Gedragsregels: normen & waardenbeleid

Een sportvereniging die helder is over hoe men zich dient te gedragen blijkt een minder groot risico te lopen op grensoverschrijdend gedrag. Vaagheid over wat wel of niet mag, blijkt een van de belangrijkste oorzaken van immoreel gedrag. Binnen een sportvereniging is het bijvoorbeeld verstandig dat op de website en op verschillende plekken binnen de vereniging gedragsregels staan over hoe men zich dient te gedragen.

’’Wees als bestuurder helder en consequent over het gewenst gedrag, zorg ervoor dat het haalbaar is, ondersteun de leden die zich hiervoor inzetten, wees transparant over de gevolgen en sanctioneer daadwerkelijk wanneer ongewenst gedrag voorkomt. Zorg tot slot dat gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar is.’’

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/gras.jpg

Waarom verenigingsregels?

Elke sportvereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en lokaal gericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.

Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Wat zijn verenigingsregels?

Hoe kom je tot verenigingsregels?

Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mag je van elkaar verwachten?
In verenigingsregels zie je uitgangspunten terug als:

openstaan voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
respect tonen voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
een goed gastheer zijn voor bezoekers;
elkaars grenzen accepteren;
elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verenigingsregels werken alleen als je eigen achterban bekend is met de regels én zich erin herkent. Betrek daarom zo veel mogelijk je leden bij het opstellen van deze regels. Vraag wat zij belangrijk vinden. Dat kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld:

Maak een groepje met leden van alle verschillende geledingen en leeftijden binnen de vereniging. Laat dit groepje gezamenlijk verenigingsregels opstellen.
Inventariseer via de website: welke uitgangspunten delen de meeste leden? Wat vinden zij passen bij de vereniging?
Stel vanuit het bestuur of een commissie regels voor. Ga daarover tijdens de Algemene Ledenvergadering met elkaar in gesprek.

Tips voor verenigingsregels

  •  Houd de regels beperkt. Drie tot vijf krachtige uitgangspunten zeggen meer dan vijfentwintig detailregels.
  • Formuleer de afspraken positief. Spreek af waar je voor staat, in plaats van waar je tegen bent.
  • Maak globale uitgangspunten. De verschillende geledingen binnen de vereniging (bestuur, trainers, scheidsrechters, juryleden, vrijwilligers, sporters) kunnen de afspraken daarna zelf concreter invullen.

Hoe breng je de verenigingsregels onder de aandacht

Het maken van verenigingsregels is de eerste stap. Daarna is het belangrijk de regels onder de aandacht van de leden te krijgen én te houden. Hoe doe je dat?

  • Vermeld ze op je website, in je clubblad en in beleidsplannen.
  • Hang ze op in de kantine, kleedkamers of op andere plekken op de sportlocatie.
  • Zet ze in een welkomstbrief aan bezoekers.
  • Breng ze jaarlijks onder de aandacht bij de verschillende doelgroepen en sporters.

De plezierige en sportieve sfeer binnen je vereniging blijft goed als je de afspraken en regels regelmatig samen bespreekt en onder de aandacht houdt.

Bosuil_Basis_Elf
Gedragsregels
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/pijl.png

Vragen of meer informatie? Neem contact op met:koen.vanes@sportutrecht.nl | (06) 40 02 63 88

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top