Hoe inventariseer ik waar
leden behoefte aan hebben in tijden van Corona?

Tijdens de coronacrisis is het niet mogelijk om te sporten bij de sportvereniging. Dit maakt contact tussen bestuurders en de leden van de club lastiger. Toch kunnen sportclubs juist nu van waarde zijn voor hun leden:  sociaal omringd zijn door een club met vertrouwde personen kan van bijzondere waarde zijn, zeker in tijden van social distancing waarbij er onrust is vanwege het Coronavirus. Maar mocht je als club iets willen doen, hoe sluit je dan aan bij de behoeften van je leden en hoe kom je erachter waar ze behoefte aan hebben?

Waar sommige bestuurders mogelijk worden afgeschrikt door de veelheid aan taken die juist nu op hen afkomt, willen wij het volgende zeggen: je hoeft niet alles zelf te organiseren en te bedenken! Juist door het ophalen van de behoeften kun je leden betrekken bij het uitwerken van plannen en de uitvoering  ervan. Zo kunnen bijvoorbeeld jongere leden een rol spelen in het ophalen van de wensen via digitale wegen.

In dit artikel bespreken wij een aantal mogelijkheden om de ledenbehoeften te inventariseren en bieden wij een lijst vragen aan die kunnen worden voorgelegd. 

Middelen om behoeften te inventariseren
In dit digitale tijdperk zijn er tal van mogelijkheden om op afstand contact te hebben met leden. De een is bruikbaarder dan de ander. De ander is weer persoonlijker. Hieronder een aantal mogelijkheden om de ledenbehoeften te inventariseren: 

 1. Digitale enquête
  Het kan bruikbaar zijn een enquête uit te zetten onder je leden omdat je hiermee de leden in de breedte kunt bevragen. Je spreekt een groot publiek aan, bijvoorbeeld voor een algemene inventarisatie. Een veel gebruikt en bovendien gratis medium hiervoor is Google Forms  
 2. Telefonisch contact (belronde)
  Je zou ook een belronde kunnen organiseren waarbij je een aantal leden persoonlijk spreekt. Gerichte benadering van de diverse ledengroepen in jouw vereniging kan kwalitatief meer duiding geven op de algemene inventarisatie. Naast de bruikbare informatie die je kunt ophalen uit persoonlijke gesprekken, toon je met dit persoonlijke contact je betrokkenheid bij de leden 
 3. Online bijeenkomst
  Een combinatie van live contact en een grote groep benaderen is vandaag de dag steeds eenvoudiger: organiseer een onlinebijeenkomst waar de leden hun ervaringen kunnen delen. Middelen als Zoom , Microsoft teams , Skype en Whatsapp kunnen hierin bruikbaar zijn. Bovendien kun je gebruik maken van Kahoot bij het aftrappen van een online bijeenkomst om interactief vragen te stellen en spelenderwijs antwoorden op te halen.  
 4. Digitale ideeënbus
  Als jouw club nog geen (digitale) ideeënbus heeft, kan dit het moment zijn om dit te introduceren. Dit kan bijvoorbeeld door een emailadres, Ideeenbus@jouwsportclub.nl, aan te maken waar leden hun wensen/ideeën kunnen aanleveren. Zorg dat de digitale ideeënbus een prominente plek krijgt op de website, zodat het juist in deze tijd makkelijk vindbaar is.  

Tips: 

 • Bij de inventarisatie is het goed rekening te houden met het divers ledenbestand. Zo zullen de behoeften van jeugdleden mogelijk verschillen van die van ouderen. Houd daarom rekening met de verschillende leeftijden, teams, sportniveau ’s etc. 
 • Als je eenmaal een beeld hebt van de behoeften van je leden is het belangrijk dit terug te koppelen naar de achterban. Hiermee houd je de leden op de hoogte, creëer je draagvlak voor ideeën en kun je controleren of iedereen zich herkent in het geschetste beeld.  
 • Op basis van de behoeften kunnen vraagstukken, die veelal genoemd worden, worden opgepakt. Laat leden die enthousiast zijn over ideeën een rol innemen bij de uitwerking ervan. Wellicht kunnen ideeënaandragers zogenoemde ambassadeurs van het idee worden. Zij kunnen gevolg geven aan de uitwerking, bijvoorbeeld door in online sessies met hun eigen team de volgende stappen te bespreken 

Vragen om te stellen aan de vereniging 

Wil je als vereniging aan de slag met het inventariseren van de ledenbehoefte in tijden van Corona? Dan hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hieronder staat een lijst met vragen die je  kunt gebruiken: 

 • Welke behoeften aan aanbod/ondersteuning heb je ten aanzien van de club tijdens de coronacrisis? 
 • Wat voor ideeën/voorbeelden en kansen zie jij voor de club tijdens de coronacrisis? 
 • In hoeverre heb je nog contact met teamgenoten of andere mensen binnen de vereniging? Op welke manier?  
 •  Heb je het gevoel dat je voldoende geïnformeerd bent over de regels en hoe wij als club hiermee omgaan via onze communicatiemiddelen (benoemen middelen)? Hoe wil jij het liefst worden geïnformeerd? 
 • Heb je behoefte aan meer informatie vanuit de vereniging? Zo ja, op welke onderwerpen kunnen wij jou  beter informeren? 
 • Vind je het zinvol als wij als vereniging een onlinebijeenkomst organiseren op een specifiek thema? Welke onderwerpen zou jij  op de agenda willen hebben? (Denk aan online-activiteiten, communicatie in tijden van corona, de 1,5m samenleving, goede doelen, etc.). 
 • Zou je zelf willen bijdragen aan het nadenken over en organiseren van activiteiten zoals brainstormsessies, (sport)challenges, online evenement (pub quiz, bingo, etc.) of andere initiatieven 
 • (Indien van toepassing) Ben je tevreden over het alternatieve (sport)programma wat er wordt geboden? 
  • Ja 
  • Redelijk 
  • Nee 
  • Toelichting: welke onderdelen van het alternatieve (sport)programma vind je wel/niet leuk? 
 • (Indien van toepassing) Kun je een toelichting geven hoe we een beter alternatief programma kunnen aanbieden? 
 • (Indien van toepassing) Aan wat voor soort alternatief (sport)programma heb je behoefte? 

Denk er bovendien aan om vragen op te nemen over  het team, de leeftijd van leden of het geslacht zodat je conclusies kunt trekken. 

Ook met 1,5 meter afstand zijn er kansen voor sportclubs om hun leden te ver-enigen’. Digitale hulpmiddelen maken het mogelijk betrokken te blijven bij je leden en hun behoeften te doorgronden. Communiceer over wensen en signalen zodat leden kunnen aansluiten, meedenken en uitwerken!  

Juist nu staan veel clubs op om hun maatschappelijke rol te vervullen. Zie ter inspiratie het artikel over ledenbetrokkenheid waarin voorbeelden van mooie initiatieven beschreven worden.  

Lucas Boschlucas.bosch@sportutrecht.nl
(06) 43107478

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top