Wet- en regelgeving

Sportverenigingen die hun kantine zelf beheren zijn – wanneer zij alcohol verkopen – verplicht om twee vergunningen te hebben: de Drank- en Horecawetvergunning en de Horeca-exploitatievergunning. Beide vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Zie ook: horecaverordening (de regeling voor het schenken van alcoholhoudende drank)  

Licht & geluid: als je een evenement of festiviteit organiseert moet je een ontheffing aanvragen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet Milieubeheer (licht en geluid) bij sportverenigingen. Daarnaast controleert de afdeling Toezicht en Handhaving op aanwezigheid van blusmiddelen en vluchtwegen. Bekijk de onderstaande checklist die gebruikt wordt voor de controle van sportverenigingen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken-.png

AVG privacy

Vanaf 25 mei 2018 handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy-toezichthouder, de nieuwe privacywet AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sportverenigingen moeten sindsdien kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens.

  • Juridisch: Je bent verplicht om zaken juridisch vast te leggen. Van geheimhoudingsverklaringen, een officiële privacy policy tot aan contracten met je drukkerij en IT-partner.
  • ICT: Zijn software- en virusscanners altijd up-to-date? Zijn er veilige back-ups om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware? En is de cloud-oplossing wel Europees? Dit en meer moet goed op orde zijn.
  • Organisatie & Procedures: Is er een procedure omtrent de gegevens van ex-leden? Ligt er vast wie waar toegang toe heeft? En weet je wat moet doen als er een usb-stick met persoonsgegevens kwijt is?
  • Opleiding: Alle medewerkers moeten geïnformeerd c.q. opgeleid worden omtrent de wetgeving. Wat mogen zij wel en wat niet? Maar bovenal ook: wie wordt hier verantwoordelijk voor en zorgt dat het ook bij nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt.

AVG Proof met handig stappenplan

Download hier het stappenplan AVG. Via de Stichting AVG is een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten beschikbaar om op een juiste manier de AVG-wetgeving te implementeren. Leden van aangesloten sportbonden en NOC*NSF krijgen korting.

Nuttige documenten

Om aan de AVG te voldoen zijn er vier voorbeelddocumenten beschikbaar:  een Verwerkersovereenkomst, – Geheimhoudingsverklaring’, – Privacyverklaring’ en een Toestemmingsverklaring.

Vragen?

Heb je nog vragen over de AVG, dan is er de AVG helpdesk, waar je antwoorden vindt op heel veel vragen over de privacywet. Of neem contact op via info@sportutrecht.nl

Meer informatie? (06) 40 02 63 88 | koen.vanes@sportutrecht.nl Koen van Es

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top