https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/led.jpg

TIP: quick wins

Snelle maatregelen om energie te besparen:

 • een deurdranger
 • vervangen binnenverlichting door LED 
 • radiatorfolie achter radiatoren 
 • optimaliseren verwarmingsapparatuur 
 • vervangen oude koel- en vriesapparaten door zuinige nieuwe.

Duurzaamheid

Sportverenigingen hebben vaak hoge energienota’s door verlichting op de sportvelden, verwarming van de kleedkamer en kantines. Er zijn gelukkig verschillende mogelijkheden om hierop te besparen en je accommodatie te verduurzamen. Samen met gemeente Utrecht stimuleren en ondersteunen wij Utrechtse sportclubs hierbij. 
 
Wil je meer informatie over het verduurzamen van je sportclub en de financiering? Neem contact op met Irene Mobach.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Irene-1.jpg

Adviseur sportclubs | accommodaties & duurzaamheidIrene Mobach

Ik wil besparen, maar hoe?

De meeste Utrechtse sportclubs met eigen accommodatie hebben inmiddels een energieadvies gekregen n.a.v. een energiescan. Deze scan brengt de mogelijkheden met betrekking tot verduurzaming in beeld, je vereniging bepaalt uiteindelijk welke maatregelen je wilt nemen. Wij helpen je in dit proces met advies op maat, zoals:

aanvragen van de subsidie
radiatorfolie achter radiatoren
optimaliseren verwarmingsapparatuur
vervangen oude koel- en vriesapparaten door zuinige nieuwe.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/accomodatie.jpg
 • Subsidiemogelijkheden
 • Financiering
 • Crowdfunding
 • Wetgeving

Subsidies en leningen voor energiemaatregelen bij sportclubs

BOSA: 30%
De subsidieregeling voor bouw en onderhoud sportaccommodaties, is aantrekkelijk voor bijna alle investeringen en onderhoud aan de accommodatie. Ook sportmaterialen vallen onder de regeling. Bovenop de 20% subsidie die voor allerlei investeringsmaatregelen geldt, mag voor energiemaatregelen 10% aangevraagd worden. Ook een aantal andere duurzaamheidsmaatregelen zijn subsidiabel, zoals regenwateropvang en zoutwaterbatterij voor elektriciteitsopslag. Klik hier voor de lijst van maatregelen.
Subsidieaanvragen van minder dan € 2.500 komen niet in aanmerking. Wel mag je maximaal 12 maanden facturen opsparen, tot de drempel gehaald wordt. Zie ook voor toelichting op de aanvraag.

SDE++: 15 jaar bijdrage
De SDE++ subsidie is een landelijke stimuleringsmaatregel voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Voor sportverenigingen met een grootverbruiker aansluiting is deze subsidie interessant met het oog op zonnepanelen. Per opgewekte eenheid energie wordt namelijk – gedurende 15 jaar – een vastgesteld bedrag uitgekeerd. Het aanvragen van SDE+ is relatief eenvoudig en verplicht tot niets: na toekenning is er nog een jaar de tijd om te starten met de daadwerkelijke realisatie. SportUtrecht kan de subsidieaanvraag laten verzorgen.

ISDE: bijdrage ineens
De ISDE subsidie is een bijdrage ineens voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen. Let wel op dat het toestel dat wordt aangeschaft op de lijst van RVO moet staan en/of in elk geval aan bepaalde kenmerken moet voldoen.

Maatschappelijk vastgoed gemeente Utrecht: isolatie
De gemeente Utrecht heeft een regeling voor isolatie en isolerend glas van maatschappelijk vastgoed. Klik hier voor de regeling.

Groene daken
De subsidie voor groene daken en gevels is in het leven geroepen om het dak of de gevel van je accommodatie te laten bedekken met planten. Het is mogelijk om op één dak zowel groen aan te leggen als zonnepanelen te plaatsen. Groene daken en zonnepanelen versterken zelfs elkaars werking. De schaduw van de panelen zorgt voor meer verschillende diersoorten op het dak. Daarnaast werken de zonnepanelen beter door het koelende effect van een groen dak. Minimale oppervlakte bedraagt 10m2. Kijk hier voor de regeling.

Leningen en garantstelling

Energiefonds Utrecht
Bij dit fonds kunnen sportclubs terecht voor laagdrempelige en voordelige leningen voor energiemaatregelen. Een rendabele businesscase is een van de weinige voorwaarden die gesteld worden aan de lening. Klik hier voor meer info.

Garantstelling via Stichting Waarborgfonds Sport en gemeente
Sportclubs die een lening willen afsluiten voor een investering in de eigen accommodatie, kunnen via borgstelling van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en de gemeente Utrecht, voordelig lenen bij banken. Voorwaarde is dat het een sportclub is, die aangesloten is bij een bond, die aangesloten is bij NOC*NSF.

Bij een lening die niet meer dan € 100.000 bedraagt, kan een sportclub rechtstreeks bij SWS een garantstelling afsluiten.

Als de totale som van leningen hoger is dan €100.000, kan voor een combinatie van garantstelling van de gemeente Utrecht en SWS gekozen worden.
De gemeente Utrecht kan garant staan voor leningen van sportclubs, waarbij sportclubs ook bij de BNG-bank terecht kunnen voor leningen van meer dan 500.000 euro. De rente is aanzienlijk lager dan bij de reguliere banken. Tevens heeft de BNG-bank de sportlening waarmee zowel energiemaatregelen, lichtinstallaties als ook verbouwingen en sportaccommodatie mee gefinancierd kunnen worden. De lening dient minimaal 10.000 euro te bedragen de rente bedraagt momenteel ongeveer 2,4%.

