SportUtrecht als slimme verbinder

SportUtrecht is vanaf 1 augustus 2018 de verbindende partij op het gebied van sport en bewegen. Voorheen waren Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht actief om zoveel mogelijk Utrechters in beweging te krijgen. Door laagdrempelig aanbod in de wijken of door actieve ondersteuning van de verenigingen.  Door het bundelen van de krachten ontstond er één organisatie: SportUtrecht.  

We brengen vraag en aanbod samen, we leggen verbindingen met het sociale domein, we delen goede voorbeelden en succesverhalen met en tussen sportaanbieders, we halen inspiratie van buiten de stad en passen dit toe op de Utrechtse situatie. Waar wij mensen en organisaties bij elkaar brengen ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven. En daar heeft de Utrechter profijt van. 

Werkwijze
Onze manier van werken is zowel wijkgericht als centraal gestuurd. Wijkgericht met focus op de lokale buurtnetwerken om zo dicht mogelijk bij de Utrechters te staan. Wij werken primair vanuit de wijken en de sportorganisaties, met de focus op de lokale buurtnetwerken om zo dicht mogelijk bij de sportende en bewegende Utrechter te staan. 

Centraal gestuurd met een stedelijke focus om goede ervaringen en voorbeelden breder beschikbaar te maken, aanbod over wijken heen te verduurzamen, in samenwerking met de sportorganisaties, en gezamenlijk specifieke stad brede thema’s aan te pakken. We herkennen ons in de leidende principes zoals gesteld door de gemeente in de nota van uitgangspunten:

We werken vraaggestuurd; we sluiten aan bij vragen en initiatieven van sportaanbieders, onze sociale partners en bewoners.
We werken vanuit de wijken waardoor we in staat zijn vraag en aanbod
goed te matchen.
We doen wat nodig is. Onze inspanningen variëren per wijk, per
doelgroep en per situatie.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/boat-1280x1920.jpg
Overzicht teamleden foto’s gegevens.
Werken bij SportUtrecht
Alle belangrijke contactinformatie.
Aansprakelijkheid.
Wie zet zich in voor SportUtrecht?
Over het gebruik van persoonsgegevens.
Onze samenwerkingspartners.
Alle nieuwsberichten.
Statuten, reglementen, protocollen.
RVT & VVA
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/schaatsen.jpg
  • Onze kerntaken
  1. Sportclubadvies: vitaal krijgen en houden van sportaanbieders. Met het accent op de ondersteuning van sportverenigingen.
  2. Sport- en beweegstimulering: wij willen zoveel mogelijk Utrechters in beweging brengen. Juist ook degenen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
  3. Topsport en talentontwikkeling: wij zetten ons in voor een optimaal topsportklimaat en ondersteunen het sporttalent om het maximale uit zichzelf te halen.
  4. Promotie van de sport: Utrecht heeft zoveel moois te bieden op het gebied van sport. Wij doen ons best om dit onder meer via Sportstad-Utrecht.nl onder de aandacht te brengen.
  5. Belangenbehartiging: wij komen op voor de wensen en behoeften van de sportaanbieders en maken ons eveneens sterk voor de belangen van individuele Utrechtse sporters.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top