a

Toekomstvoetbal

Op deze pagina vind je alles omtrent het toekomstvoetbal.

Variabele speeldag

Voetbal wordt steeds populairder in onze groeiende stad. De meeste voetballers spelen wedstrijden op de zaterdag, maar de velden raken overvol op deze dag. Hierdoor kan straks niet iedereen meer komen voetballen in Utrecht. Gelukkig is er een oplossing: als we allemaal af en toe op een andere dag een wedstrijd spelen, kunnen we de meeste wedstrijden gewoon op die favoriete zaterdag blijven spelen én kunnen we nieuwe voetballers blijven verwelkomen in onze teams.

Overvolle velden

Al zo’n 19.000 Utrechters voetballers trappen wekelijks tegen een balletje. Deels op zondag maar vooral op de zaterdag. Maar: de voetbalvelden bieden op de zaterdag plek aan ± 17.000 voetballers. En door de groei van Utrecht komen er voor 2030 nog ruim 3500 voetballers bij. Het aantal voetballers stijgt dan zo dat het op de velden te vol wordt op de zaterdag. Om allemaal te kunnen blijven voetballen de komende jaren moeten we dus wat doen. Zie hier in de infographic over de overvolle velden. 

De oplossing voor overvolle velden

Met de groei van de stad en het aantal voetballers wordt duidelijk dat we niet meer alleen maar op de zaterdag kunnen blijven voetballen. Gelukkig is er op andere dagen nog volop ruimte, bijvoorbeeld de vrijdagavond en de zondag. Meer velden aanleggen terwijl de velden op zondag leeg liggen is geen optie en sluit ook niet aan bij het optimaal gebruiken van de schaarse ruimte in de stad. De oplossing is gelukkig simpel: als alle voetballers af en toe op een andere dag hun wedstrijd spelen dan op de zaterdag, dan kunnen we de meeste wedstrijden wel gewoon op die favoriete zaterdag blijven spelen. Dit geldt dan ook voor de nieuwe spelers bij de Utrechtse voetbalverenigingen.

Wat betekent dit voor de vereniging?

De Utrechtse voetbalverenigingen hebben afgesproken dat we af en toe een wedstrijd naar een andere dag verplaatsen, als er op de zaterdag geen ruimte is bij jou op de vereniging of bij de tegenstander. Als er een wedstrijd van jouw team wordt verplaatst, hoor je dat minimaal 4 weken van tevoren. Het verplaatsen van wedstrijden is nodig als de ingeplande wedstrijden niet meer op de velden van je vereniging passen. Het bestuur van elke voetbalvereniging maakt haar eigen afweging of zij wel, gedeeltelijk of nog niet deelneemt aan de variabele speeldag. Meer informatie ontvang je van je vereniging.

Convenant toekomstvoetbal

In 2017 werd er door betrokkenen bij het Utrechtse voetbal de behoefte geuit om proactief met de groei van de stad aan de slag te gaan. Dit heeft de gemeente opgepakt door samen met twee ervaren voetbalbestuurders de stuurgroep ‘Toekomst voetbal 2030’ te starten. De stuurgroep werkt samen met SportUtrecht, de KNVB en de Utrechtse voetbalverenigingen.

Vanuit de aanpak Toekomst Voetbal 2030 is met de voetbalverenigingen gesproken over hoe zij kunnen inspelen op de verwachte groei van de stad en de trends en ontwikkelingen in de sport. In oktober 2018 hebben de verenigingen positief geregeerd op de aanpak en er is ingestemd om samen per stadsgebied te kijken waar bewoners en clubs behoefte aan hebben.

Belangrijkste opgave: Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen die in Utrecht wil voetballen dat ook kan.

In 2019 is een start gemaakt om met de verenigingen te praten over hun toekomstige profilering. Vanwege het coronavirus zijn de gesprekken hierover tijdelijk gestopt. Gedurende het seizoen 2021-2022 zal dit weer worden opgepakt. Duidelijk is dat de zaterdag als speeldag een knelpunt wordt en soms al is. Met elkaar is gezocht naar een mogelijke oplossing: de variabele speeldag. Bekijk via onderstaande knop het convenant.

Communicatie toolkit

Hier vindt je aantal communicatiemiddelen die u kunt verspreiden onder uw leden, om ze te informeren over de wedstrijddagen die straks af en toe op andere dagen ingepland worden. 

Tekst voor een mailbericht

Foto’s

Socialmedia teksten suggesties

Heb je vragen over dit onderwerp?

Heb je nog andere vragen: stel ze aan de bestuurders van je voetbalvereniging of mail naar: info@toekomstvoetbal.nl