Informatie voor:
Buitensport

Laatst bijgewerkt 28-8
Regels specifiek voor buitensport accommodaties
 • Zorg dat u een routing op het sportpark aanbrengt zodat uw leden deze kunnen volgen en de 1,5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden. Bij voorkeur een routing voor binnenkomend en een routing voor vertrekkende sporters en/of toeschouwers.
 • Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden; dit geldt langs het veld, op de tribune en in de kantine.
 • Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:
  • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
  • Houd er rekening mee dat als de sporter, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij meetellen als publiek, tenzij zij de locatie verlaten.
  • U hoeft geen reserveringen bij te houden, gezondheidschecks te doen en placering toe te passen tot 250 toeschouwers.
  • Indien er op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht worden, dan is het verplicht toeschouwers vooraf te laten reserveren, een gezondheidscheck af te nemen en te placeren. Doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen.
  • In geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie, gelden de hierboven genoemde aantallen toeschouwers per parcours, sector, sportveld, zaal etc. Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar (bijvoorbeeld in de sportkantine).
 • Voor de sportkantine gelden ook maximale aantallen bezoekers die aan tafel moeten zitten en zich moeten registeren. Hoeveel mensen zijn toegestaan in de (sport)kantine hangt af van de 1,5 meter afstand die aan gehouden moet worden.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top