Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Laatste nieuws

Nieuwe maatregelen vanaf 29 september 18:00 uur

Het kabinet heeft maandagavond 28 september opnieuw landelijke maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt snel in het grootste deel van Nederland en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. Veel mensen en sport- en horecalocaties hebben zich goed aan de richtlijnen gehouden. Maar het is niet genoeg om de verspreiding van het virus in te dammen. Om een nieuwe lockdown te voorkomen gaan nieuwe strengere maatregelen in vanaf vanavond, 29 september 18:00 uur.

Het doel van deze maatregelen is om sportbeoefening door te kunnen laten gaan. Om die reden worden groepen mensen zoveel mogelijk verboden en verspreiding van het virus tegen te gaan. De nieuwe maatregelen hebben daarom vooral betrekking op de sociale contacten die drastisch worden beperkt en ingrijpend zijn voor de sport en de sportverenigingen.

De maatregelen vanaf 29 september 18:00 uur

  • Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat
  • Publiek is de komende drie weken niet meer toegestaan bij sportwedstrijden. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Het is niet meer toegestaan dat ouders die hun kind naar de club brengen, blijven kijken.
  • Bij een uitwedstrijd vallen de ouders die hun kinderen brengen onder het team en mogen dus blijven kijken.

Om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen, is tevens de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Sportkantines zijn de komende drie weken gesloten
  • Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt en dus ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders.

Nieuwste versie protocollen (bijgewerkt 28 augustus 2020)

Algemene regels voor binnen- en buitensport
geldig vanaf 20 augustus

Algemene uitgangspunten:
- blijf thuis bij klachten en laat je testen;
- pas hygiëne toe: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog,
- gebruik papieren zakdoekjes;
- schud geen handen;
- houd 1,5 meter afstand;
- vermijd drukte.
Tijdens het sporten mag spelcontact gemaakt worden.
Voor en na het sporten houden sporters 1,5 meter afstand. Voor sporters jonger dan 13 jaar geldt de afstandsregel niet. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; wel tot de trainers, coaches en toeschouwers.
Sporters komen zoveel mogelijk in sportkleding naar de vereniging.
Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training en/of (oefen)wedstrijd.
Vereniging en beheerders van sporthallen en -zalen kunnen ervoor kiezen kleedruimtes en douches open te stellen. Houd er rekening mee dat ook in de kleedkamer de 1,5 meter afstand gewaarborgd dient te worden. Zorg indien mogelijk voor ventilatie van de ruimte door bijvoorbeeld een raam te openen.
Toiletgebruik is toegestaan.
De regels en het gebruik van faciliteiten kunnen per vereniging/hal/zaal/zwembad verschillen. Check altijd vooraf nog even de regels van je eigen vereniging of sporthal.
Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij is de komende 3 weken publiek niet toegestaan.
De vereniging is verantwoordelijk voor naleving van de regels. Elke vereniging heeft tijdens het gebruik van de locatie een corona-verantwoordelijke die herkenbaar en aanspreekbaar is op uw locatie.

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Lokale en landelijke compensatieregelingen

Lokaal: Gemeente Utrecht    

1.
Uitstel van betaling
De gemeente verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur.

2.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-2)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de versoepelde regeling voor de BBZ. ZZP’ers of zelfstandig ondernemers die door het coronavirus niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud kunnen gebruik maken van deze regeling. De aanvraag verloopt via de gemeente kan tot 30 september worden aangevraagd. Een gezin kan maximaal €1.500,- krijgen en een alleenstaande €1.050,-. Als u aan de voorwaarden voldoet, is de uitkering een gift. U hoeft deze dus niet terug te betalen. De aanvraag wordt binnen 4 weken behandeld in plaats van 13 weken. Bekijk de versoepelde regeling.

Tozo 3 kunt u aanvragen vanaf half oktober 2020, met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

3.
Gesubsidieerde events

Voor evenementen die vanwege de corona afgelast zijn en (deels of volledig) met behulp van subsidie tot stand zijn, kunt u het beste contact opnemen met de accounthouder van de gemeente. Kijk hier voor meer informatie.   

Landelijke compensatieregelingen  

1.
Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
U kunt uw aanvraag indienen van dinsdag 22 september om 9:00 uur tot en met zondag 11 oktober.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten. U kunt maximaal € 7.000,- subsidie ontvangen: max. € 3.500,- per periode. Kijk voor meer informatie of het doen van de aanvraag op deze site van de Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen .

2.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Let op: hieronder vallen ook de vereniging met een eigen pand. Zij worden gezien als een vastgoedeigenaar en vallen daarmee dus onder de noemer particuliere verhuurder. Als zij hun pand verhuren aan anderen (of aan zichzelf) kunnen zij dus een aanvraag doen.

Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat u de tegemoetkoming aanvraagt. U kunt dus tot 14 oktober (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden en vervolgens de tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.

Heeft u een Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) ontvangen? En u heeft deze tegemoetkoming niet gebruikt ter compensatie van de gederfde huurinkomsten? Dan mag u ook de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 aanvragen.

Als u meerdere sportaccommodaties heeft, dan kunt u voor alle accommodaties samen subsidie aanvragen. U ontvangt het bedrag na toekenning in één keer op uw rekening.

Kijk hier voor meer informatie over deze regeling en het aanvraagformulier.

3.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

U heeft tot 30 oktober  17:00 uur de tijd om uw aanvraag TVL te versturen.

Voor wie?
De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis. Zij kunnen daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De lijst met SBI-codes is voor de TVL hetzelfde als voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Heeft u de TOGS aangevraagd? Dan moet u de TVL nog wel apart aanvragen. De link naar het formulier staat op www.rvo.nl/tvl.

Voorwaarden en bedrag
De TVL geldt voor de periode van juni tot en met september 2020. In deze periode moet u minimaal 30% minder omzet hebben, en vaste laten van minimaal € 4.000. U kunt maximaal € 50.000 subsidie krijgen.

Verlenging TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen met de huidige TVL:

  • Uw vaste lasten moeten minimaal € 4.000 zijn in 3 maanden (nu: 4 maanden).
  • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (nu: maximaal € 50.000).
  • Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

U vindt alle voorwaarden en het aanvraagformulier hier vinden.

4.
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Lees meer over de wijzigingen, de criteria, wijze van aanvragen e.d op deze pagina van de rijksoverheid  NOW 3.0 veranderingen per 1 oktober 3.0.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top