Leef je uit!

Uit recent onderzoek onder jeugd en jongeren (t/m 18 jaar) is gebleken dat nog steeds niet alle kinderen vanzelfsprekend kunnen meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten. De stap naar dit aanbod is voor deze groep soms nog te groot door uiteenlopende redenen. Juist daarom is deelname aan sport en cultuur (extra) belangrijk en draagt bij aan het ontwikkelen van sociale- en motorische vaardigheden en gezondheid. 

Vanuit het nieuwe project Leef je uit!van SportUtrecht zijn extra middelen beschikbaar in de vorm van een stimuleringsbudget voor sportaanbieders met als doel de drempels weg te nemen en deze kinderen toch de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met sport- en cultuuraanbod. We ondersteunen hen en denken mee bij het laagdrempelig en toegankelijk maken van bestaand- en/of nieuw aanbod. 

Het uitgangspunt bij de inzet van het stimuleringsbudget is vanzelfsprekend dat alle kinderen kunnen meedoen. Belangrijke criteria bij het beoordelen van de aanvragen zijn het betrekken van kinderen bij het organiseren van activiteiten, het promoten van het aanbod vanuit de kinderen zelf en het zoeken van de samenwerking / integratie met cultuur. 

De samenwerking tussen sport en cultuur is misschien nog even zoeken. Maar denk bijvoorbeeld eens aan toneel, muziek of dans op de sportclub of misschien wel kookactiviteiten of nog wat anders? We denken graag mee!

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top