Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 26 juni 2021

Belangrijkste wijziging m.i.v. 26 juni

Vanaf 26 juni vervallen bijna alle beperkingen. Er geldt nog een aantal voorwaarden.

 • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
 • Groepslessen en amateurwedstrijden zijn toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportkantines mogen open, hiervoor gelden de plannen voor de horeca.
 • Publiek mag aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

Basismaatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ga weg als het druk is;

Protocollen (bijgewerkt 5 juni 2021)

Bekijk hier het filmpje over SportUtrecht samen tegen corona


Vragen/ opmerkingen? Mail naar

inlichtingen@sportutrecht.nl

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Landelijke en lokale compensatieregelingen

Bijgewerkt: 18 juni 2021

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom zijn er diverse steunmaatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Er zijn diverse sites voor  verenigingen en sportaanbieder die je kunt raadplegen.

 1. NOC*NSF: Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!
 2. Rijksoverheid: Op deze site van rijksoverheid wordt het totale steun- en herstelpakket  toegelicht.
  Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties >> TVS)
  – Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers >> (TOZO)
  Tegemoetkoming amateursport >> TASO 
 3. Belastingdienst: De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
  Klik
  hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Maak hier gebruik van de KvK regelingencheck.

Kijk hier voor de coronamelder van VNO-NCW en MKB Nederland.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/financiele-ondersteuning-sportclubs.jpg

Lokaal: Gemeente Utrecht 

Subsidie sportclubs sterker uit coronacrisis
De gemeente Utrecht biedt 1,1 miljoen euro financiële hulp aan Utrechtse sportclubs die door de coronacrisis geraakt zijn. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli 2021. Sportclubs die deze deadline hebben gemist kunnen hun subsidieaanvraag doen in de tweede inschrijfperiode (deadline 1 november 2021).  De aanvragen worden in twee termijnen beoordeeld direct na de sluitingstermijnen. De subsidie wordt toegekend aan de hand van een puntensysteem en wordt bepaald aan de hand van het aantal U-pasleden, wel/geen eigen kantine en/of buitensportruimte en huurcompensatie. Klik hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Noodsteun corona voor sportclubs
De gemeente Utrecht wil sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.
De subsidie is gericht op sportaanbieders die:

 • al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen,
 • een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en
 • waarvan het voortbestaan in gevaar is.

Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Subsidie (challenge) via het Sportakkoord
Sinds corona hebben sportclubs het moeilijk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen. Daarom is het nu ook mogelijk een Challenge voor sportaanbieders aan te vragen voor extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van communicatiemiddelen (zoals borden en posters), hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Sneltesten in het kader van topsport vallen hier niet onder. Kies in het formulier voor het thema ‘Vitale aanbieders en de activiteit’ ‘Anders, namelijk’. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Uitstel van betaling
De gemeente Utrecht verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). 

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo)
Vanaf begin april tot en met 30 juni 2021 kunt u online een aanvraag doen voor Tozo 4 bedrijfskrediet. Vanaf 30 juni tot en met 30 september 2021 kan Tozo 5 bedrijfskrediet worden aangevraagd. Voor Tozo 1 tot en met 5 samen kan maximaal €10.157 worden geleend met 2% rente.
Doe hier de TOZO check of klik hier om direct een aanvraag te doen via de website van de gemeente Utrecht.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top