Regionaal

Regionale talentontwikkeling omvat die
programma’s die plaatsvinden onder regie
van de sportbond waarbij de beste talenten
van de regio in de betreffende leeftijdscategorieën
onderdeel uitmaken van het programma.
Zo’n programma wordt een Regionaal Talent
Centrum (RTC) genoemd.  

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/95_Eddy-Steenvoorden_foto3.jpg

RTO Utrecht heeft een aantal van deze Regionale Talenten Centra. Als een RTC onder regie is van de sportbond en de sport binnen de focusgroep valt van NOC*NSF dan krijgt het RTC een officiële status. NOC*NSF toetst de regie van de sportbond aan de hand van onderstaande punten:  

  • De nationale sportbond is aanspreekbaar op kwaliteit en resultaat  
  • Het RTC voldoet aan de eisen meerjarig opleidingsplan van sportbond  
  • Geografische locatie van het RTC is logisch, spreiding over het land 
  • Een hoofdcoach verantwoordelijk  
  • De coach wordt benoemd door de sportbond en voert het programma van de sportbond uit  

Als de sport niet in de focusgroep valt van NOC*NSF worden er geen middelen van NOC*NSF beschikbaar gesteld.   

Het doel van deze RTC’s is dat de talenten uiteindelijk zullen instromen naar jong oranje en de senioren topsportprogramma’s van de sportbonden. Om die reden wordt er dan ook wel gesproken van instroomprogramma’s.  

RTO Utrecht streeft ernaar om de RTC’s zo optimaal mogelijk te begeleiden. Middels intensief contact met de sportbonden, besturen en hoofdtrainers worden er ontwikkelpunten opgesteld en worden de programma’s begeleid op het gebied van voeding, medisch, prestatiegedrag, strength & conditioning en anti-doping. Daarnaast helpt SportUtrecht mee met het zoeken naar huisvesting en stimuleert SportUtrecht de duale carrière.  

RTO Utrecht monitort samen met NOC*NSF elk jaar de kwaliteit en vooruitgang van alle RTC’s die binnen RTO Utrecht vallen. De RTC’s worden ook financieel ondersteund. De kwaliteit van het programma is bepalend voor de hoogte van de financiële ondersteuning.  

Naast de erkende RTC’s zijn er ook RTC’s die (nog) geen officiële accreditatie hebben en andere overkoepelende talentencentra die gericht zijn op talentontwikkeling.  

Overzicht van alle regionale talent centra

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/cominsoon.png

Kaart met talent centra

Binnenkort online

Meer informatie? (06) 25 02 49 49 | rune.massing@sportutrecht.nl Rune Massing
adviseur topsport & talentontwikkeling

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top