Je bekijkt nu: Home » SportUtrecht ontvangt hoeksteen van Utrecht4GlobalGoals

a

Op woensdag 14 februari ontving SportUtrecht in het bijzijn van wethouder Eva Oosters de Utrecht4GlobalGoals hoeksteen. Met deze hoeksteen wordt het partnership tussen beide organisaties bekrachtigd en ontvangt SportUtrecht een blijk van waardering én stimulans voor haar inzet ten behoeve van een gezond, groen, gelijk, duurzaam en inclusief Utrecht. 
 

Via vitale sport naar impact op de SDG’s
SportUtrecht heeft als missie om alle Utrechters in beweging te krijgen, en zo te zorgen voor gezond stedelijk leven in Utrecht. Een vitaal Utrechts sportlandschap met kwalitatief hoogwaardig sport- en beweegaanbod is de essentiële basis voor een stad waar iedereen op gewenst niveau kan sporten en bewegen. Joscha de Vries, directeur-bestuurder SportUtrecht: “Door in te zetten op een vitale sportsector, dragen wij al ‘vanzelf’ bij aan het realiseren van veel van de global goals. Zo is in de sport, bij sportclubs en bij SportUtrecht veel aandacht voor gezondheid, inclusie en ook duurzaamheid. Een vitale sportsector is een toekomstbestendige sportsector en daar draagt SportUtrecht met al haar partners graag aan bij!” 

Sport Development Goals
Het is de ambitie van SportUtrecht om via samenwerking met andere organisaties in de stad en regio meer impact te maken. De kracht van sport is groot: (top)sport biedt een uniek platform om aandacht te vragen voor een gezondere, inclusievere, groenere, wereld. De Sustainable Development Goals zijn een mooi kompas waarlangs de impact van sport en bewegen op vele maatschappelijke thema’s zichtbaar kan worden gemaakt. SportUtrecht zet dit kompas in bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen en bij het “verduurzamen” van haar eigen organisatie. 

 Utrecht4GlobalGoals

Utrecht4GlobalGoals heeft als missie om de Utrechtse samenleving positief te activeren om door lokale actie een bijdrage te leveren aan een groenere, gelijkere en gezondere stad – en daarmee aan een duurzame wereld. Héél veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zetten zich inmiddels in; door het leggen van verbindingen en stimuleren van samenwerking zien wij deze stadsbrede beweging elke dag weer groeien. In die samenwerking herkennen we een aantal organisaties die niet alleen ‘intern’ aan duurzaamheid werken, maar óók de verantwoordelijkheid nemen om een activerende rol in de stad te spelen. Deze organisaties worden “Hoeksteen” binnen ons stadsbrede netwerk.  

Henk Wesselo (voorzitter Utrecht4GlobalGoals): “Sport en bewegen raakt direct aan meerdere doelen. Daarnaast spelen sportorganisaties een belangrijke rol in de lokale gemeenschap. SportUtrecht heeft in onze samenwerking haar concrete bijdrage ruimschoots laten zien – uit waardering én uit gezamenlijke ambitie voor de toekomst reiken wij dan ook met veel plezier de symbolische “Hoeksteen” aan hen uit”. 

Partnership
De eerste verbinding tussen SportUtrecht en Utrecht4GlobalGoals dateert van 2022. In dat jaar organiseerde SportUtrecht activatieprogramma “Vuelta Fietshub, een rondreizend minifestival in de aanloop naar de Utrechtse start van de Spaanse wielerronde La Vuelta. Beide organisaties werkten tijdens dat programma samen om Utrechters te inspireren en concrete activiteiten te organiseren in de wijken op thema’s als circulariteit en duurzaamheid. 

 Met de uitreiking van de hoeksteen op 14 februari bekrachtigen beide organisaties de onderlinge samenwerking en spreken de ambitie uit om de kracht van sport en bewegen op maatschappelijke thema’s aan de hand van de SDG’s nog zichtbaarder te maken en Utrechtse inwoners en organisaties daarmee te inspireren en aan ons te binden. Zo dragen we ons steentje bij aan de ambitie van Utrecht als “Global Goals City”. 

Meer weten?
Bezoek onze Sustainable Development Goals pagina of kijk op: www.utrecht4globalgoals.nl

Heb je vragen over dit onderwerp?

Floor Kok
06 10 06 06 37
Mail mij