Samenwerking in de wijk

Goede contacten tussen het SportUtrecht en wijkorganisaties zoals het wijkbureau, speeltuinen, kinderopvang, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg zijn van grote meerwaarde voor de wijk. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis over groepen jeugd, het doorverwijzen naar elkaars activiteiten of samen nieuwe activiteiten ontwikkelen die inspelen op de vraag en behoefte in de wijk. Kortom: gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen, jong en oud. Vragen over een samenwerking? Neem contact op met de beweegmakelaar onderwijs & sport in jouw wijk.  

Voor scholen

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/honkbal.jpg

Clinics

Het wijksportteam biedt scholen een breed aanbod van sportclinics die onder of na schooltijd kunnen worden gegeven. De beweegmakelaar kijkt samen met de vakdocenten, brede school- en talentcoördinator naar de behoefte van de school en de leerlingen. De buurtsportcoach geeft vervolgens clinics op maat. Deze clinics zijn een waardevolle aanvulling op de reguliere gymlessen, omdat de buurtsportcoach expert is in zijn tak van sport én weet hoe hij leerlingen kan motiveren. Het wijksportteam levert graag een bijdrage aan het behalen van (brede)school doelen op thema’s als respect, sportiviteit, zelfontplooiing en talentontwikkeling. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/runsportutrecht.jpg

Toppers op school

Schoolkinderen inspireren en activeren om in beweging te komen?  Met het project ‘Toppers op school’ haal je een Utrechtse topsporter in je lokaal. Zij vertellen over hun leven en prestaties, zijn een voorbeeld voor de leerlingen en kunnen hen als geen ander enthousiast krijgen om ook in beweging te komen.

Voor sportaanbieders

Wij motiveren en inspireren kinderen en jongeren om te gaan sporten en door te stromen naar een sportclub. Dit doen de buurtsportcoaches met clinics en andere activiteiten op school en na schooltijd in de wijk. De beweegmakelaar onderwijs en sport staat klaar om verenigingen te helpen bij het ontwikkelen van laagdrempelig sportaanbod. Sportaanbieders die hulp of advies nodig hebben bij verenigingsvraagstukken kunnen terecht bij onze verenigingsadviseurs. Ongeacht het thema of onderwerp, onze adviseurs staan voor je klaar. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top