Je bekijkt nu: Home » Trainersontwikkeling 2024

a

Dit jaar besteedt SportUtrecht extra aandacht aan het pedagogisch-didactisch versterken van trainers, coaches en begeleiders (hierna ‘trainers’). De trainers zijn een belangrijke schakel in het komen tot een positieve sportcultuur op de club. Trainers bepalen de invulling en kwaliteit van de training en hebben daarmee grote invloed op het plezier van de sporter. Ook kunnen pedagogisch sterke trainers ervoor zorgen dat ieder kind of iedere jongere mee kan doen. Kortom, trainers dragen bij aan een sociaal veilige omgeving voor iedereen op de club. Naast trainers bepalen natuurlijk ook bestuurders en andere vrijwilligers, ouders, supporters en sporters of er op de club wel of geen sociaal veilig klimaat heerst; een positieve sportcultuur bouw je met zijn allen. Ook aan deze omgeving besteedt SportUtrecht aandacht. In dit artikel stellen we de trainers centraal.

Wat gaan we doen in 2024?

SportUtrecht zet in op het verhogen van pedagogische en didactische kennis en vaardigheden van trainers in Utrecht. Met cursussen en scholingen die geschikt zijn voor iedereen: de ouder die met nul ervaring voor de groep staat, maar ook voor trainers met meer ervaring. We organiseren onderstaande trainingen op wijkniveau en deze komen eraan! Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de sportclubadviseur in de wijk.

E-learning ‘een beetje opvoeder’

Je kunt als club zelf al beginnen door gebruik te maken van de gratis e-learning ‘Een beetje opvoeder’. Deze e-learning bestaat uit vier modules (De basis van training/coaching | De vier inzichten in trainerschap | De vaardigheden | Sporten, gedrag en emoties), en kan door iedereen op een eigen gekozen moment gevolgd worden. De vier modules van de e-learning kunnen ook door de club gebruikt worden als basis voor de interne trainersopleiding, kennisdeling of intervisies. Bijvoorbeeld vier bijeenkomsten waar steeds één module de basis vormt.

Zie voor meer informatie: https://sportopleidingen.nl/opleidingen/1078-een-beetje-opvoeder.
En om aan de slag te gaan met de e-learning: https://nocnsf.flowsparks.com/?CourseEventCode=EBO2023.

Cursus Vier inzichten in trainerschap

Naast het gebruikmaken van een e-learning, kan het heel nuttig zijn om je trainers deel te laten nemen aan een korte cursus. Daarom brengen we de scholing ‘Vier inzichten in trainerschap’ naar jullie in de wijk. Deze cursus gaat over vier belangrijke pedagogische kernkwaliteiten van een trainer: structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. De vier inzichten dus. Trainers van allerlei sporttakken kunnen deelnemen want deze inzichten gelden voor alle sporten. Trainers krijgen handvatten om sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Tijdens de cursus worden er veel voorbeelden, praktijkervaringen en concrete toepassingen besproken. Deelname aan deze 3 uur durende scholing is gratis. Meer informatie.

Cursus Athletic Skills Model (ASM)

Ook het veelzijdig ontwikkelen van sporters is belangrijk als het gaat om het creëren van sportplezier. Daarom brengen we ook de cursus ‘Athletic Skills Model’ (ASM) naar jullie in de wijk. In deze cursus ontdekken trainers met welke visie het ASM maatschappelijk impact maakt en dat veelzijdig bewegen meer inhoudt dan breed motorisch ontwikkelen. Implementatie van het ASM zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier. Trainers leren in een interactieve workshop dat veel sporten meer gemeen hebben dan dat ze verschillen. Ze ervaren in de praktijk hoe de vertaling van veelzijdigheid binnen sporten en activiteiten vorm krijgt. De cursus duurt 2 uur en ook hier geldt dat deelname gratis is. Meer informatie.

In de wijk Zuidwest-West is deze cursus op 18 juni, neem voor meer informatie contact op met amber.dors@sportutrecht.nl. Voor alle andere wijken neem contact op met jouw sportclubadviseur.

Scholing trainersbegeleiding

Om als club structureel in te zetten op de pedagogische en didactische kwaliteiten van je trainers, is het belangrijk om trainersbegeleiding een vast onderdeel van de club te maken. Een trainersbegeleider ondersteunt voor langere tijd andere trainers binnen de sportclub op het pedagogisch-didactische vlak. Hierdoor wordt gewerkt aan een structureel sportief, veilig en stimulerend sportklimaat binnen de club. Zo kan een trainer bijvoorbeeld om feedback vragen, omdat zijn training altijd rommelig verloopt en dit invloed heeft op het gedrag van de sporters. De trainersbegeleider observeert vanaf de zijlijn en ziet zo andere dingen dan de coach zelf, die volop in de dynamiek betrokken is en zijn of haar handen vol heeft aan het team. De scholing ‘Trainersbegeleiding’ is geschikt voor ervaren trainers of vrijwilligers met pedagogische vaardigheden en ervaring , die andere trainers bij willen staan. Omdat trainersbegeleiding over pedagogisch-didactisch handelen gaat, en niet over techniek, tactiek en strategie, kunnen clubs van verschillende sporttakken ook samenwerken op het gebied van trainersbegeleiding. We organiseren deze scholing in het najaar van 2024 stedelijk. De scholing duurt 3 dagdelen van 3 uur en deelname is gratis. Meer informatie.

 

Interesse?

Heb je interesse om één van de genoemde (of andere) scholingen bij jou op de club te organiseren? Of wil je je trainers graag deel laten nemen? Of wil je graag met de experts van SportUtrecht praten over het pedagogisch-didactisch versterken van jullie trainers? Neem dan contact op met de sportclubadviseur bij jou in de wijk.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Ga naar je sportclubadviseur voor meer informatie.