Je bekijkt nu: Home » Nieuw onderzoek naar Ruimte voor sport – Mulier

a

De gemeente Utrecht heeft opdracht verstrekt aan het Mulier Instituut om te onderzoeken hoe de vraag naar sportaccommodatie zich ontwikkelt. Het bouwt voort op eerdere onderzoeken en geeft de gemeente en SportUtrecht onder meer inzicht in ledenontwikkeling van diverse sporttakken, de verwachte bevolkingstoename en een aantal ontwikkelingen in de sport.

Wat wordt er gemonitord?
Voor de binnensport wordt de ledenontwikkeling nu ook gemonitord, zodat we kunnen toetsen of er genoeg binnensportruimte is. Voor het eerst brengt Mulier de vraag naar padel in kaart (in verenigingsverband). Daarnaast worden ook de activiteiten op sportparken voor niet bondsgerelateerde activiteiten worden in kaart gebracht, zowel in aantallen als aard van de activiteiten. Bij het ene sportpark zijn veel activiteiten in bondsverband, bij andere parken zie je vooral extra activiteiten denk aan 5 tegen 5 voetbal, kabouterhockey, sporten voor wijkbewoners, zonder lidmaatschap, ect. En dan zijn er ook parken en clubs waar beide heel intensief gebeurt. Wil de gemeente afwegingen kunnen maken over investeringen, is het handig om daarin meer inzicht te hebben. Wellicht heeft u als bestuurder al een vragenlijst ontvangen. We vragen u die zorgvuldig in te vullen en zo nodig kan uw sportclubadviseur u daarbij helpen.

Ook worden een aantal ontwikkelingen in de sport in kaart gebracht. Daarvoor zal Mulier een aantal groepsgesprekken voeren, met bestuurders, bonden, deskundigen en andere betrokkenen. Denk aan meer ongebonden sport in de openbare ruimte, de behoefte aan flexibele lidmaatschapsvormen, communities met informele structuren, gradaties in gratis aanbod, not for profit en commercieel ect.

Nieuwe nota
In 2022/2023 is de nota binnensport ontwikkeld, waarin een nieuw kengetal is voorgesteld, waarbij voor iedere 15.000 inwoners een sporthal nodig is. Het huidige kengetal is 1 op 17.500. De sportbestuurders zijn betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe kengetal  De gemeenteraad zal de uiteindelijke beslissing nemen, naar verwachting in eerste maanden van 2024.

Vervolgens wil de gemeente in 2024 een nieuwe sportnota ontwikkelen, waarin tevens accommodatie en ruimte voor de sport aan de orde zullen komen. Denk aan betaalbaarheid, de behoefte aan sport-specifieke sportaccommodatie, ect. SportUtrecht en de sportnetwerken zullen betrokken worden bij de uitwerking van de nieuwe sportnota, die natuurlijk nog meer omvat dan accommodatievraagstukken.

We houden jullie op de hoogte.

Irene Mobach
06 22 05 05 28
Mail mij