NieuwsUpdate: TEK MKB geopend!

05/04/2023
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/10/SportUtrecht_nieuwsbericht-2-1280x640.png

TEK voor MKB geopend!

Sportclubs met eigen accommodatie en een zakelijke energieaansluiting en meer dan 7% van hun jaaromzet aan energiekosten betalen, kunnen een rijkssubsidie aanvragen, via TEK-MKB.

U kunt aanvragen als:

 • De energie energierekening op naam van de vereniging/bedrijf staat die de subsidie aanvraagt; u levert hiervoor de EAN-codes aan van de aansluitingen;
 • U de jaaromzet van 2022 kunnen aanleveren:
  • een kopie van de jaarrekening, of
  • het jaarverslag van het kalenderjaar 2022, of
  • aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, of
  • een ander bewijsstuk uit de boekhouding aanleveren waaruit de omzet blijkt.
 • Uw organisatie e-herkenning, niveau 3 heeft.

RVO berekent met modelprijzen of u meer dan 7% aan energiekosten heeft gehad en of u in aanmerking komt. Sportclubs met een eigen kantine en veldverlichting, komen vaak boven die 7% uit.

Sportclubs die aan de eisen voldoen, krijgen voorschot. Pas in 2024 zal de definitieve subsidie worden vastgesteld. Let op, het kan zijn dat het voorschot weer (deels) terugbetaald moet worden, als de energieprijzen gemiddeld laag blijven, in de rest van 2023.

Tegemoetkoming gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht biedt in 2023 financiële steun aan maatschappelijke instellingen die in problemen dreigen te komen door de snel stijgende energiekosten. Ook sportclubs en sportorganisaties kunnen gebruik maken van acute noodsteun en/of een tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.

Financiële regelingen

 • Sportclubs en sportondernemers die in 2023 in acute problemen komen, kunnen de noodsteun direct aanvragen via noodsteunenergie@utrecht.nl  Er is een toets of de sportclub echt in nood verkeert.
 • Sportclubs die te maken hebben met stijgende energiekosten, maar niet in acute problemen zijn, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2023. Vanaf 24 februari kunnen sportclubs deze tegemoetkoming aanvragen. Om deze regeling aan te vragen heeft u e-herkenning

Voorwaarden 

Voor de acute noodsteun en voor de tegemoetkomingen voor 2023 geldt een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zorgen ervoor dat de financiële steun terecht komt bij maatschappelijke instellingen die de steun nu het meest nodig hebben 

Een van de voorwaarden is dat de financiële problemen van de sportclubs ontstaan zijn door de sterk gestegen energiekosten. Verder moeten sportclubs laten zien dat ze zelf maatregelen nemen om energie te besparen. De tegemoetkoming voor sportclubs is alleen voor sportclubs of sportorganisaties met een eigen energieaansluiting of VvE aansluiting. Ook moeten zij aantonen dat hun energietarieven met minimaal 30% zijn gestegen in de periode 1 januari 2022 tot 30 juni 2023. Deze tegemoetkoming is aanvullend op de Rijksmaatregel tegemoetkoming energiekosten (TEK-regeling).  

Verder moeten sportclubs een recente energiescan meesturen, van 2021 of recentere datum. Als deze nog niet beschikbaar is, kan de club wel vast een voorschot aanvragen van 90%. Hieronder vind je informatie over de kosteloze energiescan. 

@copyright SportUtrecht 2022

Top