Je bekijkt nu: Home » BOSA-Subsidie voor 2023 al uitgeput

a

De subsidieregeling BOSA (bouw en onderhoud sportaccommodatie) is voor 2023 al ‘overvraagd’, volgens de website van DUS-I. Per 4 september 2023 is er 77 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan al 63 miljoen euro is toegekend. Daarnaast is er nog voor 28,5 miljoen euro in behandeling. Als de aanvragen worden toegekend dan is er voor dit jaar al een tekort van 14,5 miljoen euro. Tevens zullen er in de komende maanden ook nog clubs aanvragen willen doen. In dit artikel staan de gevolgen voor de komende jaren en meer informatie over de nieuwe BOSA-regeling van 2024. 

© Willem Mes

Gevolgen voor de komende jaren

Het ministerie laat op de website weten dat aanvragen die in 2023 worden afgewezen mogelijk in 2024 kunnen worden toegekend. Het risico, daarbij is echter dat, rekening houdend met de verwachte aanvragen voor de resterende maanden in 2023, het budget voor 2024 dan medio mei 2024 al op zal zijn.

Wat betekent dit voor clubs die in 2023 een aanvraag willen doen?
Hierover zegt het ministerie het volgende: U kunt nog steeds een aanvraag doen voor de BOSA. Behandeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen totdat er geen budget meer over is. Zodra het subsidieplafond is bereikt en de uiterste behandelingstermijn voor een subsidieaanvraag in 2023 verstrijkt, wordt de beslistermijn opgeschort. Hierover ontvangt u dan een brief. Deze aanvragen worden in 2024 verder behandeld en gefinancierd uit het budget van 2024. Let op! Deze aanvragen moeten wel voldoen aan de voorwaarden van de BOSA-regeling die in 2023 gelden.

Wilt u uw aanvraag intrekken en in 2024 een nieuwe aanvraag indienen? In dat geval gelden de voorwaarden van de nieuwe BOSA-regeling, die van kracht is vanaf 1 januari 2024. Zie hier onder meer informatie over de BOSA regeling van 2024.

BOSA Regeling voor 2024

Over de subsidieregeling is voor 2024 formeel nog geen akkoord bereikt. Dit lijkt in de laatste maanden van 2023 zijn beslag te moeten krijgen, maar in theorie zou de Tweede Kamer nog kunnen besluiten deze regeling niet te verlengen. Dat er ook bij verlenging van de regeling wijzigingen zullen optreden lijkt aannemelijk. Positief daarbij is dat de subsidie voor verduurzaming en toegankelijkheid waarschijnlijk wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Daarnaast is het voorstel om de regeling open te stellen voor sportclubs die aangesloten zijn bij NOC*NSF en bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders, wat eerst niet het geval was. Dat kan betekenen dat een ondernemer met een eigen sportaccommodatie, of met aanzienlijk kosten voor de huuraccommodatie, in 2024 wel voor de subsidie in aanmerking kan komen. Wat blijft is dat de energiekosten niet onder de regeling vallen en de minimale drempel van 2.500 euro subsidie per aanvraag behaald moet worden. 

Op de website van DUS-I wordt inzicht gegeven in de laatste stand van zaken en de mogelijke wijzigingen.

Irene Mobach
06 22 05 05 28
Mail mij