NieuwsberichtVerplichte VOG is niet dé oplossing

23/11/2022
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Kopie-van-SportUtrecht_nieuwsbericht_template-1280x640.png

VOG verplicht stellen is niet dé oplossing voor een veiligere sportclub volgens SportUtrecht

Minister Helder heeft dinsdag 22 november in de media aangekondigd strakkere regels op te willen stellen voor sportverenigingen op het gebied van sociale veiligheid, waaronder de maatregel dat alle trainers en bestuurders in de sportwereld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen. SportUtrecht staat achter de keuze voor scherpere kaders rondom sociale veiligheid in de sport, maar vindt tegelijkertijd dat er meer aspecten spelen als het gaat om sociale veiligheid binnen sportverenigingen: “Het zit hem niet alleen in regels die je vooraf kan vaststellen, maar vooral in het gesprek met elkaar aangaan binnen de vereniging.”

Als het aan Minister Helder ligt, wordt een verplichte VOG in het nieuwe Nationaal Sportakkoord opgenomen. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Met het verplicht stellen van de VOG wil de minister de misstanden in de sportwereld aanpakken. In Utrecht vraagt iets minder dan de helft van alle sportverenigingen een VOG aan voor de vrijwilligers of personeel van hun club. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse vitaliteitsenquête die SportUtrecht heeft afgenomen onder Utrechtse sportclubs.

Wat is een VOG?

”Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die het doen van (vrijwilligers)werk in de weg staan. De verklaring is wettelijk verplicht voor onder andere onderwijzers, gastouders en chauffeurs. Ook zorgpersoneel en mensen die werken met vertrouwelijke gegevens hebben een VOG nodig.”

Rol van de sportclub
Mats Meijerhof is sportclubadviseur bij SportUtrecht en vindt het goed dat er meer aandacht wordt besteed aan sociale veiligheid binnen de sport: “De VOG verplicht stellen is onderdeel van het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, maar niet het belangrijkste middel om sociale veiligheid te vergroten”. Volgens Meijerhof sluit de VOG namelijk ook maar een kleine groep uit: “Als je een VOG hebt wil dat niet direct zeggen dat iemand geen verleden heeft met grensoverschrijdend gedrag. Het is een verklaring dat je op dat moment geen strafbare feiten hebt gepleegd die het doen van vrijwilligerswerk in de weg staan.”
Creëren van bewustwording
De gemeente Utrecht kiest ervoor om een VOG niet verplicht te stellen voor sportclubs. “De tijd en het geld wat de gemeente erin moet steken, staat niet in verhouding met wat het oplevert aan sociale veiligheid”, zegt Meijerhof. Volgens SportUtrecht zit sociale veiligheid meer in de omgang met elkaar. “Een veilige omgeving creëer je door het gesprek met elkaar aan te gaan en bespreekbaar te maken hoe je met elkaar om gaat binnen een club.” Daarom zet SportUtrecht volgens Meijerhof ook veel meer in op het creëren van bewustwording over het thema sociale veiligheid, en de vele stappen die clubs kunnen zetten om de sociale veiligheid op de club te verbeteren.
De bestuurders van de club
Bestuurders hebben hier een belangrijke rol in, zegt Meijerhof. “Bestuurders lopen vaak al langer bij een club rond. Zij hebben dan sneller het idee dat het veilig is op de club, maar dat is niet altijd het beeld van alle leden. Daarom willen wij stimuleren om vaker met je leden over dit thema in gesprek te gaan.”
Een mogelijke oplossing
Veel sportclubs kunnen een gratis VOG aanvragen, mits hun vereniging te maken heeft met kwetsbare groepen, zoals de jeugd of mensen met een beperking. “Als straks alle clubs een VOG moeten aanvragen, dan kost dat voor clubs die niet te maken hebben met kwetsbare groepen een paar tientjes per vrijwilliger. En dat is veel geld voor een vereniging met veel vrijwilligers”, zegt Meijerhof. Bij verplichting van de VOG voor trainers en bestuurders, pleit SportUtrecht er daarom voor om te kijken naar een verruiming van de regeling gratis VOG, zodat clubs in staat worden gesteld om eenvoudig aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 

Lees en luister hier ook:

Lees hieronder wat Minister Helder te zeggen heeft over het verplicht stellen van VOG’s bij sportclubs en de reactie van sportclubadviseur Mats Meijerhof van SportUtrecht hierop. Luister ook naar het radio-interview vanaf minuut 15:15 tot minuut 19:30 van Mats Meijerhof bij RTV Utrecht.

Nog vragen? Neem dan contact op met:

Contact: Mats Meijerhofmats.meijerhof@sportutrecht.nl
(06) 83 70 31 60

@copyright SportUtrecht 2022

Top