sportclubs
Zuid & BONO
Mats Meijerhof
adviseur sportclubs
Leidsche Rijn & Vleuten
De Meern
Marieke van Keulen
adviseur sportclubs
Overvecht
Jacqueline
Knottenbelt
adviseur sportclubs
Noordwest

Op zoek naar het sportaanbod in Utrecht?

Alle sportaanbieders en sportactiviteiten vind je op
Doe mee in Utrecht