Je bekijkt nu: Home » Nieuwe Sportnota gemeente Utrecht

a

Beleid. Het wordt soms ervaren als een wat saai onderdeel voor ons als actievelingen in de sport. Maar het vormt wel een belangrijke basis voor ons handelen en de mogelijkheden die we hebben om zelf te sporten en bewegen of om anderen te laten sporten of in beweging te brengen en te houden. Dat is op clubniveau zo, maar zeker ook op gemeenteniveau. Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden. Gemeentebeleid raakt de sportaanbieders en bewoners in de stad. Niks nieuws.

Op dit moment werkt de gemeente Utrecht aan de nieuwe sportnota en het daaruit voortkomende uitvoeringsprogramma. Samen vormen ze het sportbeleid voor de komende 10 jaar. Een mooi moment voor de gemeente om partijen in de stad te betrekken. En dat betekent dat SportUtrecht en Het Utrecht Sport Collectief (vertegenwoordiging van sporttaknetwerken in de stad) input kunnen aanleveren bij de gemeente.

Input vanuit de Utrechtse sport
Het Utrechts Sport Collectief verzamelt momenteel de input voor het nieuwe beleid van de gemeente via de verschillende sporttaknetwerken waaraan veel clubs in de stad verbonden zijn. Binnen het Utrechts Sport Collectief wordt deze input gebundeld tot één verhaal dat richting de gemeente gaat. Ook zijn er gesprekken.

SportUtrecht levert input door vanuit de verschillende expertiseteams binnen de organisatie de aandachtspunten op te halen en deze op hoofdlijnen te bundelen tot speerpunten. Ook voert SportUtrecht gesprekken met de gemeente en wordt aangesloten bij de klankbordsessies. Kortom, we participeren als vertegenwoordigers van de Utrechtse sport via verschillende lijnen bij de totstandkoming van het nieuwe sportbeleid in de stad.

Samenhang andere beleidsnota’s
Niet alleen voor sport wordt gewerkt aan een beleidsnota. Ook andere domeinen zijn druk bezig. En daar is samenhang mee. Het zit namelijk zo. Er zijn drie lagen. De eerste laag betreft de ‘Sociale visie Utrecht’. Deze bevat ambities en doelstellingen, geeft richting en is kader stellend. Binnen de ‘beleidsnota’s’ (tweede laag) worden de ambities en doelstellingen van de sociale visie door vertaald in doelstellingen, risico’s en kaders van het betreffende domein. En tot slot worden binnen de ‘uitvoeringsprogramma’s’ (derde laag) beleidsdoelstellingen uit de nota’s vertaald in concrete resultaten en acties. De potentiële samenhang met andere nota’s is mooi. Daar ligt ook een kans om de meerwaarde van sport en bewegen ook in andere beleidsdomeinen tot zijn recht te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan Onderwijs, Jeugd en Gezondheid.

De gemeente is dus nog volop bezig en wij kijken mee en leveren aan. Komende periode zal de sportnota meer en meer vorm krijgen. Als meer bekend is, zullen we clubs via ClubConnect verder informeren.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Marieke van Keulen
06 13 14 22 38
Mail mij