NOC*NSF STATUSSEN

Wat betekent nu precies het hebben van een status? Onderstaand vindt je een overzicht van alle NOC*NSF statussen voor topsporters en talenten.  NOC*NSF kent deze statussen op voordracht van de betreffende sportbond toe.

Ben je een talent?
NOC*NSF kent drie soorten talentstatussen toe aan sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende talentstatussen zijn:

  • Internationaal Talent (IT)
  • Nationaal Talent (NT)
  • Belofte (B)
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/medaille.jpg

A-STATUS

Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor een A-status is een mondiale top-8 prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat, wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie, gelijk is aan een WK.

Daarnaast kun je een A-status behalen door je te kwalificeren voor de Olympische of Paralympische Spelen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/NOCNSF-Logo.jpg

HP-STATUS

Om een HP-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren tegen het niveau van (minimaal) de ‘Top 16 van de wereld’. Hier geldt dat de sporter bijzonder perspectiefvol moet zijn. Huidige leeftijd, prestatieniveau en trainingsprogramma moeten deze verwachting legitimeren.

SELECTIE-STATUS

De Selectie-status is nieuw en is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. De bond bepaalt op basis van haar eigen intern selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De Selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de sportbond verlengd worden.

Klik op onderstaande button om te bekijken op welke voorzieningen je recht hebt met deze status

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/running2.png

BONDSSTATUS

Sporters in topsportprogramma’s die vanaf 1 januari 2017 geen financiering van NOC*NSF krijgen, kunnen na het behalen van een mondiale top-16 prestatie aanspraak maken op een Bondsstatus.
De Bondsstatus geldt voor topsporters in Olympische en niet-Olympische programma’s. Algemeen uitgangspunt is dat de topsporter bij de eerste 16 is geëindigd op een WK, Olympische Spelen en/of een internationaal topsportevenement dat, wat betreft het deelnemersveld en de geleverde competitie, gelijkwaardig is aan een WK.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top