Wet- en regelgeving

Sportverenigingen die hun kantine zelf beheren zijn – wanneer zij alcohol verkopen – verplicht om twee vergunningen te hebben: de Drank- en Horecawetvergunning en de Horeca-exploitatievergunning. Beide vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Zie ook: horecaverordening (de regeling voor het schenken van alcoholhoudende drank)  

Licht & geluid: als je een evenement of festiviteit organiseert moet je een ontheffing aanvragen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet Milieubeheer (licht en geluid) bij sportverenigingen. Daarnaast controleert de afdeling Toezicht en Handhaving op aanwezigheid van blusmiddelen en vluchtwegen. Bekijk de onderstaande checklist die gebruikt wordt voor de controle van sportverenigingen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/run5.jpg

AVG privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sportverenigingen moeten sindsdien kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens. 

NOC*NSF heeft in samenwerking met Stichting AVG en een groot aantal sportbonden een stappenplan ontwikkeld voor sportverenigingen waarmee op een makkelijke manier aan de AVG verplichtingen kan worden voldaan. 

Meer informatie? 030 – 284 07 70 | k.vanes@sportutrecht.nl Koen van Es

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018