https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/financien.jpg
  • Belastingen
  • Contributie
  • Subsidies
  • Extra middelen

Als bestuurder van een sportvereniging kun je te maken krijgen met belastingen als btw, loonheffingen, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting en schenk- en erfbelasting. Alle belangrijke informatie met betrekking tot deze belastingen vind je op de website van de Belastingdienst: Sport en belasting. 

De contactpersoon van de Belastingdienst voor de regio Utrecht is:
Hans Schell
Telefoon: 06-31668620
E-mail: Utrecht-gooi.sport.en.belastingen@belastingdienst.nl

Onze adviseurs krijgen vaak vragen over hoe je het innen van de contributie soepel kunnen laten verlopen. Vaak ontstaat er nog discussie of zijn er onduidelijkheden. Een aantal tips:  

Duidelijkheid rondom opzeggen
Zorg ervoor dat op het inschrijfformulier al duidelijk vermeld staat op welke manier de opzegging moet plaatsvinden en wat de uiterste datum van opzegging is (bijvoorbeeld 1 maand voor het nieuwe seizoen, per brief gericht aan de ledenadministratie). Het lid moet dit inschrijfformulier ondertekenen en krijgt hiervan een kopie. De vereniging moet het origineel goed bewaren, zodat zij kan aantonen dat het lid akkoord is gegaan met de vermelde regels. 

Om verwarring te voorkomen mag niemand binnen de vereniging mondelinge opzeggingen accepteren. Indien nodig moeten trainers, bestuursleden en andere functionarissen het lid kunnen vertellen hoe er opgezegd dient te worden. 

Ter verduidelijking is het verstandig om één maand voor de uiterste opzegdatum een mail of (digitale) nieuwsbrief te sturen naar alle leden. Daarin blik je vooruit op het nieuwe seizoen en benadruk je nog even dat iedereen die niet tijdig heeft opgezegd voor het komende jaar weer contributie plichtig is. 

Als stok achter de deur kun je natuurlijk ook altijd nog een sport- of deelnameverbod instellen wanneer betaling van de contributie of boetes (te lang) uitblijft. 

Uitbesteding
Je kunt als vereniging ook besluiten om het innen van de contributie (en eventueel aanmanen) volledig uit te besteden aan een externe partij zoals ClubCollect. Wij kunnen je in contact brengen met zulke externe partijen. Vraag Judith de Keijzer naar mogelijkheden via judith.dekeijzer@sportutrecht.nl.

Subsidies
Voor de sportsector zijn er ook vele soorten subsidies beschikbaar. Voor activiteiten binnen je vereniging of club kun je zowel landelijke als lokale subsidies aanvragen.

Subsidies Gemeente Utrecht
Bekijk hier het overzicht van alle subsidies voor sport binnen de gemeente Utrecht.

E-Herkenning

Sinds januari 2021 is het voor sportclubs (en bedrijven) die subsidie willen aanvragen bij de gemeente Utrecht, verplicht om in te loggen met eHerkenning.
Lees verder.

Er zijn verschillende manieren om meer financiële middelen te krijgen voor activiteiten, evenementen of projecten: crowdfunding, fondsen, subsidies of sponsoring kunnen de oplossing bieden.  

Crowdfunding
Wil je een project starten maar is er te weinig startkapitaal? Crowdfunding is dan een goede optie. Maak je project online aan, vermeld het bedrag dat nodig is en promoot de actie vervolgens via je eigen communicatiemiddelen en kanalen. Betrek hierin ook actief je leden, zij zijn belangrijke ambassadeurs. Elke bijdrage van een project-supporter is vervolgens inzichtelijk voor de penningmeester. 

Fondsen
Je kunt ook een aanvraag indienen bij een (particulier) vermogensfonds. Er zijn een aantal fondsen die middelen verstrekken voor sportprojecten voor specifieke doelgroepen, zoals:
Fonds GehandicaptensportJohan Cruyff FoundationDirk Kuijt Foundation. 

Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds Utrecht maakt het voor ondernemers mogelijk om samen te investeren in hun wijk of buurt. Dit maakt ondernemen en werken in Utrecht makkelijker, effectiever, duurzamer en leuker. Het fonds kan interessant zijn voor sportverenigingen die met partners in de wijk (winkels, onderwijs, zorginstellingen, zwembaden, of andere verenigingen) een gezamenlijk doel wil realiseren. 

Hulp nodig bij crowdfunding of een subsidieaanvraag: neem contact op met Irene Mobach via irene.mobach@sportutrecht.nl 

Sponsoring 
Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron voor een sportvereniging, maar vraagt ook om extra inzet en creativiteit om sponsoren te werven en binden. We kunnen je o.a. adviseren op het gebied van reclame-uitingen op het sportcomplex (wat mag wel en niet) of het werven van sponsoren, bijvoorbeeld door een workshop ‘Meer sponsors in een kortere tijd’. Ondersteuning op maat door een adviseur is ook een mogelijkheid.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Judith-160x160.jpg

Judith de Keijzer

judith.dekeijzer@sportutrecht.nl
06-29099505
Manager sportclubadvies

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Irene-1-160x160.jpg

Irene Mobach

irene.mobach@sportutrecht.nl
06-22 05 05 28
Crowdfunding en fondsen

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top