Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Laatste nieuws

Nieuwste versie protocollen i.v.m. versoepeling maatregelen 1 juli

Algemene regels voor binnen en buiten
i.v.m. de versoepeling per 1 juli 2020

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een 'intelligente lockdown' naar 'ruimte met regels' gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.
Belangrijkste wijzigingen:
Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties (binnen en buiten) mogen weer open.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
Wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.
Voor toeschouwers gelden maximum aantallen.
Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;
• voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);
• indien je op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers verwacht registreer, doe de
gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de
accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de
afgebakende vakken voor staanplaatsen;
• voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck, zonder placering;
indien je op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht registreer, doe de
gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de
accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de
afgebakende vakken voor staanplaatsen;
• het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en
sporters);
De bekende voorzorgsmaatregelen blijven van kracht: Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd als je naar buiten gaat minimaal 1,5 meter afstand.

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Lokale en landelijke compensatieregelingen

Lokaal: Gemeente Utrecht    

Uitstel van betaling
De gemeente verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur.

Gemeentelijke kunstgrasvelden tot 1 augustus gratis beschikbaar
De gemeente heeft aangekondigd geen huur te berekenen voor alle sportclubs en -aanbieders voor het gebruik van de kunstgrasvelden tot 1 augustus 2020. Voor de commerciële aanbieders wordt een maatschappelijke vergoeding berekent. Wil je hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar vastgoed@utrecht.nl.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-2)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de versoepelde regeling voor de BBZ. ZZP’ers of zelfstandig ondernemers die door het coronavirus niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud kunnen gebruik maken van deze regeling. Een gezin kan maximaal €1.500,- krijgen en een alleenstaande €1.050,-. Als u aan de voorwaarden voldoet, is de uitkering een gift. U hoeft deze dus niet terug te betalen. De aanvraag wordt binnen 4 weken behandeld in plaats van 13 weken. Bekijk de versoepelde regeling.

Gesubsidieerde events
Voor evenementen die vanwege de corona afgelast zijn en (deels of volledig) met behulp van subsidie tot stand zijn, kunt u het beste contact opnemen met de accounthouder van de gemeente. Kijk hier voor meer informatie.   

Landelijke compensatieregelingen  

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
U kunt de TVL aanvragen vanaf 30 juni om 12:00 uur. U heeft tot 30 oktober om 17:00 uur de tijd om uw aanvraag te versturen.

Voor wie?
De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis. Zij kunnen daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De lijst met SBI-codes is voor de TVL hetzelfde als voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Heeft u de TOGS aangevraagd? Dan moet u de TVL nog wel apart aanvragen. De link naar het formulier staat op www.rvo.nl/tvl.

Voorwaarden en bedrag
De TVL geldt voor de periode van juni tot en met september 2020. In deze periode moet u minimaal 30% minder omzet hebben, en vaste laten van minimaal € 4.000. U kunt maximaal € 50.000 subsidie krijgen. U vindt alle voorwaarden op www.rvo.nl/tvl

Wachten met aanvragen

Als het financieel mogelijk is, kunt u gerust wat langer wachten met aanvragen. Iedereen die recht heeft op de subsidie, krijgt het geld. Als u wat later aanvraagt, kunt u uw omzet beter inschatten. Zo voorkomt u dat u te weinig subsidie krijgt of dat u later geld moet terugbetalen.

Ook sportclubs vallen onder de definitie van midden- en klein bedrijf (mkb). Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0
De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode. Lees meer over de wijzigingen, de criteria, wijze van aanvragen e.d op deze pagina van de rijksoverheid  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0. 

Coronacalculator,snel inzicht in landelijke compensatiemaatregelen.
MKB Nederland, VNO-NCW en de KvK hebben een coronacalculator ontwikkeld die ook toepasbaar is voor de sportverenigingen. Door simpelweg de naam van je sportvereniging of het KvK nummer in te vullen word je door een menu geleid en kun je zien voor welke landelijke steunmaatregelen je in aanmerking kunt komen.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top