Toekomst voetbal

Variabele speeldag in het Utrechtse voetbal vanaf september 2021

Voetbal wordt steeds populairder in onze groeiende stad. De meeste voetballers spelen wedstrijden op de zaterdag, maar de velden raken overvol op deze dag. Hierdoor kan straks niet iedereen meer komen voetballen in Utrecht. Gelukkig is er een oplossing: als we allemaal af en toe op een andere dag een wedstrijd spelen, kunnen we de meeste wedstrijden gewoon op die favoriete zaterdag blijven spelen én kunnen we nieuwe voetballers blijven verwelkomen in onze teams.
Overvolle velden

Al zo’n 19.000 Utrechters voetballers trappen wekelijks tegen een balletje. Deels op zondag maar vooral op de zaterdag. Maar: de voetbalvelden bieden op de zaterdag plek aan ± 17.000 voetballers. En door de groei van Utrecht komen er voor 2030 nog ruim 3500 voetballers bij. Het aantal voetballers stijgt dan zo dat het op de velden te vol wordt op de zaterdag. Om allemaal te kunnen blijven voetballen de komende jaren moeten we dus wat doen.

Bekijk ook hier de infographic over het groeiende aantal voetballers en het ruimteprobleem op de velden.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Schermafbeelding-2021-06-28-om-16.26.53-320x453.png
De oplossing: af en toe wedstrijden spelen op een andere dag

Met de groei van de stad en het aantal voetballers wordt duidelijk dat we niet meer alleen maar op de zaterdag kunnen blijven voetballen. Gelukkig is er op andere dagen nog volop ruimte, bijvoorbeeld de vrijdagavond en de zondag. Meer velden aanleggen terwijl de velden op zondag leeg liggen is geen optie en sluit ook niet aan bij het optimaal gebruiken van de schaarse ruimte in de stad. De oplossing is gelukkig simpel: als alle voetballers af en toe op een andere dag hun wedstrijd spelen dan op de zaterdag, dan kunnen we de meeste wedstrijden wel gewoon op die favoriete zaterdag blijven spelen. Dit geldt dan ook voor de nieuwe spelers bij de Utrechtse voetbalverenigingen.

Wat betekent dit voor jou?

De Utrechtse voetbalverenigingen hebben afgesproken dat we af en toe een wedstrijd naar een andere dag verplaatsen, als er op de zaterdag geen ruimte is bij jou op de vereniging of bij de tegenstander. Als er een wedstrijd van jouw team wordt verplaatst, hoor je dat minimaal 4 weken van tevoren. Het verplaatsen van wedstrijden is nodig als de ingeplande wedstrijden niet meer op de velden van je vereniging passen.

De variabele speeldag en jouw vereniging

Het bestuur van elke voetbalvereniging maakt haar eigen afweging of zij wel, gedeeltelijk of nog niet deelneemt aan de variabele speeldag. Meer informatie ontvang je van je vereniging.

Contact

Heb je nog andere vragen: stel ze aan de bestuurders van je voetbalvereniging of mail naar: info@toekomstvoetbal.nl

Het convenant Toekomst voetbal

In 2017 werd er door betrokkenen bij het Utrechtse voetbal de behoefte geuit om proactief met de groei van de stad aan de slag te gaan. Dit heeft de gemeente opgepakt door samen met twee ervaren voetbalbestuurders de stuurgroep ‘Toekomst voetbal 2030’ te starten. De stuurgroep werkt samen met SportUtrecht, de KNVB en de Utrechtse voetbalverenigingen.

Vanuit de aanpak Toekomst Voetbal 2030 is met de voetbalverenigingen gesproken over hoe zij kunnen inspelen op de verwachte groei van de stad en de trends en ontwikkelingen in de sport. In oktober 2018 hebben de verenigingen positief geregeerd op de aanpak en er is ingestemd om samen per stadsgebied te kijken waar bewoners en clubs behoefte aan hebben.

Belangrijkste opgave:

Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen die in Utrecht wil voetballen dat ook kan.

