a

De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht is hét juridisch kennisinstituut voor verenigingen en stichtingen en bestaat dit jaar 20 jaar! SportUtrecht (en haar voorganger de VSU) werkt al sinds de oprichting met Stichting Vereniging en Recht samen om sportclubs in Utrecht bij te kunnen staan met juridisch advies. Dankzij deze samenwerking komen Utrechtse sportclubs onder meer in aanmerking voor een speciaal tarief voor statutenwijziging en notariële vastlegging. Wil je als sportclub hier gebruik van maken, neem dan contact op met de eigen SportUtrecht accounthouder in de wijk

Aanvullend hierop kunnen sportclubs zich ook zelf aansluiten bij Stichting Vereniging en Recht. Voor een vaste jaarbijdrage kunnen sportclubs hiermee doorlopend gebruik maken van de juridische diensten van Stichting Vereniging en Recht. Voor meer informatie ga naar deze website. 

Actueel nieuws op gebied van verenigingswetgeving
Check als sportclub regelmatig de website van Vereniging en Recht om op de hoogte te blijven van actuele juridische ontwikkelingen en wetswijzigingen. Waaronder  de nieuwe omgevingswet die kan gaan over het gebruik van bepaalde ruimte, hinder, vergunningen, etc.  Maar ook de wijziging per dit jaar op de hoogte van de fiscale vrijwilligersvergoedingen,  en de wetsvoorstellen op het gebied van digitale algemene ledenvergaderingen in de verenigingswet. Daarnaast blijven actueel de WBTR en UBO-registratieverplichtingen

Predicaat goed bestuurd
Naast de juridische adviesservice biedt Stichting Vereniging en Recht de mogelijkheid voor certificering van verenigingen en stichtingen met een kwaliteitskeurmerk. Met het predicaat Goed Bestuurd kan de sportclub laten zien dat het bestuur de bestuurlijke zaken goed op orde heeft. Dit is zeker met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) heel belangrijk. Voor meer informatie over deze certificering kijk hier.