Informatie voor:
Toeschouwers

Laatst bijgewerkt: 28-8

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mogen toeschouwers aanwezig zijn. Voor toeschouwers gelden een aantal regels.

Algemene regels
Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten.

Regels voor de binnensport, onbeheerde accommodaties

 1. Beperk het aantrekken van toeschouwers.
 2. Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden en een zitplaats/staanplaats toegewezen hebben gekregen.

Regels voor de binnensport, beheerde accommodaties

 1. Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden; dit geldt in de kantine en op de tribune. Op de tribune houdt u 4 stoelen tussen de persoon naast u. Ga niet achter elkaar zitten.
 2. Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:
  • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
  • Houd er rekening mee dat als sporter, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd of training zij tellen als toeschouwer, tenzij zij de locatie verlaten.
  • Tot 100 toeschouwers zijn toegestaan zonder reservering en zonder gezondheidscheck. Wel moeten zij geplaceerd worden en moeten zij 1,5 meter afstand houden.
  • Indien er op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers verwacht worden, dan is het verplicht toeschouwers vooraf te laten reserveren, een gezondheidscheck af te nemen en te placeren. Doe dit de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen;
  • In geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie, gelden de hierboven genoemde aantallen toeschouwers per parcours, sectoren, sportveld, zaal etc.
  • Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar (bijvoorbeeld in de sportkantine).

Regels voor de buitensport

 • Zorg dat u een routing op het sportpark aanbrengt zodat uw leden deze kunnen volgen en de 1,5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden. Bij voorkeur een routing voor binnenkomend en een routing voor vertrekkende sporters en/of toeschouwers.
 • Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden; dit geldt langs het veld, op de tribune en in de kantine.
 • Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:
  • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
  • Houd er rekening mee dat als de sporter, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij meetellen als publiek, tenzij zij de locatie verlaten.
  • U hoeft geen reserveringen bij te houden, gezondheidschecks te doen en placering toe te passen tot 250 toeschouwers.
  • Indien er op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht worden, dan is het verplicht toeschouwers vooraf te laten reserveren, een gezondheidscheck af te nemen en te placeren. Doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen.
  • In geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie, gelden de hierboven genoemde aantallen toeschouwers per parcours, sector, sportveld, zaal etc.
  • Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar (bijvoorbeeld in de sportkantine).
 • Voor de sportkantine gelden ook maximale aantallen bezoekers die aan tafel moeten zitten en zich moeten registeren. Hoeveel mensen zijn toegestaan in de (sport)kantine hangt af van de 1,5 meter afstand die aan gehouden moet worden.

Lees ook de ‘Handreiking publiek bij sportwedstrijden’ van het NOC*NSF (10 augustus 2020.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top