NieuwsUpdate: Over stijgende energielasten

28/12/2022
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/10/SportUtrecht_nieuwsbericht-2-1280x640.png

Zorgen over stijgende energielasten voor de sport

De sportclubs in heel Nederland kampen met hoge energiekosten, of weten dat er binnenkort een forse stijging aankomt, zodra het contract met de vast prijs is vervallen en er een variabel tarief betaald moet worden. Prijsstijgingen met een factor 6 zijn geen uitzondering. Sportclubs in heel Nederland maken zich zorgen.

De rijksoverheid heeft een regeling geopend en is nog aan het werk aan enkele andere steunregelingen. Maar we verwachten dat deze niet toereikend zijn.SportUtrecht overlegt daarom met de gemeente over aanvullende steunregelingen. Ook is er een gemeentelijke noodsteunregeling in ontwikkeling.

Voor deze overleggen met de gemeente is het fijn om input te hebben van de sportverenigingen. Klik hier om input te geven!

Landelijke regelingen voor de stijgende energielasten

Tegemoetkoming energiekosten MKB (nog niet definitief, dus onder voorbehoud)

  • Meer dan 7% van de jaaromzet bestaat uit energiekosten
  • Ingeschreven bij KvK
  • Eigen energieaansluiting/factuur
  • De subsidie wordt gebaseerd op een gemiddelde energieprijs, vastgesteld door CBS. Deze modelprijs is nog niet bekend. Over het verschil van de modelprijs en de drempels (€ 0,35 per kWh en € 1,19 per m3 gas) zal het rijk 50% compensatie uitkeren, over het verbruik, zoals bekend bij de energieleverancier.
  • Verbruik prijsplafond en opbrengsten zonnestroom aftrekken van verbruik
  • Aanvraag via rijk, eerste kwartaal 2023

Het verruimde prijsplafond 

  • Kleinverbruiksaansluiting
  • Energieprijzen boven een bepaalde drempel (€ 0,40 per kWh en € 1,45 per m3)
  • Beperkte vergoeding (tot 1.200m3 gas en tot 2.900 kWh)

Kijk ook op de website van de NOC*NSF voor de steunmaatregelen.

@copyright SportUtrecht 2022

Top