https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/stimuleren.jpg
 • Sportstimulering
 • Gezondheid & veiligheid
 • Sport doet Meer!

Wij zien sport als katalysator voor de wijk en daarom willen we graag de samenwerking tussen sportverenigingen en de wijk bevorderen. De bereikbaarheid van je vereniging in haar omgeving wordt zo vergroot zodat meer mensen structureel gaan sporten. Dit zijn lopende projecten:
(4 vinkjes)

 • Paul Verweel Sportfonds 
  Het Paul Verweel Sportfonds is er om die sporten toegankelijk te maken voor de Utrechtse jeugd. Heb jij een U-pas en ben je 17 jaar of jonger? Doe dan een aanvraag voor sportattributen bij het Paul Verweel Sportfonds. Weet je niet zeker of jouw sportattribuut aangevraagd kan worden of wil je weten voor welk bedrag je een aanvraag kunt doen? Bekijk dan de spelregels.Heb jij nog andere vragen, check de website of mail/bel dan naar:
  info@paulverweelsportfonds.nl of bel op dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 naar 06-58838197.
 • Vernieuwend sportaanbod 
  Wij stimuleren verenigingen om vernieuwend bezig te zijn en hebben budget om initiatieven te ondersteunen die voldoen aan de voorwaarden:
  – Georganiseerd worden door sportorganisaties;
  – Nog niet eerder georganiseerd zijn in Utrecht;
  – Een structureel karakter hebben;Verenigingen kunnen het bedrag, wanneer de activiteit voldoet aan de voorwaarden, direct investeren in hun nieuwe activiteit. Voor vragen en meer informatie? Neem contact op met Koen van Es via k.vanes@sportutrecht.nl of via (030) 284 07 70.Heb jij nog andere vragen, check de website of mail/bel dan naar info@paulverweelsportfonds.nl of bel op dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 naar 06-58838197.
 • Walking Football 
  Passend voetbalaanbod voor 60-plussers: dat is Walking Football. Voetbal zonder te rennen waarbij spelplezier voorop staat. Deelnemers werken hierbij aan hun fysieke en mentale fitheid.Meer informatie? Sportstad-Utrecht (Walking Football in Utrecht) of oldstars.nl (OldStars Walking Football in het hele land).Als club of (oud-)speler kennismaken met Walking Football? Neem dan contact op met Bas Vriens via b.vriens@sportutrecht.nl.
 • Aanvraag Buurtsportcoach 
  Sportaanbieders uit de gemeente Utrecht die een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de sportparticipatie van jeugd en jongeren, en tegelijkertijd de eigen organisatie willen versterken kunnen een aanvraag indien voor een ‘Buurtsportcoach Onderwijs & Sport’. Voor de periode 2018-2020 zijn alle subsidies al verstrekt. Wil je in de toekomst ook met een buurtsportcoach aan de slag? Lees hier wat de regeling inhoudt en wat een buurtsportcoach voor je kan betekenen. Klik hier voor een verdieping van de beoordelingsprocedure en –criteria.De aanvraag is afgestemd op de wijk/het werkgebied waar de aanvraag zich op richt. Er wordt gewerkt met vijf wijken/werkgebieden. Als je aanvraag zich op het voortgezet onderwijs (V.O.) richt wordt de buurtsportcoach stedelijk ingezet voor zijn of haar activiteiten in het onderwijs en in de wijken.De verschillende wijkprofielen:Overvecht
  Noordwest, West
  Zuidwest
  Zuid, Noordoost, Oost, Binnenstad
  Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern
  Achtergrondinformatie jongeren (Stedelijk Sportteam)

Vitale sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en veiligheid van haar leden. Door o.a. een gezond aanbod te creëren in de kantine, het plaatsen van een watertappunt en het rookvrij maken van het terrein. Daarnaast ben je als club verplicht (vanuit de Drank- en Horecawet) om de geldende regels omtrent alcoholgebruik in de kantine te laten zien. 

Hoe vorm je een gezonde sportomgeving: 

Sporters beschouwen hun club vaak als ‘tweede woonkamer’. Als vereniging wil je daarom veilige een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Wij zetten ons in om alle Utrechtse sportaanbieders te helpen bij het creëren van een veilige omgeving. 

Zo bieden we jaarlijks de cursus voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aan. Een VCP vormt het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging. Deze cursus wordt aangeboden voor Utrechtse sportverenigingen in het kader van acceptatie van seksuele diversiteit en ter verbetering van het sportklimaat binnen de vereniging.  

Een andere tip om het sportklimaat binnen de vereniging veiliger te maken is door VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen voor de vrijwilligers.

Heb je nog vragen of wil je binnen je eigen vereniging direct aan de slag met een van deze thema’s? Neem dan contact op met Rune Massing via (030) 2840 770 of r.massing@sportutrecht.nl. 

Wij nodigen sportclubs uit om aan te sluiten bij het Sport doet Meer netwerk. Zo ondersteunen wij verenigingen die iets extra’s willen doen op maatschappelijk gebied, de zogenaamde Sport doet Meer verenigingen. Samenwerken en verbinden met lokale organisaties maakt Sport doet Meer verenigingen sterker, duurzamer en zo dragen ze bij aan de leefbaarheid van de samenleving. Deze verenigingen werken vraaggericht, zetten zich in voor speciale doelgroepen, werken met een verantwoord kantinebeleid en zoeken de samenwerking op met externe partijen. 

 Heeft jouw vereniging ook interesse om deel te nemen aan het Sport doet Meer netwerk of heb je misschien behoefte aan ondersteuning met het opzetten van een maatschappelijk initiatief? Neem dan contact op met Floor Kok via f.kok@sportutrecht.nl 

Lees hier een aantal inspirerende Sport Doet Meer verhalen: 

https://issuu.com/sportutrecht/docs/sdm_magazine_lr_enkel 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Bas-160x160.jpg

Bas Vriens

bas.vriens@sportutrecht.nl
Sportscan, Walking Football

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Koen-160x160.jpg

Koen van Es

k.vanes@sportutrecht.nl
Vernieuwend aanbod

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Rune-160x160.jpg

Rune Massing

r.massing@sportutrecht.nl
Gezondheid & veiligheid

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018