Femke Cordova

de sportclub is voor iedereen

Méér kinderen met een beperking de weg naar een sportclub laten vinden; dat is de ambitie van Femke Cordova, consulent aangepast sporten (en voorheen ook combinatiefunctionaris Special Heroes). Ze was de drijvende kracht achter het speciaal sportaanbod in Overvecht. Femke zette zich als combinatiefunctionaris vijf jaar in voor het sportstimuleringsproject Special Heroes dat leerlingen in het speciaal onderwijs tijdens de gymles kennis laat maken met uiteenlopende sporten. Het uiteindelijke doel: leerlingen laten doorstromen naar een sportvereniging met passend aanbod, zodat ze structureel blijven sporten.

De afgelopen jaren is er nauwelijks doorstroming geweest. Met name in Overvecht en Kanaleneiland wonen veel kinderen die niet sporten na schooltijd. “Voor ouders is het vaak moeilijk om hun kinderen te laten sporten buiten hun eigen woonwijk, omdat het lastig is qua vervoer of omdat ze het niet kunnen betalen. Verenigingen vinden het ingewikkeld om een speciaal aanbod te starten, want daar komt organisatorisch nogal wat bij kijken.” Leerlingen in Overvecht met een beperking hebben wel sportwensen, blijkt uit Femke’s onderzoek, maar er waren in hun eigen wijk geen mogelijkheden. Dat was voor Femke aanleiding om alle partijen samen te brengen die daar een bijdrage aan zouden kunnen en willen leveren: De VSU, de gemeente, de beweegmakelaar Onderwijs en Sport in Overvecht en dansschool PM Dance, turnvereniging Fraternitas en Taekwon-Do-school IN NAE DO KWAN. “Uit het onderzoek bleek ook dat deze sporten erg gewild waren. Het mooie was dat deze drie verenigingen een combinatiefunctionaris hadden die een brug sloegen tussen onderwijs en sport en affiniteit heeft met de doelgroep.” Ze organiseerde een promotiecampagne en puzzelde flink om de beschikbaarheid van alle toenmalige combinatiefunctionarissen en de schooltijden optimaal op elkaar af te stemmen.

Daarna ging de pilot van start. Kinderen konden twee proeflessen volgen en daarna lid worden van een van de deelnemende sportaanbieders. Na afloop van de proeflessen was Femke optimistisch over het vervolg. “Op basis van het aantal aanmeldingen had ik iets meer toeloop verwacht, maar ik weet ook dat het om een project gaat dat een langere adem nodig heeft.” Inmiddels is de pilot afgelopen en sporten de kinderen nog steeds met veel plezier bij het aanbod dat nu onderdeel is geworden van de verenigingen. Missie volbracht maar nog lang niet geëindigd! 

Petra Kühr | Buurtsportcoach Sport Heroes06-52372503 | petra.kuhr@sportutrecht.nl

@copyright SportUtrecht 2021

Top