Je bekijkt nu: Home » Sport- en beweegloket Utrecht bundelt krachten

a

SportUtrecht is voor alle Utrechtse sportclubs al tijden het eerste aanspreekpunt voor clubondersteuning en vragen. Maar er zijn meer partijen die ondersteuning bieden aan Utrechtse sportclubs. Om dit beter af te stemmen en om de sportclub effectiever te kunnen ondersteunen, bouwt SportUtrecht nu samen met die partijen, in lijn met landelijke ontwikkelingen, aan één Sport en Beweegloket voor Utrecht.

Landelijk dekkend netwerk Sport en beweegloketten
Om sportclubs vitaal te houden, worden door het hele land allerlei vormen van ondersteuning aangeboden. Deze initiatieven zijn van grote waarde, maar het is voor sportclubs niet altijd duidelijk welke hulp er is en waar ze terechtkunnen. Vanuit het landelijke Sportakkoord II wordt er daarom gestreefd naar een transparante, efficiënte en effectieve infrastructuur voor de ondersteuning van sportaanbieders: een landelijk dekkend netwerk van lokale sport- en beweegloketten. Een sport- en beweegloket is dé plek waar sportaanbieders terechtkunnen met hun vragen. Van hieruit vindt gecoördineerd afstemming met andere partijen plaats om zo sportaanbieders de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Samenwerkende partijen in het Sport en Beweegloket Utrecht
De volgende partijen gaan structureel samenwerken binnen het Sport en Beweegloket Utrecht: sportbonden: de sportbonden die actief zijn in Utrecht, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders, Lokaal Sportakkoord, Rabo Clubsupport, partner organisaties uit het sociaal domein en SportUtrecht zelf. Met als doel een effectievere en beter gecoördineerdere clubondersteuning te bieden. Binnen dit ondersteuningsnetwerk maken de partijen structurele samenwerkingsafspraken waardoor er snel geschakeld kan worden. De bouw van het Sport en Beweegloket Utrecht is gestart en zal gedurende de komende maanden steeds meer vorm krijgen. Ondertussen verandert nu en straks aan de voorkant niets voor de sportclub: het aanspreekpunt voor jouw club blijft gelijk.