Je bekijkt nu: Home » Sociale veiligheid | Positieve sportcultuur

a

Sociale veiligheid

Een sociaal veilig klimaat op de sportclub is een essentiële voorwaarde voor het met plezier kunnen sporten door de leden. Bijna de helft van de Nederlanders die tijdens zijn of haar jeugd aan sport heeft gedaan heeft in die periode een situatie van grensoverschrijdend gedrag meegemaakt die indruk heeft achtergelaten. Soms zijn dit gebeurtenissen waar mensen hun hele leven last van ondervinden, en die ertoe kunnen leiden dat een sporter stopt met sporten. Het is daarom van groot belang dat een sportclub aandacht heeft voor de sociale veiligheid op de club.

Om bewustzijn binnen de club te vergroten aangaande een sociaal veilig klimaat en grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk dat het standaard onderwerp van gesprek is binnen de club. Verantwoordelijken binnen de club voeren dit gesprek actief, doen navraag bij hun leden om te peilen hoe de sfeer binnen de club is en doen onderzoek naar waar mogelijke risico’s – ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag – liggen. Om deze risico’s in te perken, is het daarnaast van belang om preventieve maatregelen te nemen , zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, of het opstellen van gedragsregels. Daarnaast is het van belang dat het technisch kader van de sportclub kennis heeft over hoe er binnen de specifieke sportcontext een sociaal veilig klimaat gecreëerd kan worden. Op het moment dat er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, moet de club weten hoe ze adequaat kan reageren en waar ze terecht kan voor verdere ondersteuning, kennis en informatie.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Mats Meijerhof
06 83 70 31 60
Mail mij