Informatie over CORONAVIRUS in relatie tot SPORT

Laatste nieuws

Gemeentelijke kunstgrasvelden tot 1 augustus gratis beschikbaar (29 mei)
De gemeente heeft aangekondigd geen huur te berekenen voor alle sportclubs en -aanbieders voor het gebruik van de kunstgrasvelden tot 1 augustus. Voor de commerciële aanbieders wordt een maatschappelijke vergoeding berekent. Wil je hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar vastgoed@utrecht.nl.

Uitspraak gemeente Utrecht huur buitensportaccommodaties (8 mei)
De gemeente Utrecht heeft vandaag (8 mei) besloten dat de verenigingen in de periode 1 maart tot 1 juni geen huur verschuldigd zijn voor gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties (sportvelden en atletiekbanen). Hiermee s het gelijk getrokken met de maatregel voor de verenigingen van de binnensportaccommodaties. 

Kabinet biedt financiële steun aan sportverenigingen (1 mei)
Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. Lees hier het hele artikel.

Lokale en landelijke compensatieregelingen

Lokaal: Gemeente Utrecht    

Uitstel van betaling
De gemeente verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur.

Huur accommodaties:

De huur voor de verenigingen in de periode 1 maart tot 1 juni van de gemeentelijke buitensportaccommodaties (sportvelden en atletiekbanen) worden gecrediteerd. Dit gold al voor de verenigingen van de binnensportaccommodaties (sporthallen en zwembaden).  Tevens worden de gemeentelijke buiten sportaccommodaties met kunstgras gratis aangeboden door de gemeente aan de sportaanbieders tot 1 augustus. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de versoepelde regeling voor de BBZ. ZZP’ers of zelfstandig ondernemers die door het coronavirus niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud kunnen gebruik maken van deze regeling. Een gezin kan maximaal €1.500,- krijgen en een alleenstaande €1.050,-. Als u aan de voorwaarden voldoet, is de uitkering een gift. U hoeft deze dus niet terug te betalen. De aanvraag wordt binnen 4 weken behandeld in plaats van 13 weken. Bekijk de versoepelde regeling.

Tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal sportaanbieders (zelfstandig ondernemer)
Deze nieuwe regeling voor sportaanbieders als zelfstandig ondernemer die tekorten hebben gekregen door de coronacrisis kunnen een tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal met een maximum van € 10.157 met een rente van 2% aanvragen. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen.  

Gesubsidieerde events
Evenementen die vanwege de corona afgelast zijn en (deels of volledig) met behulp van subsidie tot stand zijn gekomen geldt:  

  • Neem contact op met accounthouder van de gemeente 
  • Bespreek hetgeen dat wel is gerealiseerd en wat komt te vervallen.  
  • In samenspraak worden dan de vervolgstappen bepaald.   

In de basis ervaren we coulance van uit de gemeente. Check hier de informatie.   

Landelijke compensatieregelingen  

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (voorheen Noodloket)
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor o.a. zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en –verenigingen en sportevenementen die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Bedrijven, clubs en verenigingen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Aan de regeling zijn wel criteria verbonden, die u hier  kunt lezen. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 2020 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).    

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0
De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode. Lees meer over de wijzigingen, de criteria, wijze van aanvragen e.d op deze pagina van de rijksoverheid  Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0.

CoronanoodfondsSport
NOC*NSF  zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. 

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG ) 
De VSG zijn als samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport volop bezig met het onderzoeken van mogelijke compensatievraagstukken:  

  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;  
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;  
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Voor gemeenten trekken wij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn. 

Coronacalculator,snel inzicht in landelijke compensatiemaatregelen.
MKB Nederland, VNO-NCW en de KvK hebben een coronacalculator ontwikkeld die ook toepasbaar is voor de sportverenigingen. Door simpelweg de naam van je sportvereniging of het KvK nummer in te vullen word je door een menu geleid en kun je zien voor welke landelijke steunmaatregelen je in aanmerking kunt komen.

Andere mogelijkheden
Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen. 

Uitstel aflossingsverplichtingen banken en Stichting Waarborgfonds Sport.
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. SWS heeft de banken toegezegd om de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. Belangrijk: alle clubs dienen zelf de situatie in kaart te brengen en afspraken af te stemmen met de eigen bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank. 

Vrijwilligerskosten
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald. 

Belastingdienst
Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Maatregelen in relatie tot de sport n.a.v. de persconferentie 19 mei 2020

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als iedereen zich aan de belangrijkste maatregelen houdt, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.
TOT 1 juli:
Kinderen tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten sporten. Er geldt voor deze groep geen 1,5 meter afstand meer tijdens het sporten.
Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen. Hierbij gelden nog wel steeds de eisen m.b.t. de status etc.
Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren. Kinderen kunnen weer op de reguliere dagen naar de buitenschoolse opvang (BSO).

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
Buiten sporten in groepen is voor sporters 19 jaar en ouder toegestaan als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
Voortgezet onderwijs gaat gedeeltelijk weer open vanaf 2 juni.
De bekende voorzorgsmaatregelen blijven van kracht: Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd als je naar buiten gaat minimaal 1,5 meter afstand.
VANAF 1 juli:
Verwachting per 1 juli als het virus onder controle blijft, kunnen open of gestart worden:
- Fitnessclubs.
- Sport- en verenigingskantines.
- Sportscholen.
- Georganiseerde samenkomsten tot 100 personen maximaal.
Verachting per 1 september als het virus onder controle blijft, kunnen open/gestart worden
- alle sporten, binnen en buiten
- wedstrijden
- betaald voetbal

Over evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen (congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen).

Klik hier voor het volledig overzicht van maatregelen inclusief de vragen en antwoorden.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top