Governance SportUtrecht

Lees hier de bestuurlijke informatie over stichting SportUtrecht, de rol van de Raad van Toezicht, de Vergadering van Aangeslotenen en belangrijke documenten zoals reglementen, protocollen en statuten.

Per 17 januari 2022 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. In overleg heeft Gerard Pot zich vanwege een verschil van inzicht teruggetrokken als lid van de Raad van Toezicht. Gelukkig blijft Gerard betrokken bij de sport in Utrecht in andere rollen. Wij bedanken Gerard hartelijk voor zijn inbreng bij Sport Utrecht en jarenlange inzet en passie voor de sport in Utrecht. Als Raad van Toezicht zullen we op een later moment, als de coronamaatregelen een gezellig samenzijn weer toelaten, afscheid van Gerard nemen.

.

 RvT | VvA | Downloads

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de Stichting Sport Utrecht. Zij houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene zaken van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

VerbinderANKO
van HOEPEN

Ik wissel rondjes wielrennen af met mijn rol als bestuursvoorzitter van SPO Utrecht, van waar ik mij inzet voor het onderwijs in Utrecht. Ik leg graag verbindingen tussen mensen, (maatschappelijke) ontwikkelingen en organisaties. Zo ook binnen de Raad van Toezicht waar ik oog houd voor ontwikkelingen met impact op de Utrechtse sport. Sinds juni 2021 ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht.

VernieuwerELLIOTT
THIJSSEN

Mijn passie voor sport kwam tot uiting in een carrière als speerwerper (5 keer Nederlands kampioen) en in jarenlange inzet als bestuurslid en voorzitter bij de Utrechtse atletiek, triatlon en recreatiesportvereniging Hellas. Naast mijn sport werk ik als partner bij het Utrechtse organisatieadviesbureau Significant aan maatschappelijke en zakelijke vernieuwing in de publieke sector. Binnen de RvT combineer ik mijn passie voor sport en mijn organisatie en adviesachtergrond voor het verder helpen ontwikkelen van SportUtrecht.

Voorzitter Audit

Commissie

ROHAN
WALSH

Ik zie dat sporten mensen bij elkaar brengt, en ervaar dat bewegen ruimte biedt voor reflectie. Beide dragen bij aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Zo ben ik naast fanatiek sporter, ook jarenlang coach geweest bij diverse Utrechtse verenigingen. Voor mij persoonlijk gaat het om het stellen van doelen en de lol die je eruit kunt halen. Ik heb gevoetbald, karate gedaan maar ook ballet, geschermd, gesurfd, getennist en fanatiek wedstrijd geroeid. Tegenwoordig haal ik mijn lol uit het wekelijks hockeyen en wielrennen, en door sporadisch te squashen, zeilen en skiën. Ik breng naast mijn gezond boerenverstand en analytische vermogens, ook mijn ervaringen als strategie consultant en directeur van een financiële instelling mee naar de RvT.

.

NetwerkerMARIAN
ter HAAR

De afgelopen twintig jaar werkte ik in de Sport en Beweegsector, eerst bij de start en vormgeving van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, later Kenniscentrum Sport en Bewegen, tot 2020. In 2014 ben ik gepromoveerd op samenwerken bij complexe sociale vraagstukken. Ik heb vanuit de praktijk, onderzocht wat de waarde van sport en bewegen kan zijn. Dat komt van pas bij de keuzes die SportUtrecht moet maken. Net als mijn eerdere ervaringen als bestuurslid van Nieuw Welgelegen een grote multifunctionele accommodatie in Kanaleneiland.

Bestuurder en

knuppel in het

hoenderhokgooier

GERDA
OSKAM

Ik woon in het Máximapark waar ik heerlijk kan hardlopen (en hopelijk schaatsen) en waarvan uit ik al snel prachtige fietstochten kan maken door het Groene Hart. Als sportfreak en met mijn bestuurlijke ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de politiek wil ik graag bijdragen om SportUtrecht als DE organisatie voor (top)sport, bewegen en gezond leven te positioneren.

.

Samen houden wij toezicht op het beleid van de directie en op de algemene zaken SportUtrecht en werken we graag om Utrechters in beweging te zetten!  

Vergadering van Aangeslotenen

De Vergadering van Aangeslotenen (VvA) vertegenwoordigen de aangesloten verenigingen en sportclubs mits zijn ingeschreven zijn bij de KvK, geen winstoogmerk hebben en de doelstelling van de stichting onderschrijven. De VvA komt minstens een keer per jaar bij elkaar of vaker indien nodig. De VvA streeft naar optimale invloed en zeggenschap bij het realiseren van doelstellingen van de stichting en in het bijzonder in het belang van de georganiseerde sport.

Wat kan de VvA?

 • Het uitoefenen van optimale invloed op het sportbeleid van de gemeente.
 • De politieke partijen blijven benaderen en het belang van de sport, in het bijzonder de sportverenigingen, onder de aandacht brengen.
 • Invloed uitoefenen op het beleid van SportUtrecht.
 • De VvA kan 3 leden van de RvT bindend voordragen.
 • De VvA heeft instemmingsrecht bij het benoemen van de voorzitter
  van de RvT en bij wijzigingen van de statuten.

Waarom aansluiten bij de VvA?

 • Samen staan we sterk.
 • Sportclubs kunnen een beroep doen op SportUtrecht voor ondersteuning en advies.
 • Sportclubs worden uitgenodigd voor netwerk- en themabijeenkomsten en één of twee keer per jaar voor een bijeenkomst van de VvA.
 • Sportclubs kunnen terecht bij SportUtrecht voor belangenbehartiging.

Vragen over governance? Neem contact op met:QUERIAN EIJGENSTEIJN

vva@sportutrecht.nl | 06-45185720

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top