https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/05/VraagAntwoordBlue-160x160.png

Vraag & antwoord
herstart sportactiviteiten

Algemeen

Tests voor coronavirus beschikbaar. Voor wie en hoe?

Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat hierbij om de volgende (milde) klachten: hoesten, neusverkoudheid, koorts en verlies van reuk of smaak. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit kan telefonisch via: 0800-1202 of 030- 630 54 00. Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers.J

Bij de GGD-regio Utrecht hebben ze speciale teststraten ingericht. Meer informatie kunt u lezen op hun site.  

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/05/csm_20200501_-_Testbeleid__professionals_-_DV_-_1500_x_1433_b2b82f03ee.png
Kan ik weer naar het zwembad om vrij te zwemmen of voor zwemles?

Ja, zowel binnen- als buitenzwembaden zijn geopend. Zwembaden zullen extra maatregelen nemen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven en het virus geen kans te geven binnen het complex. Bovendien dienen bezoekers de 1,5 meter in afstand in acht te nemen in en uit het water. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden in en uit het water.

Wilt u komen banenzwemmen of meedoen aan een activiteit? Kijk eerst welke activiteiten er per zwembad zijn en reserveer een tijdstip. Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor het bezoek aan het zwembad. Kijk hier voor een overzicht.

Ik deel met meerdere partijen een gebouw. Hoe moet ik nu het aantal van maximaal 100 personen zien?

De regel van maximaal 100 personen geldt per organisatie.

Voorbeeld:
Een fysiotherapeut, een kinderopvang en een restaurant delen een gebouw. Een ieder mag los van begeleiders, fysiotherapeuten of horecamedewerkers maximaal 100 personen binnen hebben.

Is het weer toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten?

Ja, binnen en buiten sporten kan weer. Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld.
Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie.
De basisregels zijn:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Probeer drukte te vermijden.
 • Was vaak je handen.
Wij gebruiken bij onze buitensportactiviteiten muziek. Moeten we ergens rekening mee houden?

Ja, er zijn regels waar je rekening mee moet houden als je muziek gebruikt tijdens het sporten in verband met mogelijke overlast. De regel bij ‘versterkt geluid’ is dat het geluid maximaal 45 decibel mag zijn bij de dichtstbijzijnde huizen/gebouwen. Dat is niet veel.

Tips:

 • Gebruik i.p.v. 1 grote box meerdere kleine boxjes.
 • Plaats de boxjes van de gebouwen af.
 • Gebruik bij voorkeur geen bas.
Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Betekent de versoepeling dat ook samenkomsten van jongeren zijn toegestaan?

Samenkomsten van jongeren zijn alleen toegestaan gedurende de sportactiviteit. Daarbij dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. De trainer, instructeur of buurtsportcoach ziet daar op toe. Buiten de sportactiviteit om blijft de regel gelden dat maximaal 3 personen mogen samenkomen waarbij ook zij de 1,5 meter afstand in acht dienen te nemen. 

Kan ik weer naar evenementen, zoals betaald voetbal?

Evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, zijn toegestaan wanneer reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen. Dan is er geen maximale groepsgrootte bepaald.

Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Mogen competities en toernooien voor de jeugd ook weer georganiseerd worden?

Nee dat mag niet, alleen georganiseerde trainingen zijn toegestaan. Dit om verplaatsingen van mensen te voorkomen. Wedstrijden, uit en thuis en mogelijk ook met publiek, lokken verplaatsingen uit van (grote groepen van) mensen. Dat willen we op dit moment nog tegengaan. 

Tests voor coronavirus beschikbaar. Voor wie en hoe?

Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat hierbij om de volgende (milde) klachten: hoesten, neusverkoudheid, koorts en verlies van reuk of smaak. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit kan telefonisch via: 0800-1202 of 030- 630 54 00. Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers.J

Bij de GGD-regio Utrecht hebben ze speciale teststraten ingericht. Meer informatie kunt u lezen op hun site.  

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/05/csm_20200501_-_Testbeleid__professionals_-_DV_-_1500_x_1433_b2b82f03ee.png
Waar kan ik de noodverordening en de protocollen inzien?

De noodverordening kun je hier lezen

Het protocol Verantwoord sporten kun je hier downloaden

Het protocol Verantwoord zwemmen vind je hier

Wanneer gaan de zwembaden weer open in Utrecht?

U kunt weer voor een aantal activiteiten terecht bij de Utrechtse zwembaden. Wilt u komen banenzwemmen of meedoen aan een activiteit? Kijk eerst welke activiteiten er per zwembad zijn en reserveer een tijdstip. Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor het bezoek aan het zwembad. Kijk hier voor een overzicht.

