Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 3 maart 2021

Belangrijkste wijziging m.i.v. 3 maart

 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een sportaccommodatie plaatsvindt.
 • De andere maatregelen, zoals de avondklok (van 21.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s morgens) blijven gelden tot en met 15 maart.

Tijdens de komende weken gelden de volgende regels voor de sport: 

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Buiten mag maximaal met twee personen (vanaf 27 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is. De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet. Personen tot en met 26 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van twee.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum van 2 personen. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.
 • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Verenigingen (breedtesport) dienen hun programmering voor trainingen aan te passen zodat sporters, trainers en vrijwilligers om 21:00 uur thuis kunnen zijn. Avondtrainingen verplaatsen naar overdag in het weekeinde zijn hierbij mogelijk praktische oplossingen.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken, uitgezonderd ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking.

Topclubs uit de hoogste landelijke competities en individuele topsporters dienen zich ook zoveel mogelijk aan de avondklok te houden en hun tijden van trainingen en wedstrijden aan te passen aan de avondklok. Indien dit niet lukt, zorg dan voor een “eigenverklaring” en een “werkgeversverklaring” (via de vereniging) nodig die via www.rijksoverheid.nl is te downloaden. Dit geldt natuurlijk ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers en het begeleidend kader (juryleden, arbiters etc.).

Basismaatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ga weg als het druk is;
 • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Protocollen (bijgewerkt 5 maart 2021)

Bekijk hier het filmpje over SportUtrecht samen tegen corona


Vragen/ opmerkingen? Mail naar

inlichtingen@sportutrecht.nl

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Landelijke en lokalecompensatieregelingen

Bijgewerkt: 3 februari 2021

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom zijn er diverse steunmaatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Er zijn diverse sites voor  verenigingen en sportaanbieder die je kunt raadplegen.

 1. NOC*NSF: Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!
 2. Rijksoverheid: Op deze site van rijksoverheid wordt het totale steun- en herstelpakket  toegelicht.
  – Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  – Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS–2)
  – Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (TOZO 3)
  – Tegemoetkoming amateursport (TASO) 
 3. Belastingdienst: De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Maak hier gebruik van de KvK regelingencheck.

Kijk hier voor de coronamelder van VNO-NCW en MKB Nederland.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/financiele-ondersteuning-sportclubs.jpg

Lokaal: Gemeente Utrecht   

Binnen- en buitensport voor huurders
Alle binnensportlocaties zijn ten minste tot en met 15 maart gesloten. Als je in deze periode boekingen hebt staan, zijn deze kosteloos geannuleerd door de Gemeente. Het is ook mogelijk om de boeking om te zetten naar een datum na 15 maart. Stuur in dat geval een mail met de gewenste nieuwe datum naar vastgoed@utrecht.nl. Je kunt hier ook terecht voot andere vragen m.b.t. accommodatie.

Noodsteun corona voor sportclubs
De gemeente Utrecht wil sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.
De subsidie is gericht op sportaanbieders die:

 • al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen,
 • een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en
 • waarvan het voortbestaan in gevaar is.

Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Subsidie (challenge) via het Sportakkoord
Sinds corona hebben sportclubs het moeilijk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen. Daarom is het nu ook mogelijk een Challenge voor sportaanbieders aan te vragen voor extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van communicatiemiddelen (zoals borden en posters), hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Sneltesten in het kader van topsport vallen hier niet onder. Kies in het formulier voor het thema ‘Vitale aanbieders en de activiteit’ ‘Anders, namelijk’. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Uitstel van betaling
De gemeente Utrecht verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur. 

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Kijk voor meer informatie hier. Wilt u Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 3 bedrijfkrediet aanvragen .

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top