Governance SportUtrecht

Lees hier de bestuurlijke informatie over stichting SportUtrecht, de rol van de Raad van Toezicht, de Vergadering van Aangeslotenen en belangrijke documenten zoals reglementen, protocollen en statuten.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/11/vergrootglas.jpg

RVT

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de Stichting Sport Utrecht. Zij houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene zaken van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 • Anko van Hoepen (beoogd voorzitter)
 • Gerda Oskam
 • Marian ter Haar 
 • Mohammed Dahmane 
 • Gerard Pot 
 • Elliott Thijssen

VVA

Vergadering van Aangeslotenen
De VvA vertegenwoordigen de aangesloten verenigingen en sportaanbieders mits zijn ingeschreven zijn bij de KvK, geen winstoogmerk hebben en de doelstelling van de stichting onderschrijven. De VvA komt minstens een keer per jaar bij elkaar of vaker indien nodig. De VvA streeft naar optimale invloed en zeggenschap bij het realiseren van doelstellingen van de stichting en in het bijzonder in het belang van de georganiseerde sport.

Wat kan de VvA?

 • Het uitoefenen van optimale invloed op het sportbeleid van de gemeente.
 • De politieke partijen blijven benaderen en het belang van de sport, in het bijzonder de sportverenigingen, onder de aandacht brengen.
 • Invloed uitoefenen op het beleid van SportUtrecht.
 • De VvA kan 3 leden van de RvT bindend voordragen.
 • De VvA heeft instemmingsrecht bij het benoemen van de voorzitter
  van de RvT en bij wijzigingen van de statuten.

Waarom lid worden van de VvA?

 • Samen staan we sterk.
 • Sportaanbieders kunnen een beroep op SportUtrecht voor ondersteuning en advies, bijvoorbeeld op het vlak van bestuur- of accommodatieproblematiek.
 • Sportaanbieders worden uitgenodigd voor netwerk– en themabijeenkomsten en twee keer per jaar voor de bijeenkomsten van de VvA.
 • Sportaanbieders kunnen terecht bij SportUtrecht voor individuele belangenbehartiging.

Vragen over governance? Neem contact op met:DONNA VLASMAN | ((06) 13 63 21 95
donna.vlasman@sportutrecht.nl

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top