In 2019 is een start gemaakt om met de verenigingen te praten over hun toekomstige profilering. Vanwege het coronavirus zijn de gesprekken hierover tijdelijk gestopt. Gedurende het seizoen 2021-2022 zal dit weer worden opgepakt. Duidelijk is dat de zaterdag als speeldag een knelpunt wordt en soms al is. Met elkaar is gezocht naar een mogelijke oplossing: de variabele speeldag.

Bekijk hier het convenant waarin de afspraken staan die de voetbalverenigingen met elkaar hebben gemaakt.

Vragen en antwoorden
Waarom moeten we op zondag of andere momenten gaan spelen?

Voetbal is populair en de zaterdag voor velen de favoriete speeldag. Hierdoor raken de velden bij steeds meer verenigingen overvol waardoor er geen mogelijkheid meer is om op deze dag te spelen. Op dit moment zijn er al ongeveer 19.000 voetballers in Utrecht. Terwijl er op een zaterdag plek is voor 17.000 op de voetbalvelden. Een aantal Utrechtse verenigingen kent dit probleem al en hebben al veranderingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld pupillenvoetbal op zondag en af en toe een seniorenwedstrijd op vrijdagavond.

De komende jaren blijft de stad doorgroeien. Zo hard dat de verwachting is dat er voor 2030 ruim 3500 voetballers bij komen (voor 2040 nog ruim 1500 extra). Uiteraard willen wij alle inwoners, jong en oud, een plek bieden om te voetballen. Dat kan alleen als we wedstrijddagen gaan spreiden. Op zondag, vrijdagavond en deels doordeweeks zijn er meer vrije velden voor wedstrijden.

Voetballen is toch altijd op zaterdag voor mijn kinderen?

Op zaterdag wedstrijden voetballen is nu in veel gevallen de standaard. Maar dit is geen zekerheid meer voor de toekomst. Door de groei van de stad en de druk op de voetbalvelden is het nodig dat er flexibel wordt omgegaan met wedstrijddagen. Dit zorgt ervoor dat iedereen nu en in de toekomst tegen veel verschillende verenigingen op gelijk niveau kan spelen op een niet te grote reisafstand.

Gaat er straks niet meer op zaterdag gevoetbald worden?

Er blijft ook op de zaterdag gevoetbald worden. Het invoeren van deze variabele speeldag betekent dat er op zaterdag of zondag wedstrijden worden gespeeld. En voor de oudere jeugd en senioren eventueel ook op de vrijdagavond. Ook kan een wedstrijd soms op een andere doordeweekse avond plaatsvinden. Dit is nodig omdat de stad groeit en voor 2030 ruim 3500 voetballers bij komen (voor 2040 nog ruim 1500 extra) die ook wedstrijden gaan spelen. Daardoor kunnen we niet meer allemaal alleen op de zaterdag wedstrijden blijven spelen. Daarvoor is niet genoeg ruimte op de velden. Door de wedstrijddagen meer te spreiden kan iedereen voetballen.

Is Utrecht de enige stad die op andere momenten wil voetballen?

Utrecht is niet uniek, maar loopt wel voorop in deze ontwikkeling. Dit komt omdat Utrecht hard groeit en er hier vooral op de zaterdag wordt gevoetbald. Om alle inwoners ruimte te geven om te sporten, is Utrecht al een aantal jaren geleden begonnen met het goed benutten van de sportplekken.

Als er een tekort is op zaterdag, waarom legt de gemeente dan niet extra velden bij?

Het aanleggen van een voetbalveld kost geld en – misschien nog wel belangrijker – vraagt om ruimte. Ruimte die in Utrecht nu al schaars is voor recreatie, sport en woonruimte. Hierdoor is het niet zomaar mogelijk om nieuwe velden aan te leggen. De komende periode gaan er geen nieuwe velden aangelegd worden. Daarnaast is er op andere dagen dan de zaterdag nog veel ruimte om te spelen.

Waarom wordt er dan niet bij een andere club gespeeld die wel ruimte heeft als mijn club geen ruimte heeft?

Bij sommige verenigingen gebeurt dit nu al. Maar veel verenigingen spelen een thuiswedstrijd ook graag thuis en met de groei van de stad krijgen de verenigen waar nu nog voldoende plek is de komende jaren ook steeds minder plek op de zaterdag. Daarom is het belangrijk dat er naar variabele speeldagen over wordt gegaan.

