Je bekijkt nu: Home » Het Utrechtse Sportcollectief

a

Met meer dan 650 sportclubs in de stad, is het een uitdaging om samen op te trekken. In klein verband weten clubs elkaar vaak wel te vinden en SportUtrecht kent veel clubs (en vice versa). Neemt niet weg dat de kracht van sport zichtbaarder en groter wordt, als we elkaar ook ‘allemaal’ weten te vinden. En we gaan dat ook doen. Twee of drie keer per jaar organiseert SportUtrecht Het Utrechts Sport Collectief!

Wat gaan we doen?
Er zijn al meerdere netwerken in de sport in Utrecht. Sporttaknetwerken (momenteel 15), het netwerk binnensport, het Utrecht Talent Center, het netwerk urban sports en ook netwerken van bijvoorbeeld verenigingsmanagers en vertrouwens contact personen. Tot nu toe werden de agenda’s van die netwerken gevuld door de deelnemers aan de netwerken. We gaan de netwerken vanaf 2024 onderbrengen in een vaste structuur met enerzijds de sport specifieke agendapunten vanuit het netwerk zelf, maar óók agendapunten vanuit SportUtrecht en een garantie dat het netwerk altijd (in principe) 2x per jaar plaatsvindt. We vinden het belangrijk om op deze wijze actief te communiceren met de netwerken. Via deze structuur kan dan elke sportclub uit een netwerk, weten wat er stedelijk speelt dat relevant kan zijn ook voor jouw club. Twee of drie keer per jaar organiseren we daarnaast het zogenoemd Het Utrechts Sport Collectief.

Hoe gaan we dit doen?
Per netwerk wordt één vertegenwoordiger in dit collectief verwacht. We praten samen over de grotere thema’s die spelen in de stad en over de thema’s die spelen voor (een deel van) de sportclubs en die we wellicht samen op de politieke agenda willen zetten. Op 15 januari, na afloop van de nieuwjaarsborrel van SportUtrecht, zullen we Het Utrechts Sport Collectief en bijbehorend protocol, waarin doel en werkwijze van het Collectief is vastgelegd, formeel instellen. En vanaf 2024 via deze lijn gaan werken. Een belangrijk onderwerp op de agenda de eerste helft van 2024 is alvast de nieuwe sport beleidsnota die de gemeente Utrecht op gaat stellen en waar ze graag input vanuit de Utrechtse sport voor wil. Belangrijk voor ons dat hier de juiste ambities en beoogde resultaten in naar voren komen!

Joscha de Vries
06 51 39 66 57
Mail mij