Je bekijkt nu: Home » FitGaaf | Overvecht

a

FitGaaf!

FitGaaf! is een interventie voor kinderen met overgewicht die een structurele verandering naar een gezonde leefstijl en gedrag bewerkstelligt. De interventie wordt uitgevoerd samen met onze partners vanuit zorg- en hulpverlening (jeugdgezondheidszorg, diëtist en fysiotherapie).

Zowel de beweeg- en vitaliteitsmakelaar jeugd en gezin als de buurtsportcoach die de sportlessen geeft, spelen een rol in de toeleiding naar het reguliere sportaanbod. Tijdens de twaalf weken intensieve begeleiding, sporten de kinderen twee keer per week. Hiervan is één uur op fitnessapparaten onder begeleiding van de kinderfysiothepaeut en één uur sport oriëntatie in de gymzaal met de buurtsportcoach. De beweeg- en vitaliteitsmakelaar sluit een keer per twee weken aan bij de sportlessen met als doel in gesprek te gaan met de kinderen over hun sportbehoeften en in contact te komen met de ouders.

Voor meer informatie over FitGaaf! zie hier de website.

Heb je vragen over dit onderwerp?

Thirza Verkerk
06 83 84 63 69
Mail mij