Hoe vaak per jaar kan de wedstrijddag anders worden dan de zaterdag?

Het verschilt hoe vaak per jaar er naar een andere wedstrijddag gewisseld moet worden. Dit is afhankelijk van de club waar je voor speelt en de club waar je tegen speelt, want beide kunnen er voor kiezen om flexibel te wisselen. Je wedstrijd wordt dan gepland op een zondag, vrijdagavond of andere doordeweekse avond.

De komende jaren kunnen we met de beschikbare capaciteit uit de voeten als een paar keer per jaar een wedstrijd van een team verplaatst wordt. Hoe meer de stad groeit en hoe meer voetballers er komen, hoe vaker speeldagen gewisseld moeten worden naar een andere dag.

Geldt de variabele speeldag voor alle leeftijden?

Ja, wedstrijden kunnen voor elke leeftijdsgroepen worden verplaatst. De wedstrijdsecretarissen van de vereniging beslissen welke wedstrijden naar een andere dag verplaatst moeten worden als niet alle wedstrijden meer op de zaterdag passen. Zij zorgen ook dat het wisselen van wedstrijddagen ongeveer gelijk wordt verdeeld over de teams.

Speelt dit alleen komend seizoen of vanaf nu altijd?

Het wisselen van wedstrijddagen speelt al een aantal jaren. Zo kennen we voor de jongsten al een aantal jaren een zogenoemde pupillencompetitie op zondag, spelen senioren af en toe op de vrijdagavond en worden wedstrijden al verplaatst als een team niet kan. Met ingang van het komende voetbalseizoen, 2021-2022 nemen we de volgende stap naar een flexibeler plannen van wedstrijden met de variabele speeldag. Hierbij maakt de KNVB de wedstrijdplanning voor bepaalde weekenden. De verenigingen bepalen vervolgens op welke dag er precies gespeeld wordt.

Wie bepaalt dat mijn team niet op zaterdag speelt, maar op een andere dag?

De wedstrijdsecretarissen plannen thuiswedstrijden in op specifieke dagen. Als een thuiswedstrijd niet op een zaterdag past, moeten zij uitwijken naar een ander speelmoment om de wedstrijd te kunnen spelen.

Zij maken ook de keuze welk team verplaatst moet worden. Wedstrijdsecretarissen zorgen dat het verplaatsen van speeldagen eerlijk wordt verdeeld over de diverse teams.

Ook uitwedstrijden kunnen op een andere dag worden gespeeld. Want alle Utrechtse teams, dus ook de tegenstander, moet ruimte maken door met flexibele wedstrijddagen te werken.

Wanneer en hoe lang van te voren hoor ik op welke (andere) dag we een wedstrijd voetballen?

De wedstrijdschema’s worden ruim van te voren gemaakt door de wedstrijdsecretarissen. Denk hierbij aan ongeveer 4 weken van te voren. Voor de leeftijdscategorie O8 t/m O12 kan dit twee weken zijn na het uitkomen van het wedstrijdprogramma. Dan is bekend op welke dag er gespeeld wordt.

Ik heb meer kinderen die voetballen. Straks speelt er één op zaterdag en de ander op zondag. Wij kunnen dan niets anders mee plannen in het weekend. Is daar rekening mee gehouden?

Over deze situatie is wel nagedacht, maar verenigingen hebben geen mogelijkheid om bij het vaststellen van het wedstrijdrooster ook te kijken naar spelende broertjes en zusjes. Daarvoor is het maken van de wedstrijdrooster te complex. Het kan dus af en toe voorkomen dat uw kinderen op verschillende dagen wedstrijden spelen. De komende jaren wordt er niet elk weekend geschoven naar andere wedstrijddagen. U zult dus voorlopig waarschijnlijk vaak nog gewoon op zaterdag langs de lijn staan.

Ik heb twee jongere kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Spelen die wel op dezelfde dagen?

Bij het vaststellen van de roosters wordt er niet naar de speelmomenten van broertjes of zusjes gekeken. Daarvoor is het maken van de wedstrijdrooster te complex. Het is waarschijnlijk dat als een wedstrijd van één kind moet worden verplaatst, die van de andere niet hoeft te worden verplaatst.

