https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/Sport-doet-meer-1.png

#Sportdoetmeer

Onder de noemer Sport doet Meer ontplooit Utrecht tal van maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport en bewegen. Sport doet Meer is de pijler om sportclubs te stimuleren om sport- en beweegaanbod te creëren voor kwetsbare doelgroepen, de samenwerking te zoeken met andere maatschappelijke organisaties en de sportclub en accommodatie open te stellen voor de directe omgeving.  

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/Querian-Eijgensteijn.png

QUERIAN EIJGENSTEIJN

Onze sportclub wil meer!

Meer dan 70 Utrechtse sportclubs zijn maatschappelijk actief op het gebied van aangepast sportaanbod, door samen te werken met organisaties in cultuur, zorg of andere sectoren, door hun accommodatie open te stellen voor wijkinitiatieven, noem maar op!
Een greep uit de verschillende thema’s waarop de Sport doet Meer verenigingen actief zijn en onze ondersteuning:

Sporten met een beperking
Kwetsbare Utrechters
Cultuur
Multifunctioneel gebruik accommodaties
Social Return
  • Sportaanbod voor mensen met een beperking
  • Kwetsbare Utrechters
  • Cultuur
  • Social Return

In Utrecht zijn er op dit moment bijna 80 sportaanbieders die speciaal sportaanbod voor mensen met een beperking aanbieden. Dit speciale sportaanbod is juist bestemd voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet mee kunnen komen in het reguliere sportaanbod in verband met hun beperking. Dit kan o.a. gaan om lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve of chronische beperking maar ook vanwege gedragsproblematiek of een beperking in het autistisch spectrum. Het is belangrijk dat ook mensen met een beperking een geschikte plek kunnen vinden waar ze kunnen sporten. SportUtrecht ondersteunt sportaanbieders die sportaanbod voor mensen met een beperking willen opstarten of al aanbieden. Dit kunnen sportverenigingen zijn, maar ook stichtingen, ZZP’ers, wijkbewoners of andere initiatieven. Neem voor informatie over de doelgroep, werving van leden, netwerk, promotie van aanbod of events, subsidiemogelijkheden en deskundigheidsbevordering voor trainers op het gebied van aangepast sporten contact op met aangepastsporten@sportutrecht.nl

Ook speciaal onderwijs scholen, woongroepen, ziekenhuizen, gezondheidscentra die graag iets willen organiseren in samenwerking met sportaanbieders die speciaal aanbod hebben, kunnen hier terecht voor meer informatie.

Wil jij als sportaanbieder weten hoe je nieuw aangepast sportaanbod opstart, waar je subsidies en fondsen kan aanvragen voor aangepast sportaanbod of een evenement, of ben je op zoek naar een leidraad voor het indienen van een subsidieaanvraag, klik dan hier.

Gratis vervoer naar de sportvereniging
De Dirk Kuyt Foundation bus brengt en haalt mensen met een beperking naar sportverenigingen, toernooien en wedstrijden. De bus is in principe bedoeld voor iedereen met een beperking: jong of oud, alleen of een heel team. Iedereen met een beperking is welkom en kan de bus gratis boeken. Klik hier voor meer informatie.

Kwetsbare mensen sporten minder vaak dan de gemiddelde Nederlander. Vaak weet deze groep (doorgaans met een laag inkomen en een klein sociaal netwerk, soms in of net buiten de maatschappelijke opvang) de weg naar een sportaanbieder niet goed te vinden. Ze voelen zich in het verenigingsleven vaak minder snel thuis. Belemmeringen zoals te weinig geld, een slechte gezondheid of psychische problemen helpen niet mee. Sportaanbieders aan de andere kant kampen vaak met vooroordelen of weten niet hoe zij de doelgroep kunnen bereiken.  

Toch kunnen deze kwetsbare mensen baat hebben bij sport. En zij bieden de sport óók een kans, namelijk om verder te groeien in kwaliteit, imago en omvang. Door sport in te zetten voor participatie, helpt de sport deze doelgroep, zichzelf én de maatschappij vooruit. 

Jong Gras Sportbuddies is een voorbeeld van een initiatief dat daaraan bijdraagt. Al meer dan 30 jonge statushouders zijn via dit project naar sportclubs in Utrecht begeleidt waar zij nu structureel sporten. SportUtrecht werkt nauw samen met dit project. 

Sportclubs die betrokken zijn bij dit project zijn (geweest):  PVC VoetbalSV Nieuw Utrecht (Voetbal)SVE tafeltennisDomstad TennisCangeroes (Basketbal) – The Colosseum Gym (MMA) – De Rode Loper (schaken) – VVU (volleybal) – VV Boni (volleybal) - UVV-Sphynx (volleybal) Fraternitas (turnen) – DOO/K&V (turnen) – SV Vechtzoom (voetbal)

Meer informatie over wat jij als club kunt doen voor kwetsbare Utrechters?  Bekijk de mogelijkheden met Welkom in Utrecht of specifiek het onderwerp ledenwerving.

U Make&Move! is een project van SportUtrecht in samenwerking met cultuurorganisatie ZIMIHC. U Make&Move! zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan sport en cultuur en zoekt de verbinding tussen beide sectoren. Vanuit de overtuiging dat iedereen dezelfde mogelijkheden moet hebben om zijn talenten te ontdekken worden activiteiten georganiseerd op het gebied van sport en cultuur en wordt gewerkt aan een sterk netwerk van professionals. 

Vanuit dit project is een stimuleringsbudget voor sportaanbieders beschikbaar om nieuwe initiatieven op te zetten. 

Zie ook
https://voorclubs.sport.nl/samenwerking/sport-en-cultuur 
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/sport-en-cultuur 

Bij social return gaat het om bedrijven die een opdracht gegund krijgen van de Gemeente Utrecht en daarvoor een inspanning van minimaal 5% van de opdrachtsom voor social return moeten doen. Bij social return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert.  

 De Gemeente Utrecht biedt opdrachtnemers verschillende manieren om social return op een creatieve manier in de organisatie in te zetten. Het delen van kennis, expertise of middelen is één van de mogelijkheden. Dit biedt veel kansen om de Utrechtse sport(clubs) te versterken en daarmee hun maatschappelijke inzet te vergroten. 

SportUtrecht haalt de behoefte van sportclubs op en brengt deze in bij de adviseurs van de Gemeente Utrecht. Op die manier wordt gekeken hoe bedrijven met een social return verplichting kunnen worden gekoppeld aan de hulpvraag van de sportclub. 

Mooie voorbeelden van social return in de sport: 

  • Firma Scherrenberg heeft de patio van FDC Centre voorzien van een hellingbaan voor rolstoelgebruikers en voorzien van plantenbakken, bankjes en vuilnisbakken. 
  • SW Vastgoed verbetering heeft de gevel van tafeltennisvereniging SVE opgeknapt. 
  • KWS Infra Utrecht en J. Veldhuizen B.V. hebben tennisvereniging At Risk geholpen bij aanleg terras en opknappen van park.
  • Zie ook artikel uit 2019 over Social Return inzet bij At Risk en bericht uit 2021 over de metamorfose bij de tennisclub.

Meer weten? Lees de Richtlijn Social Return

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top