Bijeenkomst zelfbeheer

Een dertigtal veldsporters, zaalsporters, ambtenaren, politici en medewerkers van SportUtrecht zijn op 11 december in gesprek gegaan over (meer) zelfbeheer van sportaccommodaties. Aan de ene kant gaat het om gemeentelijke sporthallen en zalen en zwembaden. In het andere geval om sportvelden van de gemeente op een sportpark waar de kantine, verlichting en soms kleedkamers in eigendom van de sportclub zijn. 

De politiek koerst op het geven van meer ruimte voor zelfbeheer door sportclubs, hetzij letterlijk, hetzij door verruiming van bestaande regels, hetzij door het geven van financiële ruimte. De  discussieavond moest de belangen en ideeën in kaart brengen om een leidraad en beleidsnotitie op te stellen, eventueel pilots te starten om ervaring op te doen met minder knellende regelgeving en ruimte voor ondernemerschap voor sportclubs, in partnerschap met de gemeente. In Utrecht zijn al enkele aansprekende voorbeelden van zelfbeheer. 

Zoals ook Arthur Vankan van stichting Sporthal Lunetten vertelt:
“De droom van zelfbeheer is gerealiseerd, zowel financieel als sportief: meer jeugd en meer inclusie. Na twee jaar gaat niet alles echter even makkelijk ; zelfbeheer valt en staat met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn dé reden waarom zelfbeheer van toegevoegde waarde is, ze komen uit de community, wat bij de gemeente niet het geval is. Vrijwilligers hebben meer Intrinsieke motivatie, hart voor de club. Daarnaast zorgt het hebben van een eigen plekje en eigenaarschap voor meer verantwoordelijkheidsgevoel. Andere kant is het probleem om genoeg vrijwilligers te krijgen, in jaar 1 zijn er 6000 vrijwilligersuren in het project gaan zitten.  Dit is wel goed om je vooraf te realiseren. Wij hadden het gelukt te beschikken over een pool met goed mensen met voldoende kennis en kunde. Er liggen altijd klussen die lastig zijn en dan heb je mensen nodig die in staat zijn zo’n case aan te pakken. Uiteindelijk is het een balans. Wat kost het en wat levert het op? Veel vrijheid, veel zelf kunnen ontplooien en verbouwen. In de sporthal heeft nu ook een fysiotherapeut een onderkomen gevonden. Tuurlijk zijn er soms problemen, ook in het contact met de gemeente. Gelukkig zijn de meesten welwillend, maar soms gaat het over veel schijven waardoor het soms lang duur. Dus ja, zelfbeheer vraagt wel tijd en inzet maar het is daarom des te mooier als er weer iets van onze eigen ideeën gelukt is.” 

Gerard Pot van de zaalverdelingscommissie en Janine Bolt van Sportvereniging Lunetten belichten een andere kant van de medaille van (meer) zelfbeheer, terwijl zaalruimte schaars is.
Janine: “Onze sportvereniging Lunetten is een vereniging voor volleybal in de sporthal in de wijk. Nadelig vooruitzicht dat onze club weg zou moeten omdat deze sporthal werd toebedeeld aan de basketballers, die de sporthal in een tijdsbestek van 2 jaar volledig zouden overnemen. Ik kan zeggen dat dit is meegevallen, alhoewel er nog wel enige onduidelijkheid over de toekomst van de uren in Sporthal Lunetten blijft bestaan. Positief is echter dat de sporthal en kantine nu veel gezelliger is. Uiteindelijk kan ik dus zeggen dat ik positief ben over zelfbeheer van de Sporthal Lunetten omdat deze niet ten koste is gegaan van de andere gebruikers.” 

Gerard vult aan: “Aanvankelijk bleek er destijds weinig animo voor het idee om sporten samen onder te brengen in één hal. Mensen/verenigingen willen in hun eigen wijk blijven en niet de hele stad door moeten om te sporten. Daarnaast heeft een vereniging meer functie dan alleen het sporten, het heeft een sociale functie in een wijk. Het aanbod in een wijk moet tevens divers zijn, dus niet alleen basketbal in bijvoorbeeld Lunetten en volleybal in Leidsche Rijn, juist in elke wijk moet een zo breed mogelijk sportaanbod gecreëerd worden. Obstakels waar ook rekening mee moet gehouden worden bij het analyseren van de opties van voor zelfbeheer, is onder andere het feit dat er nu al altijd te weinig zaaluren zijn om te verdelen. Mogelijkheden liggen vooral in nieuwe hallen in de toekomst. Bij bestaande hallen geeft het veel problemen en veel druk op de bestaande verenigingen die al gebruik maken van de hallen. Er komen wel 4 of 5 nieuwe sporthallen bij hoogstwaarschijnlijk de komende jaren. 

In werkgroepen zijn ideeën voor experimenten en belemmeringen en dilemma’s in kaart gebracht.
Blijf via deze website op de hoogte van het vervolg over zelfbeheer en de politieke besluitvorming over de notitie en de leidraad.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top