Wij kunnen alleen op zaterdag voetballen. Wat moet ik doen?

Als er geen andere opties of dagen zijn waarop je kunt voetballen, wordt het in de toekomst steeds lastiger om te blijven voetballen als je in Utrecht woont. De komende jaren zullen veel wedstrijden nog op zaterdag zijn, maar in de toekomst worden wedstrijddagen steeds meer gewisseld, want met de groei van de stad is er anders niet voldoende ruimte om iedereen te laten voetballen.

Wat gebeurt er als een deel van het team niet kan?

Als een team te weinig spelers heeft en niet voldoende kan lenen van andere teams moet de teamleiding een verzoek indienen om de wedstrijd op een andere moment te spelen. In de praktijk is dat regelmatig op een doordeweekse dag.
Kan er echt geen andere moment op tijd worden gevonden, dan beschouwt de KNVB de wedstrijd als ‘niet gespeeld’ of ’tegenstander niet komen opdagen’.

Aan wie moet ik doorgeven dat ik niet kan?

Dit blijft hetzelfde als nu. Je geeft dit door aan de teamleiding.

Op zondag voetballen is principieel geen optie voor ons. Wat moet ik doen?

Als er principiële bezwaren zijn om op zondag te spelen is het goed dat bij jouw eigen vereniging aan te geven. Zij kunnen daar dan rekening mee houden en kunnen andere spelers vragen voor de wedstrijden op zondag.

Wie stelt de roosters op?

Het wedstrijdschema wordt in eerste instantie opgesteld door de KNVB. Die bepaalt welke clubs tegen elkaar spelen en in welk weekend.

De vereniging stelt vervolgens vast of de thuiswedstrijden allemaal passen in dat weekend en maakt het definitieve rooster. Zijn de velden vol op zaterdag en lukt het niet om een tijdstip te vinden voor een thuiswedstrijd, dan kan de vereniging bepalen dat een wedstrijd verplaatst wordt naar een andere speeldag.

Binnen Utrecht is er een afspraak dat Utrechtse verenigingen die uit spelen meewerken als een thuisspelende vereniging een wedstrijd moet verplaatsen.

Verandert het moment dat ik train nu ook?

Als wedstrijden af en toe verplaatst worden naar bijvoorbeeld een zondag of vrijdagavond, worden trainingsschema’s niet direct aangepast. Worden wedstrijden naar een doordeweekse dag verplaatst? Dan kan het zijn dat een wedstrijd en training te dicht op elkaar zitten. De vereniging bekijkt dan hoe hier het beste mee om te gaan.

Kan een wedstrijd van de zondag naar de zaterdag worden verplaatst?

De wedstrijdsecretaris van de thuisclub bepaalt wat nodig is. Is er een reden om de wedstrijd van de zondag naar de zaterdag of vrijdagavond of welk ander moment te verplaatsen dan kan dat.

Mag een wedstrijd alleen verplaatst worden naar een ander moment als er geen ruimte meer is om de wedstrijd te spelen?

Gebleken is dat vooral seniorenteams wedstrijden soms graag verplaatsen i.v.m. andere activiteiten. Denk aan festivals of familieweekenden. Ook dat willen we met elkaar makkelijker maken.

Kunnen wij uitwedstrijden verzetten naar een ander moment?

Nee en een beetje ja..

Nee, in principe bepaalt de thuisspelende club of een wedstrijd verplaatst moet worden;

Ja,  Het verplaatsen van wedstrijden is niet iets heel nieuws. Als het nodig is om een uitwedstrijd te verplaatsen, dan moet de wedstrijdsecretaris van je club daarvoor een verzoek indienen bij de andere club. Dat is nu ook al het geval. Maar let op, de andere club is niet verplicht om mee te werken. De thuisclub bepaalt of ze kunnen ingaan op het verzoek.

Als een wedstrijd moet worden verplaatst, moet er dan worden verplaatst naar een dag in diezelfde week?

De wedstrijdsecretaris bekijkt wanneer er ruimte is dat kan ook in een ander weekend of andere week zijn. De KNVB heeft hier regels voor. Deze zijn bij alle wedstrijdsecretarissen bekend.

