Informatie over:
Horecasport

Laatst bijgewerkt 28-8

Per 1 juli zijn er in Nederland weer een aantal belangrijke versoepelingen doorgevoerd in de coronaaanpak. Zo zijn binnen- als buitensport weer toegestaan. Sportkantines zijn weer open en de aan de horeca verbonden sporten zoals darts en biljarts zijn overal in Nederland toegestaan.

Er bestond echter nog enige onduidelijkheid over de anderhalve meter maatregel bij
horecasporten. Dit komt doordat in de toelichting van de noodverordening staat dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Als voorbeeld worden vervolgens bowlen, biljarten, darten en bridge genoemd.

De interpretatie van VWS, NOC*NSF en de betreffende bonden is anders. Na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat ook voor darten en biljarten geldt dat zij op een normale wijze hun sport moeten kunnen beoefenen. Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de beoefeningen van de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken.

Met andere woorden:

  • Tijdens een potje darten of biljarten mag je binnen 1,5 meter van elkaar
    komen indien dat niet anders kan.
  • Voor en na het darten of biljarten geldt net als bij alle andere
    sporten dat iedereen gewoon 1,5 meter afstand moet houden van elkaar.
  • Sportbeoefening in de
    horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top