Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 19 november

Dinsdagavond 17 november heeft het kabinet weer een persconferentie gehouden. Daarbij werd aangegeven dat mensen zich beter aan de regels houden en het aantal besmettingen minder wordt. Goed nieuws want dat is ook waarom er twee weken geleden extra maatregelen bovenop de gedeeltelijke lockdown zijn ingezet. Maar om te voorkomen dat het aantal besmettingen toch weer snel toeneemt, gaan we nu eerst terug gaan naar de gedeeltelijke lockdown met de volgende regels:

Algemene regels, geldend vanaf donderdag 19 november 00.00 uur:

 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn niet toegestaan, zowel binnen als buiten. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen.
 • Publiek is ook de komende tijd niet toegestaan bij sportwedstrijden. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden, amateurwedstrijden als voor trainingen.
 • Tijdens, voor en na het sporten wordt 1,5 meter afstand gehouden. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar zijn uitgezonderd van deze regel. Kinderen en jongeren mogen met andere teams van de eigen club wel trainingspartijen spelen.
 • Er geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Denk aan de (ontvangst)hal en gangen van sportaccommodaties. Tijdens het sporten mogen de mondkapjes af.
 • Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. Sporters moeten zich dus thuis omkleden en douchen.
 • Sportkantines blijven gesloten.

Regels voor de binnen- en buitensport:

 • Voor volwassenen geldt: sport alleen of in het gezelschap van maximaal 4 personen met 1,5 meter afstand onderling. Deze afstand geldt ook tijdens het sporten. Trainers/begeleiders tellen niet mee in het maximum aantal van 4 personen per groep.
 • Er mogen meerdere groepen van 4 personen op een zelfde locatie sporten, mits de afstand tussen de groepen minimaal 1,5 meter is. Deze groepen dienen in een zelfde samenstelling te blijven om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ook dient een afzonderlijke groep herkenbaar te zijn (bijvoorbeeld door middel van hesjes in eenzelfde kleur). Het maximale aantal is 30 personen per ruimte.
 • Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar geldt bovenstaande niet. Echter, wanneer er in een zelfde ruimte door volwassenen én kinderen/jongeren samen wordt gesport, geldt wél de maximale groepsgrootte van 4 personen en de verplichte 1,5 meter afstand.
 • Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training en/of oefenwedstrijd tegen een team van de eigen club (geldt bij jeugd/jongeren).
 • Trainers/begeleiders tellen niet mee in het maximum aantal van 4 personen per groep. Ze tellen wel mee in het totale aantal van 30 personen per ruimte.
 • Binnen mogen in totaal maximaal 30 personen samen in een ruimte sporten. Voor buitensport geldt geen maximum aantal personen voor een locatie. Dit maximum is afhankelijk van wat de locatie toelaat rekening houdend met 1,5 meter afstand.
Uitgezonderd zijn:
 • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
 • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Check altijd vooraf nog even de regels van je eigen vereniging of sporthal. De vereniging is verantwoordelijk voor naleving van de regels.

Basismaatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ga weg als het druk is;
 • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Protocollen (bijgewerkt 14 oktober 2020)

Bekijk hier het filmpje over SportUtrecht samen tegen corona

Regels specifiek voor onbeheerde binnensport accommodaties – gymzalen (bijgewerkt 6 november 2020)

Regels specifiek voor onbeheerde binnensport accommodaties – gymzalen

 • Gebruik een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportaccommodatie.
 • Om voldoende afstand met de volgende groep gebruikers te waarborgen, verzoeken wij u 5 minuten voor het einde van de gehuurde tijd de zaal te verlaten.
 • Vereniging/huurder zorgt zelf voor het desinfecteren van gebruikte materialen. Op locatie is geen desinfectiemiddel, zeep en toiletpapier aanwezig. U bent als huurder verantwoordelijk om dit mee te nemen.
 • Als het mogelijk is in de zaal, dan kunt u de nooddeur of ramen openen voor extra ventilatie. Deze sluit u na gebruik weer af.

Volg voor extra ventilatie de regels geldend voor de desbetreffende locatie. Deze zijn terug te vinden op de poster ‘Aanvullende huisregels’ op uw locatie.

Afhankelijk van het ventilatiesysteem geldt:

 1. Open indien mogelijk ramen en (nood)deuren voor extra ventilatie en sluit deze na gebruik.
 2. Houd alle ramen, voor- en nooddeuren dicht en open alleen overige deuren voor ventilatie

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Lokale en landelijke compensatieregelingen

Lokaal: Gemeente Utrecht    

Bijgewerkt 18 november 2020

Nieuw: Gemeente compenseert huurders binnen- en buitensportlocaties

Binnensport: annuleringen t/m 31 december versoepeld voor huurders
Kan uw activiteit in een binnensportlocatie door deze nieuwe maatregel niet doorgaan? Meld dit dan bij het vastgoedloket. De gemeente Utrecht heeft t/m 31 december 2020 de annuleringstermijn van 4 weken gepauzeerd, dit betekent dat de gemeente voor annuleringen geen kosten in rekening brengt. Wilt u binnen 4 weken een activiteit annuleren? Dan kunt een mail sturen naar vastgoed@utrecht.nl. Met terugwerkende kracht annuleren is niet mogelijk. De annuleringen die de afgelopen 2 weken zijn gemeld worden wel alsnog met terugwerkende kracht kosteloos verwerkt.

Buitensport: compensatie gemist gebruik voor huurders
Door alle maatregelen heeft u waarschijnlijk minder gebruik gemaakt van de buitensportlocaties dan u eerder aangegeven had te willen huren. Wij compenseren u voor het gemiste gebruik. Wij zijn op dit moment nog aan het uitwerken hoe we deze tegemoetkoming vorm kunnen geven. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Andere gemeentelijke regelingen

Uitstel van betaling
De gemeente Utrecht verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur.

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De regeling is er voor de zelfstandige die:

 • een huishoudinkomen heeft onder het sociaal minimum, en/of
 • wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis, en
 • aan de voorwaarden voldoet.

Kijk voor meer informatie hier.

Wilt u Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 3 bedrijfkrediet aanvragen.

Gesubsidieerde events
Voor evenementen die vanwege de corona afgelast zijn en (deels of volledig) met behulp van subsidie tot stand zijn, kunt u het beste contact opnemen met de accounthouder van de gemeente Utrecht. Kijk hier voor meer informatie.   

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen en neemt bovendien nieuwe maatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn.

Maak hier gebruik van de KvK regelingencheck.

Kijk hier voor de coronamelder van VNO-NCW en MKB Nederland.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis. Zij kunnen daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De lijst met SBI-codes is voor de TVL hetzelfde als voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Heeft u de TOGS aangevraagd? Dan moet u de TVL nog wel apart aanvragen. De link naar het formulier staat op www.rvo.nl/tvl.

Verlenging TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen met de huidige TVL:

 • Uw vaste lasten moeten minimaal € 4.000 zijn in 3 maanden (nu: 4 maanden).
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (nu: maximaal € 50.000).
 • Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

U vindt alle voorwaarden en het aanvraagformulier hier vinden.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3.0
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Lees meer over de wijzigingen, de criteria, wijze van aanvragen e.d op deze pagina van de rijksoverheid  NOW 3.0 veranderingen per 1 oktober 3.0.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top