NieuwsIn Memoriam: Gerard Pot

13/07/2022
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/07/Gerard-Pot.png

Overlijden Gerard Pot

Dinsdag 12 juli bereikte ons het verdrietige nieuws dat Gerard Pot, tot voor kort lid van de Raad van Toezicht van SportUtrecht, onverwacht is overleden. Gerard is 71 jaar oud geworden.

Gerard Pot is geboren en getogen Utrechter en bovenal sporter in hart en nieren. Hij speelde voetbal, basketbal maar raakte echt verknocht aan atletiek. Hij was een aantal jaren voorzitter van Hellas en maakte deel uit van het bestuur van de VSU (Vereniging Sport Utrecht). Gerard speelde een belangrijke rol bij het verdelen van de Utrechtse sportzalen over de verschillende belanghebbenden. Dat deed hij als voorzitter van de Zaalverdelingscommissie precies en nauwgezet, onpartijdig en met gevoel voor rechtvaardigheid.

Gerard was zeer toegewijd aan de verenigingssport maar niet blind voor de ontwikkelingen daar buiten. Hij was het die in de hoedanigheid van directeur van de VSU de organisatie in 2018 begeleidde in de fusie met Harten voor Sport; een belangrijke ontwikkeling voor de sport in de stad. Zijn binding met de stad, de inwoners en de sport dreef hem, hij heeft vooral voor het Utrechtse verenigingsleven veel betekend.

Directeur-bestuurder Joscha de Vries: “In de korte tijd dat ik met Gerard heb mogen samenwerken heb ik enorme waardering voor zijn inzet voor de sport. Hij wist vooral heel goed om het plezier van sporten onder de aandacht te brengen.  Dat verbond oud en jong met zijn missie sportdeelname te stimuleren.”

Vanuit SportUtrecht zijn wij hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de vele rollen binnen onze organisatie – als lid Raad van Toezicht en ambassadeur SportUtrecht, als directeur VSU/SportUtrecht, als bestuurder en lid Raad van Advies VSU en als voorzitter Zaalverdelingscommissie. Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin en familie. Gerard, familieman pur sang, die hen onvoorwaardelijk en liefdevol tot steun was moeten zij missen.

Zie ook onderstaande rouwadvertenties die zijn geplaatst in de het Algemeen Dagblad / Utrechts Nieuwsblad van zaterdag 16 juli.
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/07/rouwadvertentie-SportUtrecht.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/07/rouwadvertentie-ambassadeurs.jpeg

@copyright SportUtrecht 2022

Top