Gezondheid en veiligheid

Vitale sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en veiligheid van haar leden. Door o.a. een gezond aanbod te creëren in de kantine, het plaatsen van een watertappunt en het rookvrij maken van het terrein. Daarnaast ben je als club verplicht (vanuit de Drank- en Horecawet) om de geldende regels omtrent alcoholgebruik in de kantine te laten zien. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/fit.jpg

Hoe vorm je een gezonde sportomgeving:

Sporters beschouwen hun club vaak als ‘tweede woonkamer’. Als vereniging wil je daarom veilige een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Wij zetten ons in om alle Utrechtse sportaanbieders te helpen bij het creëren van een veilige omgeving. 

Zo bieden we jaarlijks de cursus voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aan. Een VCP vormt het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sportvereniging. Deze cursus wordt aangeboden voor Utrechtse sportverenigingen in het kader van acceptatie van seksuele diversiteit en ter verbetering van het sportklimaat binnen de vereniging.  

Een andere tip om het sportklimaat binnen de vereniging veiliger te maken is door VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen voor de vrijwilligers.

Meer informatie? Neem contact op met: Rune Massing | r.massing@sportutrecht.nl

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

© copyright SportUtrecht2018