VOG Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rugby-kid.png

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Aanvraagprocedure

Voor sportverenigingen is er een regeling om VOG’s gratis aan te vragen. Het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die direct/ indirect met jeugd of verstandelijk beperkten werken is eenvoudig te realiseren. Via www.gratisvog.nl kan je, je vereniging aanmelden voor de regeling. Het aanvragen gaat volledig digitaal en is overzichtelijk. Er gaat wel wat tijd overheen voordat vrijwilligers ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een VOG. Als vereniging zet je de VOG’s klaar voor je vrijwilligers, maar deze moeten de aanvraag zelfstandig afronden. De VOG wordt dan naar hun huis gestuurd en ze moeten deze inleveren bij de contactpersoon. Het is wel belangrijk te monitoren welke VOG’s er vervolgens ook daadwerkelijk binnenkomen en daar ook actie op te ondernemen. Hoe je ervoor zorgt dat je vrijwilligers gratis VOG’s aan kunnen vragen is te lezen in de Handleiding gratis VOG aanvraag. Deze is hiernaast te downloaden:

Meer informatie? Neem contact op met:koen.vanes@sportutrecht.nl | (06) 40 02 63 88

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top