VCP Vertrouwenscontactpersoon

Is er binnen uw vereniging als iemand waar leden terecht kunnen met hun zorg, of voor het maken van een praatje? In Nederland heeft zo’n 56% van de sportverenigingen een vertrouwenscontactpersoon aangesteld (VSK Monitor 2017).

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/team.png

Waarom een vertrouwenscontactpersoon VCP
op de club?

De sportvereniging is vaak een afspiegeling van de samenleving. Ook binnen de club kan zich dus ongewenst gedrag voor doen. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten of bedreigen. Zeker jeugdleden kunnen hiervan het slachtoffer worden. Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar. Vrijwilligers zien en horen veel waar het gaat om het welzijn van (jeugd)leden. Maar wat moet of kun je als bijvoorbeeld trainer of coach doen wanneer je je zorgen maakt om iemand? Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft.

Wat doet een VCP?

Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp.

Een VCP behandeld zelf geen klachten. De VCP biedt een luisterend oor, en helpt indien nodig een gerichte en passende weg te vinden naar hulpverlening.

Let op: de rol van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). Een Vertrouwenscontactpersoon beoordeelt slechts de situatie en verwijst het slachtoffer en / of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten één van de vertrouwenspersonen (VP) van NOC*NSF.

De VCP heeft een kwetsbare functie. Soms krijgt hij bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie te horen. Of hij wordt ondanks zijn goede bedoelingen gezien als een bemoeial. Het bestuur moet daarom zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Zo is het zaak dat iedereen binnen de vereniging weet dat er een VCP is, wat zijn functie inhoudt, hoe hij kan worden bereikt en dat de club gedragsregels heeft om op terug te vallen.

Opleiding en ontwikkeling VCP

SportUtrecht biedt voor Utrechtse sportverenigingen jaarlijks de cursus voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aan.

Deelnemers aan de training hebben bij voorkeur een leeftijd van minimaal 25 jaar en vervullen zelf geen bestuursfunctie. De cursus duurt twee dagdelen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. Er worden praktische gesprekstechnieken geoefend. Het is een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

Daarnaast organiseert SportUtrecht bij voldoende animo ook intervisie-bijeenkomsten voor VCP’s. Dit is een leernetwerk waarin VCP’s kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

Klik hier voor de eerstvolgende cursus:

Vragen of meer informatie? Neem contact op met:mats.meijerhof@sportutrecht.nl | (06) 83 70 31 60

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top