SportUtrecht als slimme verbinder

SportUtrecht is vanaf 1 augustus 2018 de verbindende partij op het gebied van sport en bewegen. Voorheen waren Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht actief om zoveel mogelijk Utrechters in beweging te krijgen. Door laagdrempelig aanbod in de wijken of door actieve ondersteuning van de verenigingen.  Door het bundelen van de krachten ontstond er één organisatie: SportUtrecht.  

We brengen vraag en aanbod samen, we leggen verbindingen met het sociale domein, we delen goede voorbeelden en succesverhalen met en tussen sportaanbieders, we halen inspiratie van buiten de stad en passen dit toe op de Utrechtse situatie. Waar wij mensen en organisaties bij elkaar brengen ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven. En daar heeft de Utrechter profijt van. 

Waar mensen en organisaties bij elkaar komen ontstaan er nieuwe ideeën en initiatieven. Het verbinden doen we door het delen van succesverhalen met en tussen sportorganisaties, delen van voorbeelden, samen te werken met het sociale domein, maar ook door het samenbrengen van vraag en aanbod en inspiratie op te halen van buiten de stad op een dusdanige manier dat de Utrechter daar profijt van heeft. 

Werkwijze
Onze manier van werken is zowel wijkgericht als centraal gestuurd. Wijkgericht met focus op de lokale buurtnetwerken om zo dicht mogelijk bij de Utrechters te staan. Wij werken primair vanuit de wijken en de sportorganisaties, met de focus op de lokale buurtnetwerken om zo dicht mogelijk bij de sportende en bewegende Utrechter te staan. 

Centraal gestuurd met een stedelijke focus om goede ervaringen en voorbeelden breder beschikbaar te maken, aanbod over wijken heen te verduurzamen, in samenwerking met de sportorganisaties, en gezamenlijk specifieke stad brede thema’s aan te pakken. We herkennen ons in de leidende principes zoals gesteld door de gemeente in de nota van uitgangspunten:

We werken vraaggestuurd; we sluiten aan bij vragen en initiatieven van sportaanbieders, onze sociale partners en bewoners.
We werken vanuit de wijken waardoor we in staat zijn vraag en aanbod
goed te matchen.
We doen wat nodig is. Onze inspanningen variëren per wijk, per
doelgroep en per situatie.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/boat-1280x1920.jpg
Overzicht teamleden foto’s gegevens.
Werken bij SportUtrecht
Aansprakelijkheid.
Alle belangrijke contactinformatie.
Onze samenwerkingspartners.
Wie zet zich in voor SportUtrecht?
Over het gebruik van persoonsgegevens.
Alle nieuwsberichten.
Statuten, reglementen, protocollen.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/schaatsen.jpg
 • Onze kerntaken
 • Belangenbehartiging
 • VvA en Raad van Toezicht
 1. Sportclubadvies: vitaal krijgen en houden van sportaanbieders. Met het accent op de ondersteuning van sportverenigingen.
 2. Sport- en beweegstimulering: wij willen zoveel mogelijk Utrechters in beweging brengen. Juist ook degenen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
 3. Topsport en talentontwikkeling: wij zetten ons in voor een optimaal topsportklimaat en ondersteunen het sporttalent om het maximale uit zichzelf te halen.
 4. Promotie van de sport: Utrecht heeft zoveel moois te bieden op het gebied van sport. Wij doen ons best om dit onder meer via Sportstad-Utrecht.nl onder de aandacht te brengen.
 5. Belangenbehartiging: wij komen op voor de wensen en behoeften van de sportaanbieders en maken ons eveneens sterk voor de belangen van individuele Utrechtse sporters.

Als belangenbehartiger van de breedte- en topsport in Utrecht komt SportUtrecht op voor de wensen en behoeften van de verenigingen als het gaat om accommodaties, betaalbare huren, sportsubsidies,  belastingen, etc. Voor de plaatselijke politici zijn wij een belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport. SportUtrecht is dan ook het officiële aanspreekpunt voor het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast organiseren we jaarlijks een ontmoeting tussen de politiek en de sport: het Politiek Sportcafé. 

Meer informatie?
Shams Raza
manager belangenbehartiging
via (030) 284 07 73 of s.raza@sportutrecht.nl.

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan van de Stichting Sport Utrecht. Zij houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene zaken van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 • Gerda Oskam (voorzitter) 
 • Ghadiza Bouazani 
 • Marian ter Haar 
 • Mohammed Dahmane 
 • Gerard Pot 
 • Anko van Hoepen 

Vergadering van Aangesloten
De VvA vertegenwoordigen de aangesloten verenigingen en sportaanbieders mits zijn ingeschreven zijn bij de KvK, geen winstoogmerk hebben en de doelstelling van de stichting onderschrijven. De VvA komt minstens een keer per jaar bij elkaar of vaker indien nodig. De VvA streeft naar optimale invloed en zeggenschap bij het realiseren van doelstellingen van de stichting en in het bijzonder in het belang van de georganiseerde sport.

Wat kan de VvA?

 • Het uitoefenen van optimale invloed op het sportbeleid van de gemeente.
 • De politieke partijen blijven benaderen en het belang van de sport, in het bijzonder de sportverenigingen, onder de aandacht brengen.
 • Invloed uitoefenen op het beleid van SportUtrecht.
 • De VvA kan 3 leden van de RvT bindend voordragen.
 • De VvA heeft instemmingsrecht bij het benoemen van de voorzitter
  van de RvT en bij wijzigingen van de statuten.

Waarom lid worden van de VvA?

 • Samen staan we sterk.
 • Sportaanbieders kunnen een beroep op SportUtrecht voor ondersteuning en advies, bijvoorbeeld op het vlak van bestuur- of accommodatieproblematiek.
 • Sportaanbieders worden uitgenodigd voor netwerk– en themabijeenkomsten en twee keer per jaar voor de bijeenkomsten van de VvA.
 • Sportaanbieders kunnen terecht bij SportUtrecht voor individuele belangenbehartiging.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top