Bij mijn vereniging kan nog best ruimte gemaakt worden als er grasvelden vervangen worden kunstgras. Waarom gebeurt dat niet?

Dat gebeurt al in Utrecht en is inderdaad een manier om de beschikbare capaciteit op de velden beter te benutten. Velden vervangen kost wel veel geld en daarom gebeurt dit geleidelijk. Het omzetten van gras- naar kunstgrasvelden wordt ook gedaan om meer trainingscapaciteit te realiseren op een accommodatie.

Wat gebeurt er als een deel van het team niet kan?

Dan gebeurt er precies hetzelfde als nu al wordt gedaan. Als een team te weinig spelers heeft en niet voldoende kan lenen van andere teams, dient de teamleiding een verzoek in bij de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd op een andere moment te spelen. Als je op een bepaalde dag niet kunt spelen, geef je dat (net als nu) door aan de teamleiding.

Als mijn wedstrijd wordt verplaatst naar een moment als het complex leeg is, is het dan wel gezellig en is de kantine dan wel open?

De thuisspelende vereniging wil natuurlijk haar eigen teams en de tegenstanders goed kunnen ontvangen en alle faciliteiten en service bieden die bij een wedstrijd horen.

Mijn vereniging is volgens mij al heel vol, doen wij dan wel mee?

Als je vereniging op alle speeldagen al vol zit en geen wedstrijden kan verplaatsten naar een andere moment of dag, zal je vereniging waarschijnlijk al een ledenstop hebben. Vol is vol. Je thuiswedstrijden zullen dan waarschijnlijk niet worden verplaatst. Uitwedstrijden kunnen dan nog wel worden verplaatst op verzoek van de Utrechtse tegenstander die thuis speelt.

Ik denk dat mijn vereniging best meer voetballers kan opvangen als ons complex aangepast wordt. Waarom gebeurt dat niet?

Bij de groei van de stad wordt er gekeken naar wat er gedaan moet worden om iedereen een plek te bieden. Niet alleen om te wonen, maar ook om te sporten en te recreëren. We vergroten de capaciteit op accommodaties door grasvelden om te zetten naar kunstgrasvelden. Uiteraard kijken we naar de situatie in de hele stad om te bepalen waar dat het beste en in welke volgorde dat moet.

Er is toch al pupillenvoetbal op zondag? Waarom is dit dan nu nodig?

Het pupillenvoetbal op zondag in Utrecht was een aparte competitie, opgezet met als doel dat hier steeds meer verenigingen bij zouden aanhaken. Dat is niet gebeurd. Met al resultaat dat de deelnemers te vaak tegen dezelfde tegenstanders speelden met soms ook een groot verschil in speelniveau. Dat is voor spelers en speelsters niet echt leuk. Om iedereen het spelplezier terug te geven is belsloten ook de jongste teams in de reguliere KNVB-competitie in te delen, zodat ze tegen meer verschillende verenigingen kunnen spelen. De aparte pupillencompetitie op zondag kwam hiermee te vervallen.

Worden de wedstrijden die verplaatst moeten worden, altijd naar de zondag verplaatst?

De wedstrijdsecretarissen van de thuisspelende vereniging beslissen welke wedstrijden moeten worden verplaatst en naar welke moment. Bij Pupillen en jeugdwedstrijden is nu de grootste kans dat wedstrijden worden verplaatst naar de zondag. Oudere jeugd en senioren kunnen ook naar de vrijdagavond als daar ruimte is. Het is aan de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging wat de handigste oplossing is als er geen ruimte is voor alle wedstrijden op de zaterdag.

Volgens mij heeft mijn vereniging nog genoeg plaats op zaterdag. Dan hoeven wij geen wedstrijden op andere dagen te spelen denk ik?

Als je eigen vereniging op zaterdag plaats heeft, hoeven thuiswedstrijden nog niet naar een andere dag verplaatst te worden. Wat al wel gebeurt, en steeds vaker gaat gebeuren, is dat de tegenpartij op een zaterdag al vol zit en een wedstrijd naar een andere dag moet verplaatsen. Speel je tegen die vereniging uit dan is de kans dat deze uitwedstrijd naar een andere speeldag verplaatst wordt.

@copyright SportUtrecht 2022

Top