a

Zuid – BONO

Opgebouwd uit de wijken Binnenstad, Oost, Noord-Oost & Zuid is Zuid-Bono een relatief groot werkgebied waar voor de wijken Zuid (ontwikkeling station Lunetten) en Oost tot 2040 ook nog een stevige groei wordt verwacht van het aantal inwoners. Opvallend aan dit gebied zijn de uiteenlopende en soms tegengestelde opgaves in de verschillende wijken ten opzichte van elkaar. In Bono de hoge concentratie aan burger- en wijkinitiatieven, sportclubs, van breedte tot aan topsport, veelal sterk georganiseerd, vitaal én met een bredere maatschappelijke blik voor wijk(en) en doelgroepen. In Zuid, veel minder sportclubs en faciliteiten, minder keuze in sport en – beweegaanbod en vaak ook met meer aandacht voor ondersteunings-vraagstukken op het gebied van organisatie en vitaliteit. En die tegenstelling is ook te zien in sportparticipatie, die in Zuid voor de meeste doelgroepen een stuk lager ligt dan in de Bono-wijken (hoogste in de stad).

Lees meer

Dit betekent ook een verschil in focus en dienstverlening, met in Bono extra nadruk op ondersteuning van de vele sportclubs, het versterken van de concentratie van topsport in Oost (Sportcampus Traiectum), en het verbinden van clubs aan maatschappelijke opgaves zoals de 3e helft bij Hercules voor ouderen. In Zuid ligt de focus op sportstimulering van Utrechters die nog niet of nauwelijks sporten en de randvoorwaarden die dit vraagt. Daarbij investeren we in het zichtbaar maken van vraag en aanbod (via Doe mee in Utrecht), stimuleren we de ketenaanpak met onze partners voor onderwijs, zorg & sport en helpen we sportaanbieders bij vraagstukken over aanbod en vitaliteit van de club.

Met het oog op de verdichtende stad geldt voor alle wijken de uitdaging om voldoende ruimte te behouden voor sport en bewegen; bij sportclubs, via anders georganiseerd aanbod of in de openbare ruimte. Daarbij ligt extra nadruk op het slim benutten van de schaarse ruimte, het stimuleren van samenwerking en bundelen van krachten én een divers en inclusief aanbod voor alle wijken.

Waar ben je naar op zoek?

Topsport & talentontwikkeling

Utrecht Oost kenmerkt zich door een hoge concentratie aan initiateven op het gebied van topsport & talentontwikkeling.

(Multi)sportaanbod

Een 6-tal Buurtsportcoaches verzorgt wekelijks sportspecifiek en multisport aanbod voor de buurten Hoograven en Lunetten.

Heb je vragen over deze wijk?

Menno Hornman
06 30 64 36 91
Mail mij

Zuid – BONO socials

Hier komen wijkgerelateerde nieuwsitems.

Op zoek naar het sportaanbod in Utrecht?

Alle sportaanbieders en sportactiviteiten vind je op
Doe mee in Utrecht