20 – 01- 2021Update:

Subsidie Sportmaterialen en accommodaties (BOSA)

BOSA

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties nog steeds subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Subsidie 5.000 – 25.000 euro

Voor de accommodatie of de sportmaterialen bedraagt de subsidie 20% over het investeringsbedrag en de onderhoudsuitgaven. Ook voor inhuur van een schoonmaakbedrijf mag 20% subsidie worden aangevraagd.

De drempel voor de aanvraag is een subsidiebedrag van 5.000 euro. Subsidie tussen de 5.000 en 25.000 euro kan na afloop van de aanschaf worden aangevraagd met behulp van facturen en soms betalingsbewijzen.

Subsidiebedrag > 25.000 euro

Een subsidie van meer dan 25.000 euro kan vooraf met één of meerdere offertes aangevraagd worden. Dit gaat dus om investeringen/uitgaven van circa 100.000 euro of meer. Voorwaarden:

  • offertes voor het lopende jaar, geen facturen
  • tenaamstelling van de offerte op naam van de vereniging

Let op!
In de aanvraag mogen meerdere offertes gebundeld worden, ook als het gaat het om verschillende soorten uitgaven (denk aan vervanging van verlichting, onderhoud van groen, aanschaf van sportmateriaal, schoonmaak van clubhuis).

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/kantine-atrisk-2-scaled.jpeg

De kantine van At Risk is uitgebouwd, gerenoveerd en verduurzaamd, mede dankzij de Bosa-subsidie.

Subsidie voor energiemaatregelen

Bovenop de 20% is voor energiemaatregelen nog 10% extra beschikbaar. De energiemaatregelen omvatten onder meer isolatie, led sportverlichting, zonnepanelen, warmtepompen voor warm water en of verwarming en warmteterugwinning uit ventilatielucht.

 

Vragen?
Heb je een vraag of wil je graag hulp bij de aanvraag? Neem dan contact op met:

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top