Wet- en regelgeving

Sportverenigingen die hun kantine zelf beheren zijn – wanneer zij alcohol verkopen – verplicht om twee vergunningen te hebben: de Drank- en Horecawetvergunning en de Horeca-exploitatievergunning. Beide vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de gemeente. Zie ook: horecaverordening (de regeling voor het schenken van alcoholhoudende drank)  

Licht & geluid: als je een evenement of festiviteit organiseert moet je een ontheffing aanvragen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet Milieubeheer (licht en geluid) bij sportverenigingen. Daarnaast controleert de afdeling Toezicht en Handhaving op aanwezigheid van blusmiddelen en vluchtwegen. Bekijk de onderstaande checklist die gebruikt wordt voor de controle van sportverenigingen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken-.png

AVG privacy

Is jouw sportvereniging al AVG proof en wat betekent dit eigenlijk? Sinds 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sportverenigingen moeten sindsdien kunnen aantonen dat ze op een correcte manier omgaan met persoonsgegevens.

Stappenplan
NOC*NSF heeft in samenwerking met een groot aantal sportbonden en Stichting AVG een stappenplan ontwikkeld. Het (online) stappenplan voor sportclubs is een hulpmiddel om te voldoen aan de AVG.

Sportverenigingen uit de gemeente Utrecht die niet zijn aangesloten bij een (deelnemende) bond kunnen een toegangscode voor het stappenplan AVG voor sportclubs verkrijgen via SportUtrecht. De kosten hiervoor bedragen €12,-. Na aanvraag van een toegangscode proberen wij deze na uiterlijk twee weken toe te sturen. Klik hier als je een toegangscode voor het stappenplan AVG wilt ontvangen.

Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG bekijkt alleen of het stappenplan is ingevuld. Zij doet geen inhoudelijk onderzoek of de stappen juist zijn gevolgd. Jouw vereniging is en blijft zelf verantwoordelijk om te (blijven) voldoen aan de AVG.

Nuttige documenten
Om aan de AVG te voldoen zijn er vier voorbeelddocumenten beschikbaar: een Verwerkersovereenkomst; Geheimhoudingsverklaring; Privacyverklaring en Toestemmingsverklaring. Deze documenten zijn op te vragen bij Koen van Es, via onderstaande gegevens.

Q&A
Hoe moet onze sportvereniging omgaan met persoonsgegevens? Bekijk de meest gestelde vragen over dit onderwerp op www.avghelpdesksport.nl. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Koen van Es.

Meer informatie? (06) 40 02 63 88 | koen.vanes@sportutrecht.nl Koen van Es

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top