Wanneer gaan de zwemlessen en andere activiteiten weer van start?

De Utrechtse zwembaden zijn aan het opstarten met zwemles. Kinderen die weer mogen beginnen met zwemles krijgen een oproep via de mail. Dit gaat om de kinderen die al wat zwemvaardiger zijn, vanaf niveau 4. Ook kijken we hoe de zwemlessen voor niveau 1 tot en met 3 op te starten.

Kijk op deze site voor meer informatie

Wat wordt verstaan onder buitensport?

Alle georganiseerde sportactiviteiten die in de buitenlucht plaats kunnen vinden. 

Waarom mag alleen in de buitenlucht getraind worden en niet in sporthallen?

Omdat de 1,5 meter afstand eenvoudiger te waarborgen is op buitensportaccommodaties. Tevens verdunt en verwaait het virus in de buitenlucht makkelijker dan in een binnensport accommodatie. 

Wanneer wordt verwacht dat iedereen weer gewoon naar zijn sportclub kan?

De meeste sportclubs zijn inmiddels begonnen met buiten lessen geven. Als het coronavirus niet opnieuw uitbreekt/toeneemt is de verwachting dat per 1 juli de sportscholen weer open mogen gaan en hun lessen weer in de sportschool kunnen  hervatten.

Betekent de versoepeling dat ook samenkomsten van jongeren zijn toegestaan?

Samenkomsten van jongeren zijn alleen toegestaan gedurende de sportactiviteit. Daarbij dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. De trainer, instructeur of buurtsportcoach ziet daar op toe. Buiten de sportactiviteit om blijft de regel gelden dat maximaal 3 personen mogen samenkomen waarbij ook zij de 1,5 meter afstand in acht dienen te nemen. 

Bij golfen of fitness is 1,5m afstand vanzelfsprekend. Waarom mag dat dan niet?

Deze sportlocaties lokken verplaatsingen van mensen uit. Om het virus in te blijven dammen, dienen we het aantal verplaatsingen tot een minimum te beperken. Dat is de reden dat deze sportaccommodaties voorlopig gesloten blijven. 

Mogen competities en toernooien voor de jeugd ook weer georganiseerd worden?

Nee dat mag niet, alleen georganiseerde trainingen zijn toegestaan. Dit om verplaatsingen van mensen te voorkomen. Wedstrijden, uit en thuis en mogelijk ook met publiek, lokken verplaatsingen uit van (grote groepen van) mensen. Dat willen we op dit moment nog tegengaan. 

Voor sporters

Ik ben 70+. Mag ik nu ook weer gaan sporten?

Sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buitensportaccommodaties of in openbare ruimten zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods de huisarts.

Kan op een openbare ruimte een sportsessie gehouden worden als iedereen voldoende afstand houdt?

Voor sporters vanaf 19 jaar is het toegestaan om buiten te sporten of te bewegen, gezamenlijk dan wel in groepsverband, mits de 1,5 meter gewaarborgd blijft. Het sporten en bewegen kan in de openbare ruimten dan wel op de buitensportaccommodaties.

Als gekozen wordt om in de openbare ruimten te gaan sporten, dan wordt wel verwacht dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid te neemt en erop let niet voor overlast te zorgen voor de buurt. Denk hierbij aan geluidsoverlast of het ontstaan van té grote groepen. Als het op een plek of tijdstip erg vol of druk is, waardoor het lastig wordt om de afstandsregels aan te houden dan is het verzoek om de activiteiten op een andere plek of een ander tijdstip te organiseren.

Alle trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar blijven ongewijzigd: georganiseerd en onder begeleiding sporten op de buitensportaccommodaties dan wel de Cruijff Courts of Playgrounds.  

Voor de niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. 

Mag je trainen in kleine groepen?

Vanaf 11 mei is het sporten voor personen vanaf 19 jaar buiten, gezamenlijk dan wel in groepsverband, toegestaan mits de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd.

Jeugd t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen vooralsnog alleen georganiseerd en onder begeleiding op sportaccommodaties dan wel de Cruijff Courts en play grounds sporten en bewegen. 

Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. 

Voor topsporters

Waarom mogen topsporters wel weer trainen en de rest niet?

Voor topsporters is het voor hun eigen gezondheid van belang dat zij weer kunnen trainen en in vorm blijven om hun vak te kunnen blijven uitoefenen. Het gaat hierbij ook om een zeer selecte groep (topsporters met een status) die traint onder zwaar gereguleerde omstandigheden in een beperkt aantal aangewezen sportaccommodaties. Hun rol is bij de verspreiding van het virus gering. Daarom is het voor deze groep toegestaan om hun reguliere trainingen te hervatten en vervalt per 1 juni de 1,5 m afstand houden. 

