Informatie over CORONAVIRUS en SPORT

Regels voor de sport
geldig vanaf 28 april 2021

Belangrijkste wijziging m.i.v. 28 april

 • Naast zwemles (mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen) is ook het schoolzwemmen weer toegstaan.
 • Voor het sporten in openbare ruimten gelden dezelfde regels als voor de buitensportaccommodaties mits zij hiervoor toestemming hebben gekregen vanuit de gemeente (zie hieronder). Dit heeft ermee te maken dat de Gemeente het belang van sport en bewegen onderschrijft en dit zo goed mogelijk wil faciliteren: juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen voldoende beweging krijgen en in de buitenlucht kunnen we dat mogelijk maken. Tegelijkertijd wil de Gemeente voorkomen dat er in de parken vrij kan worden gesport, terwijl we mensen die daar zitten, erop aangesproken worden als zij zich niet aan de 1,5 meter houden. Daarom heeft de afdeling sport (MO) een aantal locaties verspreid over de stad, geselecteerd waar buitensporten is toegestaan.

Verzoek m.b.t. sportactiviteiten/training in openbare ruimten door verenigingen of clubs!

Indien je in de openbare ruimte wilt sporten conform de regels die gelden tijdens deze coronaperiode dien je dit aan te geven bij SportUtrecht via het mailadres: inlichtingen@sportutrecht.nl. In  dit korte bericht graag aangeven:

 • dat je graag wilt sporten in een openbare ruimte;
 • de locatie waar je wilt gaan sporten;
 • de datum waarop je wilt gaan sporten
 • voor welke doelgroep de sportactiviteit is.

SportUtrecht zal z.s.m. reageren op je verzoek met de melding of je toestemming hebt om daar met jong volwassenen (18 t/m 26 jaar) in teamverband te sporten, zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, of met volwassenen (27+) in viertallen met 1,5 meter afstand. Uiteraard met inachtneming van alle overige maatregelen. Let op! Zonder toestemming gelden de algemene regels waarbij het dus alleen is toegestaan om in 2-tallen te sporten.

Uitzonderingen:

 • Het Voortgezet Onderwijs mag gebruik maken van externe locaties voor zover dat binnen hun reguliere curriculum valt (d.w.z. zoals ze dat altijd al deden).
 • Het MBO heeft nog geen toestemming om uit te wijken naar externe locaties.

Tot op heden gelden de volgende algemene regels voor de sport: 

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Op sportlocaties (buiten) mag maximaal met twee personen (vanaf 27 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is. De onderlinge afstand tussen de sporters van het tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Personen tot en met 26 jaar zijn uitgezonderd van regels m.b.t. groepjes van twee.
 • let op! bij goedkeuring vanuit de gemeente is het toegestaan om in viertallen te sporten i.p.v. tweetallen. Zie ook de informatie hierboven.
 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een buiten sportaccommodatie (sportvereniging, door de gemeente aangewezen sportvelden) plaatsvindt.
 • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken, uitgezonderd ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking.

Basismaatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Ga weg als het druk is;
 • Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Protocollen (bijgewerkt 5 maart 2021)

Bekijk hier het filmpje over SportUtrecht samen tegen corona


Vragen/ opmerkingen? Mail naar

inlichtingen@sportutrecht.nl

Downloads spelregels herstart sport

Hier vind je posters met spelregels voor de communicatie op het park!

Landelijke en lokalecompensatieregelingen

Bijgewerkt: 3 februari 2021

Landelijke compensatieregelingen 
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom zijn er diverse steunmaatregelen gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Er zijn diverse sites voor  verenigingen en sportaanbieder die je kunt raadplegen.

 1. NOC*NSF: Ontdek hier snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!
 2. Rijksoverheid: Op deze site van rijksoverheid wordt het totale steun- en herstelpakket  toegelicht.
  – Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
  – Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS–2)
  – Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (TOZO 3)
  – Tegemoetkoming amateursport (TASO) 
 3. Belastingdienst: De belastingdienst heeft een aantal regelingen in het leven geroepen waarvan de belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Maak hier gebruik van de KvK regelingencheck.

Kijk hier voor de coronamelder van VNO-NCW en MKB Nederland.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/financiele-ondersteuning-sportclubs.jpg

Lokaal: Gemeente Utrecht   

Binnen- en buitensport voor huurders
Alle binnensportlocaties zijn ten minste tot en met 15 maart gesloten. Als je in deze periode boekingen hebt staan, zijn deze kosteloos geannuleerd door de Gemeente. Het is ook mogelijk om de boeking om te zetten naar een datum na 15 maart. Stuur in dat geval een mail met de gewenste nieuwe datum naar vastgoed@utrecht.nl. Je kunt hier ook terecht voot andere vragen m.b.t. accommodatie.

Noodsteun corona voor sportclubs
De gemeente Utrecht wil sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.
De subsidie is gericht op sportaanbieders die:

 • al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen,
 • een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en
 • waarvan het voortbestaan in gevaar is.

Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht. Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagprocedure.

Subsidie (challenge) via het Sportakkoord
Sinds corona hebben sportclubs het moeilijk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen. Daarom is het nu ook mogelijk een Challenge voor sportaanbieders aan te vragen voor extra kosten gemaakt voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van communicatiemiddelen (zoals borden en posters), hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Sneltesten in het kader van topsport vallen hier niet onder. Kies in het formulier voor het thema ‘Vitale aanbieders en de activiteit’ ‘Anders, namelijk’. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Uitstel van betaling
De gemeente Utrecht verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur. 

Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Kijk voor meer informatie hier. Wilt u Tozo 3 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 3 bedrijfkrediet aanvragen .

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top