Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 15 december

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. Mede door de snelle toename in het aantal besmettingen (tot zo’n 9.000 per dag) en het feit dat er in de ziekenhuizen en verpleeghuizen elke dag patiënten bijkomen, is besloten door het kabinet dat vanaf 15 december tot ten minste 19 januari Nederland in een lockdown gaat. Uiteraard heeft dit ook consequeties voor de sport.

Tijdens de lockdown gelden de volgende regels voor de sport: 

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Buiten mag maximaal met twee personen (vanaf 18 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum van 2 personen. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Sportkantines zijn dicht.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken.

Basismaatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ga weg als het druk is;
 • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Protocollen (bijgewerkt 15 december 2020)

Bekijk hier het filmpje over SportUtrecht samen tegen corona

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Lokale en landelijke compensatieregelingen

Lokaal: Gemeente Utrecht    

Bijgewerkt 18 november 2020

Nieuw: Gemeente compenseert huurders binnen- en buitensportlocaties

Binnensport: annuleringen t/m 31 december versoepeld voor huurders
Alle binnensportlocaties zijn tot en met dinsdag 19 januari 2021 gesloten. Als je in deze periode boekingen hebt staan, zijn deze kosteloos geannuleerd door de Gemeente. Je ontvangt een creditfactuur voor de annuleringen. Heb je met iDEAL betaald, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort. Het is ook mogelijk om de boeking om te zetten naar een datum na 20 januari. Stuur in dat geval een mail met de gewenste nieuwe datum naar vastgoed@utrecht.nl.

Annuleren boeking buitensportlocatie
Momenteel wordt er door de Gemeente gekeken naar een landelijke regeling om buitensportaanbieders te compenseren voor de huur van accommodaties die zij door de coronamaatregelen niet konden gebruiken. Zodra hierover meer bekend is ontvang je bericht van de Gemeente en plaatsen wij de regeling hier op deze website.

Nieuw: Noodsteun corona voor sportclubs
De gemeente Utrecht wil sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.

Voorwaarden:
De subsidie is gericht op sportaanbieders die al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen, die een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en waarvan het voortbestaan in gevaar is. Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht.

Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert, en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Andere gemeentelijke regelingen

Uitstel van betaling
De gemeente Utrecht verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur.

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De regeling is er voor de zelfstandige die:

 • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
 • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
 • aan de voorwaarden voldoet.

Kijk voor meer informatie hier.

Wilt u Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 3 bedrijfkrediet aanvragen .

Gesubsidieerde events
Voor evenementen die vanwege de corona afgelast zijn en (deels of volledig) met behulp van subsidie tot stand zijn, kunt u het beste contact opnemen met de accounthouder van de gemeente Utrecht. Kijk hier voor meer informatie.   

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen en neemt bovendien nieuwe maatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Kijk voor een volledig overzicht op deze site van rijksoverheid waarop het totale steun- en herstelpakket wordt toegelicht.

Maak hier gebruik van de KvK regelingencheck.

Kijk hier voor de coronamelder van VNO-NCW en MKB Nederland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis. Zij kunnen daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De lijst met SBI-codes is voor de TVL hetzelfde als voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Heeft u de TOGS aangevraagd? Dan moet u de TVL nog wel apart aanvragen. De link naar het formulier staat op www.rvo.nl/tvl.

Verlenging TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen met de huidige TVL:

 • Uw vaste lasten moeten minimaal € 4.000 zijn in 3 maanden (nu: 4 maanden).
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (nu: maximaal € 50.000).
 • Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

U vindt alle voorwaarden en het aanvraagformulier hier vinden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Lees meer over de wijzigingen, de criteria, wijze van aanvragen e.d op deze pagina van de rijksoverheid  NOW 3.0 veranderingen per 1 oktober 3.0.

Noodkrediet Stichting Waarborgfonds Sport
Als sportorganisatie heeft u financiële schade ondervonden die het directe gevolg is van de aankondiging van het kabinet op 15 maart 2020 om de sportclubs voorlopig te sluiten. Dit als maatregel tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19. Hierdoor bent u inkomsten misgelopen uit bijvoorbeeld de kantine, contributie, toernooien, sponsoring en/of verhuur.

Om dit liquiditeitsprobleem te kunnen opvangen kunt u bij uw bank een aanvraag indienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van u vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kunt u terecht bij Stichting Waarborgfonds Sport.
Wilt u de borgstelling direct aanvragen of meer informatie? Kijk dan
https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/direct-aanvragen/ hier voor meer informatie.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top