Aangepast sportenOnze consulenten

Femke, Petra en John zijn onze consulenten aangepast sporten. Zij helpen je op weg naar een geschikte sport– of beweegactiviteit en geven gratis sportadvies op maat. Femke adviseert ook sportclubs over nieuw en bestaand aanbod en de mogelijkheden.
Petra is beweegmakelaar speciaal onderwijs & sport en zet zich in om meer kinderen in het speciaal onderwijs te laten sporten. Zorg-, welzijn-, of onderwijsprofessionals kunnen een cliënt doorverwijzen naar onze collega’s of zelf contact opnemen voor informatie. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Femke.jpg

Consulent aangepast sporten jeugdFemke Cordova Bellido

femke.cordova@sportutrecht.nl
06 – 19 49 94 50

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/11/Petra-1.jpg

Beweeg- en vitaliteitsmakelaar speciaal onderwijsPetra Kühr

petra.kuhr@sportutrecht.nl

06 – 52 37 25 03

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/08/John-van-Hoeven.png

consulent aangepast sporten volwassenenJohn van Hoeven

john.vanhoeven@sportutrecht.nl

06 – 44 31 08 11

Opstarten nieuw aangepast sportaanbod Utrecht

Organiseer sport voor Utrechters met een beperking in 8 stappen!

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/infographic.jpg

Plan opstart aangepast sportaanbod

Organiseer sport voor Utrechters met een beperking!

Gemotiveerd om sporten aan te bieden voor deze doelgroep maar nog niet helemaal in beeld hoe je kunt beginnen en wie jou daarbij kan helpen?

Lees verder!

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/tabel.png

Aangepast sporten in de gemeente UTRECHT

Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking kunnen sporten! Sporten is belangrijk voor de gezondheid, draagt ook bij aan het opdoen van sociale contacten en is goed voor je zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking zijn er in Utrecht veel mogelijkheden; meer dan 70 sportaanbieders bieden aangepast sportaanbod aan. Daarnaast kan je soms gewoon terecht bij de reguliere trainingen of lessen. Op Sportstad-Utrecht.nl vind je een compleet en actueel overzicht van het aangepast sportaanbod in Utrecht. Wil je weten wat er buiten Utrecht te doen valt, kijk dan op Uniek-Sporten.nl 

Speciaal onderwijs en sport

Het feit dat kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs minder sporten dan kinderen in het reguliere onderwijs, is jaren geleden aanleiding geweest voor de inzet van het landelijke sportstimuleringsprogramma Sport Heroes op meerdere speciaal onderwijsscholen in de stad Utrecht. Het doel van Sport Heroes is de sport- en beweegdeelname van leerlingen te vergroten door leerlingen zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is.

Om het programma nóg meer impact te laten hebben is er besloten om de landelijk erkende methodiek van Sport Heroes zelfstandig door SportUtrecht uit te laten voeren, waarbij verschillende onderdelen van de methodiek blijven bestaan en nieuwe onderdelen worden toegevoegd.  Het vernieuwde sportstimuleringsprogramma speciaal onderwijs is vanaf schooljaar 2019-2020 geborgd binnen het algemene uitvoeringsbeleid van de Gemeente Utrecht. Op deze manier wordt het programma aangepast aan de Utrechtse situatie en kan er op maat gewerkt worden. Hierdoor wordt er beter aangesloten bij de wensen en behoeften van de scholen en hun leerlingen. De beweegmakelaar speciaal onderwijs en sport zet zich in voor dit programma met als doel meer leerlingen op het speciaal onderwijs te laten sporten.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/specialheroes.png

Netwerk Sport op Maat

SportUtrecht coördineert het netwerk Sport op Maat. Utrecht Sport op Maat is een netwerk van organisaties met het gezamenlijke doel om Utrechters met een functiebeperking te helpen bij het vinden van, en meedoen aan leuk, passend sportaanbod. Het netwerk zet zich daarom óók in voor het vergroten en verbeteren van het aangepast sportaanbod in Utrecht. De organisaties binnen Sport op Maat hebben elk hun eigen specialiteiten en activiteiten. Meer informatie hierover vind je op de websites van de organisaties.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/abrona.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/hoogstraat.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/de-wilg-logo-2012-basis.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/stichtingspecialheroes.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/wkzlogo.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/gemeente-utrecht.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/10/sportutrecht.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/10/reinaerde.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2018

Top