Hoe wordt bepaald of iemand een topsporter is?

NOC*NSF en de sportbonden stellen een lijst op met de namen van de sporters die als topsporter aangemerkt worden. NOC*NSF doet dat op basis van de topsportstatus die je als sporter hebt. In dit geval hebben alleen sporters met een A of selectiestatus toegang tot de aangewezen accommodatie. Alle overige en niet status-sporters vallen hier dus niet onder. Als je hier als sporter vragen over hebt, verwijzen wij je graag naar de betreffende sportbond.

Hoe wordt bepaald welke topsportlocaties open mogen?

Voor het aanwijzen van topsportlocaties gelden de onderstaande richtlijnen:

 • Voor het aanwijzen van topsportlocaties zal de betreffende sportbond of instantie een protocol moeten inleveren bij de medische staf NOC*NSF, die de eerste screening doen. 
 • Goedkeuring moet vervolgens komen van een expertpanel dat bestaat uit virologen en infectiologen, 
 • Na goedkeuring zal de betreffende sportbond de desbetreffende gemeente vragen om een ontheffing voor de locatie. 
 • Voor vragen met betrekking tot het openen van topsportlocatie of het aanwijzen daarvan ligt de actie dus bij de sportbond/instantie. 
 • Als de gemeente Utrecht een verzoek ontvangt, zal dit in afstemming met SportUtrecht worden behandeld. 

Voor sportclubs & bestuurders

Vanaf 11 mei mogen naast de trainingen voor de kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, ook personen vanaf 19 jaar gaan sporten. Hoe kan dit in goede banen worden geleid?

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen weer veilig en verantwoord kunnen sporten en bewegen, dus ook niet-leden van een vereniging. Richtingslijnen en aandachtspunten voor de herstart zijn te vinden in het vernieuwde protocol verantwoord sporten.

Tevens is op onze website een aantal downloads te vinden die je kunt gebruiken voor de communicatie op de accommodatie.

Op mijn sportaccommodatie worden normaal contactsporten gedaan. Hoe moet ik de maatregelen voor jeugd toepassen?

Ook jongeren van 12 t/m 18 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Wel tijdens andere activiteiten.

Op de site van NOC*NSF staan veel tips en adviezen en ook op de sites van de sportbonden worden allerlei adviezen en tips gegeven hoe om te gaan met trainingen e.d tijdens deze periode.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de hygiëne maatregelen ook echt worden nageleefd??

Een coördinator op de club kan toezien op naleving van de regels en kan tevens als aanspreekpunt optreden voor de locatie en de gemeente. Vervolgens kan Toezicht & Handhaving optreden als de regels niet in acht worden genomen middels waarschuwingen en boetes. 

Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten?

 Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten buiten de trainingstijden i.v.m. het coronavirus. 

Het aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden buiten de trainingstijden. Bij het zien van betreders kan de club Toezicht en Handhaving informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te controleren. 

Als mensen daarna – ondanks de sluiting – alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan Toezicht en Handhaving optreden. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan handhavend worden opgetreden. 

Is er een maximale groepsgrootte voor de sportactiviteiten?

Nee er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. zodat daadwerkelijk de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen.

Mogen ouders kinderen brengen en halen?

Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. Als het echt niet anders kan, mogen ouders brengen en halen. Het is echter niet de bedoeling dat ouders/verzorgers bij de training blijven kijken. 

Er is sprake van een meldingsplicht voor het geven van trainingen op de buitensportaccommodaties. Waarom is dat en waarom moet iedereen dat doen?

Er wordt gevraagd aan verenigingen en clubs die gebruik (willen) maken van de buitensportaccommodaties om dat aan te geven bij het Vastgoedloket (vastgoed@utrecht.nl). De redenen dat er gevraagd wordt om dit te melden zijn:

 • Gemeente Utrecht geeft dit door aan Toezicht en Handhaving. Op deze wijze zijn zij op de hoogte en worden jullie niet lastig gevallen met vragen of iets dergelijks. Graag doorgeven de dagen en tijden waarop getraind wordt.
 • Op deze wijze krijgen we inzicht in de sportactiviteiten in Utrecht die wij zullen gaan delen op Sportstad-Utrecht.nl.
 • Gemeente Utrecht krijgt inzicht in het gebruik van de buitensportaccommodaties en kan op basis hiervan kijken of er ook mogelijkheden zijn voor binnensportclubs die graag buiten aan de slag willen met hun leden.

Financieel

Hoe ga ik als vereniging, stichting en commerciële sportaanbieder om met vrijwilligersvergoedingen en werknemers?

