Utrecht

Het Utrecht Talent Center is een samenwerkingsverband
van een groeiend aantal Utrechtse verenigingen met
topsportambities. Samen delen zij een doel:
Utrechts sporttalent beter willen faciliteren op weg
naar de top. Juist ook talenten die nog geen status
van NOC*NSF hebben.  

SportUtrecht is nauw betrokken bij het Utrecht
Talent Center. Met ondersteuning van de
initiatiefnemers op strategisch en juridisch vlak
heeft SportUtrecht een actieve bijdrage geleverd
bij het opstarten van het initiatief. Medio 2019 zet
SportUtrecht deze lijn graag door en werkt het samen
met Utrecht Talent Center aan de gedeelde ambities.  

Het Utrecht Talent Center is voortgekomen uit
Topsportcorridor-Oost en is een initiatief van een aantal
bloeiende Utrechtse verenigingen (Hellas Utrecht,
VV Utrecht en Top Judo Utrecht, Kampong en UZSC).

Ambities

Hoe zien wij de rol van Utrecht Talent Center? Deze is drieledig:

Talenten die (nog) geen topsport of talentstatus hebben, ondersteunen we met niet-sportspecifieke zaken. Zo kunnen ze zich binnen de stad Utrecht maximaal ontplooien.
Verenigingen die deze talenten onder hun hoede hebben, versterken we in het ontwikkelen en herkennen van talenten.
Ontlasten van verenigingen op boven-sport niveau door samenwerking met ons en waarin partners actief meedoen (bijvoorbeeld onderwijs- en huisvestingsorganisaties, lifestylecoaches, (para)medici en zo mogelijk commerciële partners met een hart voor talent.

Om de sprong naar topsport te maken is een tussenstap gewenst: talenten (die nog geen officiële status hebben van NOC*NSF) hebben hier individuele begeleiding nodig. Die begeleiding spitst zich toe op het stellen van doelen en het aanleren van discipline en reflectie. Maar het gaat ook om ondersteuning bij het vinden van huisvesting, logistiek (vervoer), het combineren van school en sport (duale carrière) en mentale ontwikkeling.

Volgende stap

De echte toptalenten maken de grote stap naar de topsport en verwerven de status en bijbehorende rechten van NOC*NSF. Maar deze spoeling is dun: 9 van de 10 talenten bereikt de topsport niet. Dat lijkt verspilling, maar het tegenovergestelde is waar, want talenten die de top niet bereiken, blijken vaak van grote waarde voor de regio en stad waar zij hun talent konden ontwikkelen. Zo ook voor Utrecht! 

De issues genoemd bij de tussenstap zijn vaak te groot voor de verenigingen zelf en juist daarvoor zet het UTC zich in. Door een klimaat te scheppen waarin alle talenten (met nadruk ook die sporterts die de (inter)nationale top niet bereiken) een vol en vitaal sportleven kunnen leiden, en als Utrechtse burger daarna weer kunnen bijdragen aan de stad. 

Het UTC ziet zich als een beweging, een dynamische ontwikkeling, waarbij ook het aantal Utrechtse verenigingen dat wil aanhaken, groeiende is.  Omgekeerd heeft het UTC belang bij de kennis en kunde, als ook de verbindende rol van de Sport Utrecht bij de thema’s huisvesting, lifestyle-coaching, duale carrière (netwerk met onderwijsinstellingen) en competentieontwikkeling van trainers en begeleiders. Zo willen we gezamenlijk werken aan het realiseren van de optimale omgeving om talenten tot bloei te laten komen en bieden we topsportverenigingen ondersteuning bij het scouten en begeleiden van talent. Daarmee willen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere regio’s.

Voor vragen of aanmelden, neem contact op met:Koen de Weerd
koen.deweerd@sportutrecht.nl | 0646396222

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top