a

Afgelopen woensdagavond 20 september was het eindelijk zover: de jaarlijkse 030 Sport Meet-up van Sport Utrecht. Met ruim 100 sportaanbieders en andere partners van SportUtrecht, uit elke hoek van de stad en tak van sport kwam samen in het ROC-college Utrecht voor een mooie avond.  De avond startte plenair  vervolgens uit een te gaan in verschillende deelsessies op actuele thema’s , en werd afgesloten met een netwerkborrel.

Programma van de avond                                                                                                                                                                         De avond startte plenair met een panel van sprekers die bestond uit Eva Oosters, wethouder Sport van de Gemeente Utrecht, directeur bestuurder van SportUtrecht Joscha de Vries, Marit Jonker van Boemrang en Arne de Grote van Stichting Life Goals.  Daarnaast lanceerde Eva Oosters tijdens het plenaire programma tevens het Sportakkoord II van de gemeente Utrecht.

Deelsessies op actuele thema’s                                                                                                                                                               Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen naar de verschillende deelsessies waarvoor ze zich hadden opgegeven. In totaal zijn er vijf deelsessies geweest waarin er geluisterd werd naar de expertises van de sprekers, was er ruimte voor interactie en werden er goede gesprekken gevoerd om de kennis nog verder te verbreden.

Sociaal veilig sportklimaat                                                                                                                                                                           In deze deelsessie zijn de deelnemers samen in gesprek gegaan met Mats Meijerhof, Adviseur sportclubs en expert Sociaal Veilig Sportklimaat bij SportUtrecht en vertegenwoordigers van de gemeente over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat alle Utrechters veilig en met plezier kunnen sporten. Sociaal veilig sportklimaat is een belangrijk thema binnen de inzet van SportUtrecht en het Sportakkoord. Daarbij willen we graag samen met sportclubs nadenken over effectieve maatregelen, die enerzijds organisatorisch te doen zijn, én die anderzijds ook daadwerkelijk tot een sociaal veilig sportklimaat leiden. Wil je meer informatie over dit onderwerp of zelf ook met dit onderwerp aan de slag? Neem dan contact op met Mats Meijerhof.

De verbindende club                                                                                                                                                                         Tijdens deze deelsessie hebben Joscha de Vries, directeur-bestuurder SportUtrecht, en Tom Schrurs, Manager Zorg en Sport, van SportUtrecht samen met een deskundig panel en met alle aanwezige clubs gesproken over de maatschappelijke opgaven waarmee sportaanbieders te maken krijgen. Soms lijkt het wel of sportclubs ook de oplossing moeten bieden voor allerlei maatschappelijke opgaven. Terwijl het al meer dan voldoende uitdaging is voor sportclubs om de sport en eigen club georganiseerd te krijgen. En bovendien, door die sport te organiseren al een heel belangrijke maatschappelijke functie hebben. Tegelijkertijd zitten er in die maatschappelijke opgaven juist ook kansen. En doen een aantal van deze maatschappelijke opgaven zich ook voor bínnen de sportclub. Tijdens deze sessie zijn de panelleden met elkaar in gesprek gaan over welke rol sportclubs vervullen èn hoe zij hierin ondersteund kunnen worden door maatschappelijke instanties in Utrecht zoals SportUtrecht.

Kansen voor verduurzaming van accommodaties                                                                                                                                                                                                                               Tijdens deze deelsessie verzorgde Redmar Kruithof van Kijk!Duurzaam. Een inspirerende presentatie van verduurzamings-voorbeelden uit de sport uit het hele land door.  Daarna is er met een panel van verschillende experts een denktank ontstaan richting verschillende oplossingsrichtingen. Deze experts zijn o.a. werkzaam bij het Energiefonds Utrecht, SWS, de gemeente Utrecht en SportUtrecht. Wil je meer informatie over verduurzaming van accommodatie of zelf je accommodatie verduurzamen? Neem dan contact op met Irene Mobach.

.

Prestatieontwikkeling in de sport                                                                                                                                                                         In deze deelsessie is er verkend wat nodig is voor een goede basis voor presteren op de lange termijn samen met Koen de Weerd, adviseur talentontwikkeling van SportUtrecht en Marit Jonker van Boemerang. Leren leren en leren presteren. NOC*NSF heeft recent haar koers verlegd: niet langer de top tien is zaligmakend, maar verhalen zijn minstens zo belangrijk. Achter dit statement zit een wereld, die gaat over ‘hoe komen we op een gezonde manier tot prestatie in de sport’. Tijdens deze deelsessie vond er een gesprek plaats over onze visie op 100% output in het Utrechts model voor talentontwikkeling en wat er gedaan kan worden om onze Utrechtse sporters goed te laten ontwikkelen. Wil je meer informatie over dit onderwerp of er zelf mee aan de slag? Neem dan contact op met Koen de Weerd.

Leefwereld jongeren                                                                                                                                                                         De jeugd heeft de toekomst, ook voor de sport. En de wensen van nu, zijn niet dezelfde als van eerdere generaties. Dit is van alle tijden, maar het speelt zeker ook nu. Het lukt ons lang niet altijd jongeren te binden aan onze club of aan onze sport. Zo constateren we al langer dat steeds meer jongeren de traditionele sportverenigingen verlaten. Maar jongeren sporten wel degelijk, willen ook presteren en zijn ook sociaal verbonden met leeftijdgenoten. Aan de hand van een presentatie door Henno Oldenbeuving over hoe jongeren leren, hoe ze keuzes maken en hoe ze gemotiveerd blijven, leerden aanwezige sportclubs wat we in de Utrechtse sport kunnen doen om (meer) jongeren te behouden en te binden. Wil je aan de slag in je club met het thema jongeren, neem dan contact op met Stan Scheurink.

ROC onze locatie partner                                                                                                                                                                             De avond vond traditioneel plaats in het ROC College in Utrecht.  Het ROC is niet alleen een goede buur van SportUtrecht in de Galgenwaard, maar ook een waardevolle partner voor sportevenementen en kennisontwikkeling.