Voor veel verenigingen, stichtingen en ook commerciële sportaanbieders zijn naast de accommodatiehuur, de trainers en andere clubprofessionals de grootste uitgavenposten. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van het dienstverband. Lees hier het artikel waarin de regels en mogelijkheden voor u op een rijtje zijn gezet.

Onze inkomsten zijn volledig weggevallen. Dit seizoen lopen we dat verlies niet meer in. Hoe gaat de gemeente ondersteuning verlenen naast het bedrag van € 4.000,- euro?

Gemeente zal de overige kosten vooralsnog niet vergoeden/ dan wel gaten dekken als deze ontstaan. Afwachten blijft ook wat het noodfonds van NOC*NSF gaat betekenen. Wij zijn (i.s.m. de Gemeente Utrecht) bezig om hier meer inzicht in te krijgen voor wie en op welke wijze dit ingezet gaat worden. Wel is het goed om inzichtelijk te maken welke kosten nog gemaakt worden en welke inkomsten uitblijven om zo tot een overall beeld te komen en te bepalen welke vervolgacties mogelijk zijn: 

 • Uitstel van betaling voor gemeentelijke facturen tot 180 dagen. 
 • Bij de meeste banken is ook uitstel van betaling mogelijk op eventuele aflossingsbedragen van een uitstaande lening.   
Moet ik wel de leges voor een evenement betalen die geen doorgang vindt?

In aanvulling op de maatregelen van het Rijk heeft de gemeente besloten dat organisatoren als gevolg van de coronacrisis niet (hebben) kunnen plaatsvinden, geen legeskosten hoeven te betalen. Tenzij de organisatoren voor deze kosten zijn verzekerd of als ze het evenement op een later moment in 2020 wel willen organiseren. Ook de gerelateerde kosten voor ontheffing van geluid, tapontheffing en de huur van gemeentegrond brengt de gemeente niet in rekening. Organisatoren van deze evenementen ontvangen op korte termijn bericht. De gemeente onderzoekt welke evenementen onder welke voorwaarden verplaatst kunnen worden naar een moment later in het jaar. Daarbij wordt de inzet van de verschillende gemeentelijke- en hulpdiensten in ogenschouw genomen, maar ook de behoefte van mensen om weer van de openbare ruimte te genieten.

Wat is de het financiële advies m.b.t. reeds voltooide betalingen voor activiteiten die gecanceld moeten worden?
 •  Heb je een gemeentelijke subsidie, dan is het waarschijnlijk dat de reeds gemaakte kosten verantwoord kunnen worden in de verleende subsidie. Neem contact op met je accountmanager. 
 • Wanneer activiteiten zijn afgelast door corona maar zonder subsidieaanvraag dan worden de kosten niet vergoed door de gemeente. Je kunt wel een beroep doen op de maatregel TSOG (noodloket) waarbij je eenmalig 4.000 ,– kunt aanvragen om de vaste lasten te kunnen betalen. Dit kan mogelijk nog aangevuld worden met andere maatregelen maar daar wordt nog aan gewerkt en is nu dus onzeker. 
Hoe krijgen verenigingen nu hun begroting rond m.b.t. sponsoren? We vinden het lastig om bedrijven nu te benaderen in deze tijd.

Het advies is om nu de bestaande relaties goed te onderhouden. Niet vragen om sponsorgelden, maar ze betrekken bij wat er nu gebeurt in de club en hoe hard dit jullie raakt. Als alles weer ‘normaal’ is, kun je gaan oogsten op basis van goede relaties.  

Wij hebben als club contractafspraken met trainers/zzp-ers. Van welke noodmaatregelen kunnen wij gebruik maken? Hoe gaan we hier mee om?

Er zijn een paar maatregelen waar je mogelijk (afhankelijk van de grootte van de club) een beroep op kunt doen: 

 • NOWmaatregel: Deze maatregel is bedoeld om werk te behouden. Kijk voor meer informatie bij lokale en landelijke maatregelen op deze pagina.  
 • TOZO voor ZZP, een versoepelde regeling van de bijstand die door de trainer snel aan te vragen is.  
 • De vrijwilligersvergoeding mocht je die toepassen, dan kun je daar onmiddellijk mee stoppen als er geen werkzaamheden tegenover staan. Bedenk wel dat je met dezelfde vrijwilligers straks weer hard aan de bak moet om de club weer ’op te bouwen’ 
Hoe zit het met de betaling van tennisscholen?

Een Tennisschool is een sportonderneming die ook aanspraak kan maken op de landelijke regeling NOW (personeelslasten) en de TOGS (€ 4.000,- voor de vaste lasten). Verder is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan samen te kijken hoe je met elkaar hieruit komt (solidair zijn met elkaar). 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top