https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/05/VraagAntwoordBlue-160x160.png

Vraag & antwoord
herstart sportactiviteiten

Laatst bijgewerkt 28-8

Algemeen

Tests voor coronavirus beschikbaar. Voor wie en hoe?

Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat hierbij om de volgende (milde) klachten: hoesten, neusverkoudheid, koorts en verlies van reuk of smaak. U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit kan telefonisch via: 0800-1202 of 030- 630 54 00. Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers.J

Bij de GGD-regio Utrecht hebben ze speciale teststraten ingericht. Meer informatie kunt u lezen op hun site.  

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/05/csm_20200501_-_Testbeleid__professionals_-_DV_-_1500_x_1433_b2b82f03ee.png
Welke activiteiten vinden weer plaats in de zwembaden? Wat mag weer?

De binnen- en buitenzwembaden zijn geopend. Zwembaden nemen extra maatregelen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven en het virus geen kans te geven binnen het complex. Bovendien dienen bezoekers de 1,5 meter in afstand in acht te nemen in en uit het water. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden in en uit het water.

Kijk eerst welke activiteiten er per zwembad zijn. Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor het bezoek aan het zwembad. Kijk hier voor een overzicht.

Ik deel met meerdere partijen een gebouw. Hoe moet ik nu het aantal van maximaal 100 personen zien?

De regel van maximaal 100 personen geldt per organisatie.

Voorbeeld:
Een fysiotherapeut, een kinderopvang en een restaurant delen een gebouw. Een ieder mag los van begeleiders, fysiotherapeuten of horecamedewerkers maximaal 100 personen binnen hebben.

Wij gebruiken bij onze buitensportactiviteiten muziek. Moeten we ergens rekening mee houden?

Ja, er zijn regels waar je rekening mee moet houden als je muziek gebruikt tijdens het sporten in verband met mogelijke overlast. De regel bij ‘versterkt geluid’ is dat het geluid maximaal 45 decibel mag zijn bij de dichtstbijzijnde huizen/gebouwen. Dat is niet veel.

Tips:

 • Gebruik i.p.v. 1 grote box meerdere kleine boxjes.
 • Plaats de boxjes van de gebouwen af.
 • Gebruik bij voorkeur geen bas.
Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Mogen we weer samenkomen op de club of bij de vereniging?

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en zijn de sportaccommodaties weer open. Er mag weer binnen en buiten worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 

Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Kan ik weer naar evenementen, zoals betaald voetbal?

Evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, zijn toegestaan wanneer reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen. Dan is er geen maximale groepsgrootte bepaald.

Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Voor sportclubs & bestuurders

Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten?

 Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten buiten de trainingstijden i.v.m. het coronavirus. 

Het aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden buiten de trainingstijden. Bij het zien van betreders kan de club Toezicht en Handhaving informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te controleren. 

Als mensen daarna – ondanks de sluiting – alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan Toezicht en Handhaving optreden. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan handhavend worden opgetreden. 

Mogen ouders kinderen brengen en halen?

Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. Als het echt niet anders kan, mogen ouders brengen en halen. Het is echter niet de bedoeling dat ouders/verzorgers bij de training blijven kijken. 

Er is sprake van een meldingsplicht voor het geven van trainingen op de buitensportaccommodaties. Waarom is dat en waarom moet iedereen dat doen?

Er wordt gevraagd aan verenigingen en clubs die gebruik (willen) maken van de buitensportaccommodaties om dat aan te geven bij het Vastgoedloket (vastgoed@utrecht.nl). De redenen dat er gevraagd wordt om dit te melden zijn:

 • Gemeente Utrecht geeft dit door aan Toezicht en Handhaving. Op deze wijze zijn zij op de hoogte en worden jullie niet lastig gevallen met vragen of iets dergelijks. Graag doorgeven de dagen en tijden waarop getraind wordt.
 • Op deze wijze krijgen we inzicht in de sportactiviteiten in Utrecht die wij zullen gaan delen op Sportstad-Utrecht.nl.
 • Gemeente Utrecht krijgt inzicht in het gebruik van de buitensportaccommodaties en kan op basis hiervan kijken of er ook mogelijkheden zijn voor binnensportclubs die graag buiten aan de slag willen met hun leden.

