Utrechts Sportakkoord
Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen

Utrecht zet in op drie thema’s die nauw met elkaar verweven zijn:
Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. De drie thema’s zijn sterk met elkaar verweven: iedereen kan meedoen, met plezier en binnen een veilige omgeving, bij vitale sportaanbieders.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/06/vrijwilligers2.jpg

Speerpunten Utrechts Sportakkoord zijn impulsen op bestaand beleid: verbinding, kennisdeling en samenwerking

Utrecht heeft ruime ervaring op de thema’s die genoemd zijn in het Nationale Sportakkoord. Het huidige sportbeleid sluit direct aan op de thema’s uit dit akkoord. Met het Utrechts Sportakkoord geven we daarom de komende jaren impulsen aan onderstaande tien speerpunten.

  1. Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport
  2. Versterken en verbreden van sportondersteuning
  3. Realiseren van passend sportaanbod
  4. Pedagogische versterking van sportaanbieders
  5. Versterken van de samenwerking rondom het kind
  6. Verhogen jeugdparticipatie in de sport
  7. Vergroten van de bekendheid van sport en bewegen
  8. Versterken van de verbinding Sport, Zorg en Welzijn
  9. Vergroten van bekendheid en impact financiële regelingen
  10. Vergroten toegankelijkheid sportaccommodaties

De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Utrecht is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Gezamenlijk vergroten we de impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Utrecht kan sport en bewegen. Wat we doen is dus niet nieuw voor Utrecht maar de manier waarop we het uitvoeren krijgt een enorme impuls met dit akkoord.

In Utrecht samenwerken aan challenges: samenbrengen van expertises

Wij zien het Utrechts Sportakkoord als kans om een impuls te geven aan de samenwerking met de partners in de stad. Utrecht legt daarom binnen haar rol als Living Lab de focus op de manier van samenwerking met de andere partners in het realiseren van de ambities en doelstellingen van het Utrechts Sportakkoord. Dit doen we door het uitzetten van concrete challenges.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/06/fotoCees-Snel.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/06/download.jpg

Meer weten over het Sportakkoord?

Op vrijdag 5 juli vond de officiële ondertekening plaats van de sportieve samenwerkingsafspraken het Sportakkoord. Wil je weten wat het Sportakkoord precies inhoudt of heb je (na het lezen ervan) nog vragen? Via onderstaande buttons kom je meer te weten.

Wie doet er al mee?
Bekijk de ondertekenaars of zet vandaag nog je handtekening om mee te doen!

De Utrechtse sportclubs zijn een belangrijke partner in het realiseren van de tien speerpunten, zodat iedere Utrechter die dat wil, kan sporten en bewegen. Bekijk hier welke sportclubs op 5 juli 2019 het akkoord hebben ondertekend en daarmee een rol in het behalen van één of meerdere speerpunten wil betekenen. Wil jij namens jouw sportclub ook het Sportakkoord ondertekenen? Doe dit vandaag nog!

Contact: Ary Hordijk | Sportformateur Utrechts Sportakkoord info@sportutrecht.nl

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top