Slide “Blijf je stil of praat je erover?"

Ga snel naar:

Campagne Blijf je stil of praat je erover?

Waarom deze campagne?

SportUtrecht sluit zich aan bij de landelijke campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ van Centrum Veilige Sport. Deze campagne richt zich op het bevorderen van de sociale veiligheid binnen de Nederlandse sportwereld. Dit is nodig, omdat grensoverschrijdend gedrag in alle takken van sport nog te vaak voorkomt, en er te weinig wordt gedaan om dit tegen te gaan. Zo laat onderzoek zien dat meer dan twintig procent van de Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar in de jeugdjaren tijdens het sporten te maken heeft gehad met ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag. Hiervan heeft dertien procent te maken met lichamelijk grensoverschrijdend gedrag en zeven procent met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Over deze cijfers bestaan een aantal misvattingen. Eén op de drie Nederlanders denkt namelijk dat grensoverschrijdend gedrag in de sport alleen voorkomt binnen de topsport; niet binnen de eigen tak van sport voorkomt; en dat vooral meisjes slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. De campagne richt zich op het ophelderen van deze misvattingen, het vergroten van de bewustwording rondom dit thema en het aansporen van verenigingsbestuurders om het thema binnen de vereniging bespreekbaar te maken.

Wat vind je op deze pagina?

Op deze pagina vind je verschillende handvatten die helpen om de sociale veiligheid binnen de vereniging te vergroten. Ook vind je hier de agenda van de Utrechtse campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’. Op deze agenda staan webinars, scholingen en een thematraject, waarvoor vrijwilligers binnen de sport zich kunnen inschrijven om zich meer te verdiepen in het thema sociale veiligheid. De verschillende handvatten bestaan uit vier onderdelen. Allereerst vind je meer informatie over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag, waarbij de feiten en cijfers rond dit thema uiteen worden gezet. Ten tweede vind je verschillende tools waarmee aan de slag kan worden gegaan met thema sociale veiligheid. Ten derde vind je enkele handleidingen over hoe te handelen op het moment dat er iets misgaat binnen de vereniging op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Tot slot kan je vinden waar je terecht kan als je iets wil melden.

Sociale Veiligheid & Grensoverschrijdend gedrag

Over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport bestaan veel misvattingen. In onderstaande documenten vind je daarom meer informatie en uitleg over het thema, alsook informatie over de dingen die je als bestuur verplicht bent om te regelen rondom de sociale veiligheid op de vereniging.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/coach.png

Werken aan sociale veiligheid en preventief beleid

Er zijn veel tools en middelen beschikbaar die kunnen helpen bij het vergroten van de sociale veiligheid op de vereniging. Hieronder vind je daarom verschillende documenten op het gebied van beleid, communicatie, gedragsregels, VOG en vertrouwenscontactpersonen die je als bestuurder helpen om aan de slag te gaan met de sociale veiligheid binnen de vereniging.

Downloads per onderwerp

Verenigingstraject Sociale Veiligheid

Wil je nog een stap extra zetten, en onder één-op-één begeleiding van een expert van Centrum Veilige Sport verder werken aan sociale veiligheid binnen de club? Vraag dan gratis een Verenigingstraject Sociale Veiligheid aan! Binnen een verenigingstraject krijgt een verenigingsbestuur hulp bij het opzetten en implementeren van (preventief) beleid op het gebied van sociale veiligheid. Vraag verenigingstraject aan via vog@nocnsf.nl. Klik hier voor meer informatie.

Wat doe je als er onverhoopt iets misgaat?

Je kunt er als vereniging alles aan doen om te voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar het helemaal uitsluiten is onmogelijk. Mocht er onverhoopt toch eens iets misgaan, dan is het zaak om heel voorzichtig en zorgvuldig met de situatie om te gaan. Onderstaande documenten geven informatie over welke stappen je als sportclub kan (en moet) zetten als zich een incident voordoet.

Downloads per onderwerp

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/vrijwilliger-1.jpg

Wil je iets melden?

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het. Vraag jij je af of wat jou overkomen is, valt onder grensoverschrijdend gedrag? Schaam je je voor wat er is gebeurd? Ben je boos, verdrietig of bang? Twijfel je of je er mee naar buiten moet treden? Wil je anderen waarschuwen, maar weet je niet goed hoe? Centrum Veilige Sport en Sporters Helpen Sporters bieden een luisterend oor en helpen met eventuele vervolgstappen.

Downloads per onderwerp

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/vrijwilliger.jpg

Laat je inspireren

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/Sporting-foto-4_Wim-Muilenburg-en-Wilma-van-de-Kerk_website.jpg

wil een club zijn waar iedereen zich veilig voelt

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/300x300.png

seksueel overschrijdend gedrag komt op elke club voor

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Blijf-je-Stil-Kickoff-scaled.jpg

Eyeopener voor aanwezige clubbestuurders

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/Joscha-de-Vries_portretfoto_naamsvermelding-Ilse-Swank-scaled.jpg

Ik ben enorm geschrokken van de cijfers

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/08/SportUtrecht-nieuw-LOGO-3.png

Agenda

Vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met:

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top