Financieel

Hoe ga ik als vereniging, stichting en commerciële sportaanbieder om met vrijwilligersvergoedingen en werknemers?

Voor veel verenigingen, stichtingen en ook commerciële sportaanbieders zijn naast de accommodatiehuur, de trainers en andere clubprofessionals de grootste uitgavenposten. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van het dienstverband. Lees hier het artikel waarin de regels en mogelijkheden voor u op een rijtje zijn gezet.

Onze inkomsten zijn volledig weggevallen. Dit seizoen lopen we dat verlies niet meer in. Hoe gaat de gemeente ondersteuning verlenen naast het bedrag van € 4.000,- euro?

Kijk voor subsidies en overige mogelijkheden op deze pagina onder lokale en landelijke regelingen.

Moet ik wel de leges voor een evenement betalen die geen doorgang vindt?

In aanvulling op de maatregelen van het Rijk heeft de gemeente besloten dat organisatoren als gevolg van de coronacrisis niet (hebben) kunnen plaatsvinden, geen legeskosten hoeven te betalen. Tenzij de organisatoren voor deze kosten zijn verzekerd of als ze het evenement op een later moment in 2020 wel willen organiseren. Ook de gerelateerde kosten voor ontheffing van geluid, tapontheffing en de huur van gemeentegrond brengt de gemeente niet in rekening. Organisatoren van deze evenementen ontvangen op korte termijn bericht. De gemeente onderzoekt welke evenementen onder welke voorwaarden verplaatst kunnen worden naar een moment later in het jaar. Daarbij wordt de inzet van de verschillende gemeentelijke- en hulpdiensten in ogenschouw genomen, maar ook de behoefte van mensen om weer van de openbare ruimte te genieten.

Wat is het financiële advies m.b.t. reeds voltooide betalingen voor activiteiten die gecanceld moeten worden?
 •  Heb je een gemeentelijke subsidie, dan is het waarschijnlijk dat de reeds gemaakte kosten verantwoord kunnen worden in de verleende subsidie. Neem contact op met je accountmanager. 
 • Wanneer activiteiten zijn afgelast door corona maar zonder subsidieaanvraag dan worden de kosten niet vergoed door de gemeente. Je kunt wel een beroep doen op de maatregel TSOG (noodloket) waarbij je eenmalig 4.000 ,– kunt aanvragen om de vaste lasten te kunnen betalen. Dit kan mogelijk nog aangevuld worden met andere maatregelen maar daar wordt nog aan gewerkt en is nu dus onzeker. 
Hoe krijgen verenigingen nu hun begroting rond m.b.t. sponsoren? We vinden het lastig om bedrijven nu te benaderen in deze tijd.

Het advies is om nu de bestaande relaties goed te onderhouden. Niet vragen om sponsorgelden, maar ze betrekken bij wat er nu gebeurt in de club en hoe hard dit jullie raakt. Als alles weer ‘normaal’ is, kun je gaan oogsten op basis van goede relaties.  

Wij hebben als club contractafspraken met trainers/zzp-ers. Van welke noodmaatregelen kunnen wij gebruik maken? Hoe gaan we hier mee om?

Er zijn een paar maatregelen waar je mogelijk (afhankelijk van de grootte van de club) een beroep op kunt doen: 

 • NOWmaatregel: Deze maatregel is bedoeld om werk te behouden. Kijk voor meer informatie bij lokale en landelijke maatregelen op deze pagina.  
 • TOZO voor ZZP, een versoepelde regeling van de bijstand die door de trainer snel aan te vragen is.  
 • De vrijwilligersvergoeding mocht je die toepassen, dan kun je daar onmiddellijk mee stoppen als er geen werkzaamheden tegenover staan. Bedenk wel dat je met dezelfde vrijwilligers straks weer hard aan de bak moet om de club weer ’op te bouwen’ 
Hoe zit het met de betaling van tennisscholen?

Een Tennisschool is een sportonderneming die ook aanspraak kan maken op de landelijke regeling NOW (personeelslasten) en de TOGS (€ 4.000,- voor de vaste lasten). Verder is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan samen te kijken hoe je met elkaar hieruit komt (solidair zijn met elkaar). 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top