Mijn sportclub huurt de sportaccommodatie niet van de gemeente: help wat nu!?

 Voor sportverenigingen en andersoortige sportaanbieders (verder te noemen: sportclubs) die haar accommodatie van de gemeente Utrecht huren, wil de gemeente in de bres springen. Onze stad kent echter stad ook verschillende sportclubs die geen gemeentelijke accommodatie huren, simpelweg omdat hun specifieke sport zich hier niet voor leent, omdat dit historisch zo gegroeid is of gewoon omdat het anders kan.

Sommige sportclubs belanden in de situatie waarbij de inkomsten grotendeels zijn weggevallen. Bijvoorbeeld omdat je leden of klanten bij jou sporten op basis van opzegbare sportabonnementen. Als dan de huur- of hypotheekuitgaven gewoon doorlopen, kun je goed in de problemen komen. Ook deze sportclubs komen in aanmerking voor financiële overheidssteun. Hoe dat precies werkt, wordt hieronder uitgelegd.

Naast financiële steun kan het – gezien de voor iedereen onduidelijke situatie en het unieke karakter van deze coronacrisis – ook lonen om op basis van onderstaande aanknopingspunten in gesprek te gaan met jouw verhuurder. In deze tijd moeten we immers een beetje extra op elkaar letten. Heb je te maken met doorlopende huur- of hypotheeklasten? Ga in gesprek met je verhuurder of bank. De meeste banken zijn bereid uitstel te verlenen.

Overheidssteun: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De overheid heeft diverse vormen van steun georganiseerd waar sportverenigingen een beroep op kunnen doen. Kijk voor de meest actuele informatie op: www.sportutrecht.nl/sport-en-coronavirus.


Waar moet mijn sportclub aan voldoen?

De tegemoetkoming is voor sportclubs waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes.  U kunt uw SBI-code opvragen via de KVK of gebruik hier de zoekstool SBI codes.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, dien je als sportclub aan een aantal voorwaarden te voldoen.  Belangrijke voorwaarden zijn dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000 en tegelijkertijd minstens € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen, voor bijvoorbeeld loonkosten. Voor sportclubs kan bij omzet worden gedacht aan verwachte inkomsten die niet ontvangen zijn zoals bijvoorbeeld kantineomzet, niet ontvangen sponsorbijdragen of misgelopen contributiebetalingen. Let op: de overheid kan na afloop controles uitvoeren op de aanvraag. Mocht blijken dat er geen sprake was van omzetdaling dan kan het bedrag worden teruggevorderd.


Waar, wanneer en hoe doe ik een aanvraag?

Voor het doen van een aanvraag kunt je terecht op de website van de RVO. Bekijk het proces:  van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na jouw aanvraag gebeurt. Om een aanvraag te doen heb je een eHerkenning of DigiD nodig. Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 (16:30 uur) t/m vrijdag 26 juni 2020 (17:00 uur). Je kunt alleen online aanvragen.

Lees tot slot het antwoord op enkele veelgestelde vragen over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afspraken huurverplichtingen

Voor sportclubs waar sprake is van inkomstenderving kan het lastig of onmogelijk zijn om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. De meeste huurovereenkomsten geven geen antwoord op de vraag hoe om te gaan met deze unieke situatie. Het kan lonen in gesprek te gaan met je verhuurder. Want, noch de huurder noch de verhuurder hebben immers baat bij een faillissement.

Juridisch gezien bestaat de mogelijkheid om als huurder een beroep te doen op onvoorziene omstandigheden of op redelijkheid. Dat kan leiden tot een (gedeeltelijke) aanpassing van de huurovereenkomst, waarbij kan worden gedacht aan uitstel van betaling of een tijdelijke huurverlaging. Ook kan een huurder – afhankelijk of hier in de huurovereenkomst iets over is afgesproken – zich beroepen op overmacht.

Gezien de onzekere situatie, en ook zeker gezien het feit dat partijen die met elkaar een overeenkomst hebben, zich redelijk tegenover elkaar dienen te gedragen, raden we aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Meld als huurder zo snel mogelijk schriftelijk bij de verhuurder dat het lastig is om aan de betalingsverplichting te voldoen. Probeer vervolgens duidelijke afspraken te maken over betaaltermijnen en omvang van betalingen. Denk hierbij ook alvast aan afspraken voor de periode dat de situatie weer genormaliseerd is. Zoek samen dus naar een schappelijke oplossing.

Bron: omgevingsweb.nl 

Concluderend is het voor niet-gemeentelijke huurders allereest mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen bij de Rijksoverheid (TOGS). Daarnaast loont het om, waar mogelijk, schappelijke afspraken te maken met de verhuurder.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top