Informatie voor:
Beheerders sporthallen en gymzalen

Laatst bijgewerkt: 28-8
Regels specifiek voor beheerde binnensport accommodaties– Sporthallen
 • Volg de routing op de accommodatie om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen.
 • Volg instructies van de beheerder op.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.
 • De kans is groot dat uw vereniging met meerdere teams of met andere verenigingen tegelijk op de locatie aanwezig is. Houd ook met hen de 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte.
 • Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden; dit geldt in de kantine en op de tribune. Op de tribune houdt u 4 stoelen tussen de persoon naast u. Ga niet achter elkaar zitten.
 • Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:
  • Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.
  • Houd er rekening mee dat als sporter, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd of training zij tellen als toeschouwer, tenzij zij de locatie verlaten.
  • Tot 100 toeschouwers zijn toegestaan zonder reservering en zonder gezondheidscheck, wel moeten zij geplaceerd worden en moeten zij 1,5 meter afstand houden.
  • Indien er op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers verwacht worden, dan is het verplicht toeschouwers vooraf te laten reserveren, een gezondheidscheck af te nemen en te placeren. Doe dit de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen;
  • In geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie, gelden de hierboven genoemde aantallen toeschouwers per parcours, sectoren, sportveld, zaal etc., is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar (bijvoorbeeld in de sportkantine).
 • Vereniging/huurder desinfecteren zelf de gebruikte materialen, spullen hiervoor vindt u bij de beheerde op locatie.
 • Voor de sportkantine gelden ook maximale aantallen bezoekers die aan tafel moeten zitten en zich moeten registeren. Hoeveel mensen zijn toegestaan in de (sport)kantine hangt af van de 1,5 meter afstand die aan gehouden moet worden.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top