Daarnaast staat de  Nederlandse Waterschapsbank (NWB) open voor het verstrekken van leningen, vanaf 100.000 euro.

Voorwaarde voor deze vorm van financiering, is dat de gemeente volledig garant wil staan, met een contraborg van 50% van SWS. Neem hiervoor contact op met Stefan de Wit van SWS. SWS toetst de financiële situatie van de sportclub en monitort jaarlijks. De procedure neemt meerdere maanden in beslag, want behalve een boekenonderzoek en rapportage door SWS, moet het geagendeerd worden voor het college, die hierover een besluit moet nemen.

Meer informatie?

Neem contact op met Irene Mobach, via irene.mobach@sportutrecht.nl of (06) 22 05 05 28 of met Stefan de Wit van Stichting Waarborgfonds Sport, s.dewit@sws.nl.

1. Greencrowd 

 • donaties vanaf € 10; 
 • periodieke donaties waardoor leden hun donaties kunnen verrekenen bij hun inkomstenbelasting;
 • leningen aan de sportclub waarover de leden en/of sponsoren rente en aflossing vergoed krijgen.
  In alle drie de vormen verzorgt Greencrowd het gehele administratieve en financiële proces waardoor je club in één keer het geld van de crowdfunding ontvangt  en, in geval van leningen, ook maar aan één partij rente en aflossing hoeft te betalen. 
  Greencrowd staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is geregistreerd onder nummer 19000008.
 • aanvrager kiest rentepercentage tussen de 4% en 6% en garandeert dus rente aan lener. Hoe hoger de rente des te sneller zijn er voldoende deelnemers 
 • aanvrager zet de aanvraag eerst twee weken op de eigen website, daarna komt de oproep pas op de website van Greencrowd
 • € 100 voor het plaatsen van een project;
 • 3% afsluitprovisie voor het project; minimaal € 1.250 
 • €2 administratiekosten per deelnemer per jaar

2. Zonnepanelendelen

 • investeerders kunnen een aandeel in een zonnestroomproject nemen vanaf €25.
 • het rendement hangt mede af van de werkelijke opbrengst, de opbrengsten zijn online te volgen. 
 • geen vast rendement, toch grote toeloop
 • het grootste platform bij collectieve zonneprojecten
 • relatief hoge kosten voor de partij die geld wil ophalen 
 • € 2500 voor het plaatsen van een project;
 • 3% afsluitprovisie voor het project
 • € 1500 per jaar gedurende de looptijd, vaak 15 jaar 

3. Duurzaaminvesteren

 • investeerder kunnen een aandeel in een zonnestroomproject of windproject nemen.
 • het rendement staat vast. 
 • grote toeloop
 • relatief hoge kosten voor de partij die geld wil ophalen 

4. Crowdfunding voor clubs

 • donaties aan projecten van sportclubs.
 • leningen aan de sportclub waarover de leden en/of sponsoren rente en aflossing vergoed krijgen. 
 • Crowdfunding voor clubs regelt het gehele administratieve en financiële proces. Je club krijgt in één keer het geld en moet aan één partij rente en aflossing betalen. 
 • sponsorvisie biedt een kennismakingsworkshop aan. 
 • kosten 7,5% van de donatie, plus €0,50 bij betaling via Ideal
 • bij een donatie van bijvoorbeeld € 30 krijgt de club € 27,25. 

Sportclubs moeten zich net als andere ondernemers aan een aantal regels houden volgens de Wet Milieubeheer, zoals het actief inzetten voor het terugdringen van geluids- en lichthinder.

Wat energieverbruik betreft geldt een specifieke eis. Heeft je vereniging minimaal een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh of een minimaal jaarlijks gasverbruik van 25.000 m³? En is het technisch mogelijk om energiebesparende maatregelen toe te passen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder? Dan bent je wettelijk verplicht om deze energiebesparende maatregelen te realiseren. Dit moeten overigens wel erkende maatregelen zijn. 

Let op: bij renovatie van de kantine of sporthal zijn er meer maatregelen verplicht. Voorbeelden:
het isoleren van een spouwmuur, het isoleren van het dak, aanpassen van de installatie ect. Dit ziet de wetgever en inspecteur als natuurlijk moment voor dit type maatregelen. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/zonnepanelen.jpg

Lokale voorbeelden

Utrechtse verenigingen tonen zich enthousiast om actief aan de slag te gaan met verduurzaming. Zo hebben deze zeven Utrechtse sportclubs inmiddels LED veldverlichting gerealiseerd.  

 • Sporting ’70 (een voetbalveld)
 • Kampong (het nieuwe hoofdveld van hockey)
 • TC Domstad (16 tennisbanen)
 • ULTC Iduna (10 tennisbanen)
 • Vechtlust (14 tennisbanen)
 • VSC (voetbaltrainingsveld)
 • At Risk (10 tennisbanen)  

SportUtrecht heeft, samen met Energie-U, deze clubs geholpen met keuze uit verschillende merken en aanbieders, op basis van lichtplannen, kwaliteit, garantie, prijs, financiering, besparingsberekening, sterkte bestaande lichtmasten. De verenigingen hebben gebruik gemaakt van de sportsubsidie van 30% van de materiaalkosten (EDS).  De investeringen in LED zijn veel hoger dan in conventionele verlichting, de terugverdientijd varieert van minimaal 7 jaar tot soms ruim 20 jaar. 

De voordelen van LED verlichting:

tot 60% zuiniger
geen opwarmtijd nodig en kan na gebruik direct uitgezet kan worden
dimbaar, kan preciezer gericht worden en gaat veel langer mee.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top