NieuwsLoket energiesteun geopend!

24/02/2023
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/10/SportUtrecht_nieuwsbericht-2-1280x640.png

Loket energiesteun geopend

Gemeente Utrecht biedt in 2023 financiële steun aan maatschappelijke instellingen die in problemen dreigen te komen door de snel stijgende energiekosten. Ook sportaanbieders kunnen gebruik maken van acute noodsteun en/of een tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.

Veel sportaanbieders hebben te kampen met hoge energiekosten. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat de clubs niet in de problemen raken en hun werk voor de stad kunnen blijven uitvoeren. Daarom komt Utrecht met een aantal regelingen.

Financiële regelingen

  • Sportaanbieders en sportondernemers die in 2023 in acute problemen komen, kunnen de noodsteun direct aanvragen via noodsteunenergie@utrecht.nl  Er is een toets of de sportaanbieder echt in nood verkeert.
  • Sportaanbieder die te maken hebben met stijgende energiekosten, maar niet in acute problemen zijn, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2023. Vanaf 24 februari kunnen sportaanbieder deze tegemoetkoming aanvragen. Om deze regeling aan te vragen heeft u e-herkenning nodig.

Voorwaarden

Voor de acute noodsteun en voor de tegemoetkomingen voor 2023 geldt een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zorgen ervoor dat de financiële steun terecht komt bij maatschappelijke instellingen die de steun nu het meest nodig hebben

Een van de voorwaarden is dat de financiële problemen van de sportaanbieders ontstaan zijn door de sterk gestegen energiekosten. Verder moeten sportaanbieders laten zien dat ze zelf maatregelen nemen om energie te besparen. De tegemoetkoming voor sportaanbieders is alleen voor sportaanbieders met een eigen energieaansluiting of VvE aansluiting. Ook moeten zij aantonen dat hun energietarieven met minimaal 30% zijn gestegen in de periode 1 januari 2022 tot 30 juni 2023. Deze tegemoetkoming is aanvullend op de Rijksmaatregel tegemoetkoming energiekosten (TEK-regeling).

Verder moeten sportaanbieders een recente energiescan meesturen, van 2021 of recentere datum. Als deze nog niet beschikbaar is, kan de club wel vast een voorschot aanvragen van 90%. Hieronder vind je informatie over de kosteloze energiescan.

Vragen of hulp nodig?
Neem dan contact op met:

Irene Mobachirene.mobach@sportutrecht.nl
(06) 22 05 05 28

sportclubadviseur energie en accommodatie

@copyright SportUtrecht 2022

Top