Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 22 maart 2022

Spelregels voor sport (Bron: Rijksoverheid)

Vanaf dinsdag 22 maart gelden er geen regels meer voor de sport. Iedereen mag binnen en buiten sporten en publiek is toegestaan. Voor grote (sport)evenementen is Testen voor Toegang niet meer nodig.
Blijf de adviezen volgen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Maatregelenladder
voor de sport

Bekijk onderstaande maatregelenladder, opgesteld door de Rijksoverheid.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/10/Maatregelenladders-29.jpg

Basismaatregelen

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest of maak een afspraak bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Landelijke en lokale compensatieregelingen

Bijgewerkt: 24 februari 2022

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom zijn er diverse steunmaatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Er zijn diverse sites voor  verenigingen en sportaanbieder die je kunt raadplegen.

 1. NOC*NSF: Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!
 2. Rijksoverheid: Op deze site van rijksoverheid wordt het totale steun- en herstelpakket toegelicht.
  Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties >> TVS)
  Tegemoetkoming amateursport >> TASO 
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/financiele-ondersteuning-sportclubs.jpg

Nieuwe landelijke ronde TASO-regeling

Vanuit het kabinet is er een vierde aanvraagronde geïnitieerd voor de landelijke TASO-regeling. Amateursportorganisaties kunnen vanaf 25 april tot en met 30 mei aanspraak maken op de tegemoetkoming, indien ze minimaal 10 procent omzetverlies hebben gehad in de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en minimaal €1000 financiële schade hebben geleden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de geleden financiële schade.

Via deze link kunnen geïnteresseerden een overzicht krijgen van alle exacte voorwaarden, de regels bij de aanvraagprocedure en de verwachte hoogte van de tegemoetkoming.  De regeling kan enorm helpen voor sportaanbieders die door de COVID-19 maatregelen financiële schade hebben moeten incasseren. SportUtrecht raadt de sportaanbieders die hiervoor in aanmerking komen dan ook sterk aan om een aanvraag te doen.

Lokaal: Gemeente Utrecht (update 1 maart)

Financiële tegemoetkoming controle CTB
De gemeente Utrecht heeft voor sportaanbieders een financiële vergoeding voor kosten die sportaanbieders maken bij het controleren op het Corona Toegangs Bewijs. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden voor inhuur personeel, extra vergoedingen voor vrijwilligers die de controle uitvoeren, aanschaf van polsbandjes en inrichten van ruimte met bijvoorbeeld hekken en afzetlinten. De vergoeding bedraagt maximaal €5000 en heeft betrekking op de periode van de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022. Aanvragen kan via deze link.

Sportclubs sterker uit de coronacrisis
De gemeente Utrecht zet zich in om sport- en beweegactiviteiten weer op te starten en te promoten. De subsidie hiervoor kan tevens gebruikt worden voor het werven van nieuwe leden en vrijwilligers. Klik hier voor meer informatie. 

Noodsteun corona voor sportclubs
De gemeente Utrecht wil sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen. De subsidie is gericht op sportaanbieders die:

 • al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen,
 • een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en
 • waarvan het voortbestaan in gevaar is.

Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Subsidie (challenge) via het Sportakkoord
Sinds corona hebben sportclubs het moeilijk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen. Daarom is het nu ook mogelijk een Challenge voor sportaanbieders aan te vragen voor extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van communicatiemiddelen (zoals borden en posters), hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Sneltesten in het kader van topsport vallen hier niet onder. Kies in het formulier voor het thema ‘Vitale aanbieders en de activiteit’ ‘Anders, namelijk’. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top