Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 25 september 2021

Vanaf 25 september vervalt de anderhalve meter regel en daarmee veel beperkingen. Hieronder een aantal aandachtspunten en uitzonderingen:

 • Bij de sportkantines is het verplicht om een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen voor iedereen vanaf 13 jaar. Voor de sportkantines gelden namelijk dezelfde regels als voor de horeca.
 • Op het terras en bij het afhaalloket hoeven bezoekers het toegangsbewijs niet te tonen.
 • Sportclubs mogen een deel van de sportkantine/horeca afscheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken is dus niet toegestaan in de kantine. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoeld als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen door loopt naar een andere plek zodat ook de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft. De sportkantine zonder CTB kan gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten zoals wedstrijdafhandeling, afhalen van ijs voor blessure  etc. Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruikt wordt gemaakt van een CTB.
 • Publiek is toegestaan en hoeft geen afstand te houden.
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit gebruiken.

Basismaatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ventileer zoveel mogelijk

Protocollen (bijgewerkt 23 september 2021)

Bekijk hier het filmpje over SportUtrecht samen tegen corona


Vragen/ opmerkingen? Mail naar

inlichtingen@sportutrecht.nl

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Landelijke en lokale compensatieregelingen

Bijgewerkt: 2 oktober 2021

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom zijn er diverse steunmaatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Er zijn diverse sites voor  verenigingen en sportaanbieder die je kunt raadplegen.

 1. NOC*NSF: Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!
 2. Rijksoverheid: Op deze site van rijksoverheid wordt het totale steun- en herstelpakket  toegelicht.
  Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties >> TVS)
  Tegemoetkoming amateursport >> TASO 
 3. Belastingdienst: De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
  Klik
  hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Maak hier gebruik van de KvK regelingencheck.

Kijk hier voor de coronamelder van VNO-NCW en MKB Nederland.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/financiele-ondersteuning-sportclubs.jpg

Lokaal: Gemeente Utrecht 

Subsidie sportclubs sterker uit coronacrisis
De gemeente Utrecht biedt 1,1 miljoen euro financiële hulp aan Utrechtse sportclubs die door de coronacrisis geraakt zijn. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli 2021. Sportclubs die deze deadline hebben gemist kunnen hun subsidieaanvraag doen in de tweede inschrijfperiode (deadline 1 november 2021).  De aanvragen worden in twee termijnen beoordeeld direct na de sluitingstermijnen. De subsidie wordt toegekend aan de hand van een puntensysteem en wordt bepaald aan de hand van het aantal U-pasleden, wel/geen eigen kantine en/of buitensportruimte en huurcompensatie. Klik hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Noodsteun corona voor sportclubs
De gemeente Utrecht wil sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.
De subsidie is gericht op sportaanbieders die:

 • al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen,
 • een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en
 • waarvan het voortbestaan in gevaar is.

Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Subsidie (challenge) via het Sportakkoord
Sinds corona hebben sportclubs het moeilijk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen. Daarom is het nu ook mogelijk een Challenge voor sportaanbieders aan te vragen voor extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van communicatiemiddelen (zoals borden en posters), hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Sneltesten in het kader van topsport vallen hier niet onder. Kies in het formulier voor het thema ‘Vitale aanbieders en de activiteit’ ‘Anders, namelijk’. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Uitstel van betaling
De gemeente Utrecht verleende in de coronaperiode uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). 

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo)
Tozo was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. U kunt geen aanvraag meer doen. Tozo 5 kon worden aangevraagd tot en met 30 september 2021. Het kabinet heeft besloten om de Tozo vanaf 1 oktober 2021 niet meer te verlengen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top