Belangenbehartiging

Als belangenbehartiger van de breedte- en topsport in Utrecht komt SportUtrecht op voor de wensen en behoeften van de verenigingen. Voor de plaatselijke politici zijn wij een belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport. SportUtrecht is dan ook het officiële aanspreekpunt voor het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast organiseren we jaarlijks een ontmoeting tussen de politiek en de sport: het Politiek Sportcafé. Lees hier meer over wat wij doen.

Onze taken:
Bijstaan individuele verenigingen in conflictsituaties onderling of met andere partijen.
Collectieve zaken die de georganiseerde sport aangaan, zoals bijvoorbeeld: bezuinigingen, tarieven, gebruiksvoorwaarden en accommodaties
Politiek-strategisch lobbywerk, met name richting Wethouder en Raad. Onderwerp hier zijn o.a. de groei van de stad, het aantal sportaccommodaties, positie topsport en talenten, inzet van combinatiefunctionarissen & buurtsportcoaches, sport en bewegen in het algemeen (bijvoorbeeld t.o.v. cultuur), communicatie en promotie, Politiek Sport Café.
Zoals verwoord in de Nota van Uitgangspunten te allen tijde deelnemen aan het formuleren en vaststellen van gemeentelijk beleid inzake sporten en bewegen. Denk bijvoorbeeld aan gymnastiekonderwijs, zwemmen en ruimtelijke indeling in de stad.
Achtergrondinformatie

Lees hier meer over wat wij doen en vindt achtergrondinformatie, belangrijke reglementen en protocollen.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top